Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2015

Türkiye Planlama Okulları Birliği (TUPOB) ve Şehir Plancıları Odası işbirliği ile her yıl düzenlenen Şehir ve Bölge Planlama Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 'na bu yıl başvuru için son tarih 1 Eylül 2015.

Yarışmanın Tanımı

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2015, 10 Şubat 2004 tarihinde imzalanan “Türkiye Planlama Okulları Birliği” (TUPOB) İşbirliği Ön Protokolünde de belirtildiği üzere, TMMOB Şehir Plancıları Odası ile planlama okulları arasında koordinasyonu, işbirliğini ve sürekli bilgi akışını sağlama ilkesi doğrultusunda planlanmıştır.

Yarışma Türkiye’de yer alan Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri’nde; diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje, rapor çalışmaları hazırlayan lisans öğrencileri arasında düzenlenen bir yarışmadır.

Yarışmanın Amacı ve Konusu

Yarışmanın amacı, yakın gelecekte planlama mesleği uygulayıcıları olacak Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerinin meslek odası çatısı altında yarışma tecrübesini yaşama fırsatı yakalamalarını sağlamak, meslek odası ile şehir ve bölge plancısı adaylar arasındaki bağı daha da güçlendirmektir. Ayrıca planlama disiplini ile ilgili birimlerin; dinamik, girişimci, çözüm üretme konusunda yaratıcı şehir ve bölge plancısı adaylarını keşfetmesine olanak sağlamayı hedeflemektedir.

Yarışma, ülkemizde yer alan üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri’nde verilen eğitim sistemlerinin karşılaştırılmasına, çıkarımlar yapılmasına olanak sağlamak, yarışmaya geleneksel bir kimlik kazandırarak, planlama mesleğinin topluma anlatılması ve tanıtılmasında da önemli bir uygulamadır.

Yarışmanın konusu; yarışmanın yapıldığı yıl, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri’nin diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje ile çalışma konu ve ölçeklerini kapsayacak olan rapor çalışmalarıdır. Yarışma konuları her yıl Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri’nin diploma konusu paralelinde değişebilmektedir.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Yarışma, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri’nde; diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje ve rapor çalışmaları hazırlayan öğrencilere açık, serbest, ulusal ve tek kademeli fikir yarışmasıdır.

Takvim

 • Yarışma ilanı: 5 Haziran 2015
 • Son soru sorma tarihi: 31 Temmuz 2015
 • Soruların yanıtlanması: 10 Ağustos 2015 
 • Projelerin son teslim tarihi ve saati: 1 Eylül 2015, saat: 18.00
 • Jürinin değerlendirme için toplanacağı tarih: Daha sonra açıklanacaktır
 • Yarışma sonucu ilan tarihi: 18 Eylül 2014 
 • Kolokyum ve sergi tarihi, yeri: 5 Kasım 2015 – 8 Kasım 2015, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Yarışma Jüri Üyeleri, Raportörleri ve Sekreteryası

Asıl Jüri Üyeleri
Doç.Dr. Adem Erdem ERBAŞ (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Dilek ERBEY (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Doç.Dr. Turgay Kerem KORAMAZ (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Yrd.Doç. Dr. Ebru SEÇKİN (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Doç.Dr. Dilek BEYAZLI (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Dr. Fahriye Gül TÜZÜN (TMMOB Şehir Plancıları Odası)
Dr. Erhan KURTARIR (TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi)

Yedek Jüri Üyeleri 
Yrd.Doç.Dr. Bahar AKSEL ENŞİCİ (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Seher Demet KAP (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Doç.Dr. Fatih TERZİ (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Doç.Dr. Cenk HAMAMCIOĞLU (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Dr. Gökhan Hüseyin EERKAN (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Gürkan AKGÜN (TMMOB Şehir Plancıları Odası)
Kumru ÇILGIN (TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi)

Raportörler
Akif Burak ATLAR (TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi)
Murat ÖLMEZ (TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi)

Sekreterya
Sultan KARASÜLEYMANOĞLU (TMMOB Şehir Plancıları Odası)

Ödüller

Yarışma sonucunda seçilen ilk üç (3) projenin sahipleri, TMMOB Şehir Plancıları Odası Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilmekte olan eğitimlerden seçtikleri birine ücretsiz olarak katılmaya hak kazanacaktır*

 • -Birinciye; Dizüstü Bilgisayar
 • İkinciye; Tablet Bilgisayar
 • Üçüncüye; Dijital Fotoğraf makinesi
 • Ayrıca tüm katılımcılara Oda yayınlarından oluşan kitap seti hediye edilecektir.


Mansiyonlar

 • Jürinin gerekli görmesi halinde 3 projeye kadar mansiyon verilebilecektir.
 • Jürinin, başvuran projeler arasından birine ya da birkaçına ödül verme zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Ödüller yarışma sonuçlarının ilanı sonrasında; yarışma süresi ve takviminde (bkz. şartname madde:10) belirtilen kolokyum tarihinde yarışmacılara sunulur.

* Eğitimlere yarışmanın ilan tarihinden itibaren iki (2) yıl içerisinde kayıt yaptırılması zorunludur.

Etiketler

Bir cevap yazın