Sarıkamış Harekatı Anma Alanları Fikir Yarışması

Yarışmaya son başvuru tarihi 28 Kasım 2008, 17.00.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Sarıkamış Harekâtı’nı ve şehitlerini anımsama ve anmaya yönelik mekânsal düzenleme önerilerini elde etmek ve kentin mekânsal yapısının zenginleştirilmesi ve barış temasının vurgulanması amacıyla Sarıkamış Harekâtı Anma Alanları Fikir Yarışması düzenliyor.

Yarışma, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23.Maddesi ile 13.08.2004 tarihli ve 25552 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’ne dayanılarak yönetmeliğin 7. maddesinin g bendinde tanımlandığı şekliyle “fikir yarışması” olarak düzenlenmekte olup serbest, ulusal ve tek kademelidir.

Katılım Esasları
– Yarışmaya, sadece meslek ünvanına sahip mimar, peyzaj mimarı, şehir plancısı ve heykeltıraştan oluşan ekipler katılabilir. Her ekip içlerinden bir üyesini “ekip başı” olarak belirleyecektir. Ekipbaşı mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarı olabilir. Yarışmaya katılan ekiplerin ortaklarının her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.
– Katılma hakkına sahip yarışmacıların, önerilerini geliştirirken yaratıcı sanat dallarından sanatçılar, tarihçiler vb. uzmanlar ile çalışmaları tavsiye edilmektedir. Bu uzmanların yarışmaya kendi adlarına katılma hakları bulunmamakla birlikte, yarışmacılar, birlikte çalıştıkları uzmanların adlarını kimlik zarflarında belirtmek zorundadır.
– Yarışmacılardan mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarı olanların TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası üyesi olmaları ve meslekten men cezalısı durumunda olmamaları gerekmektedir.
– Yarışmacıların şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmeleri (ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir), Harita ve Harita Bilgilerini Kullanma Yönetmeliği uyarınca tesellüm (taahhütname) belgesi imzalamaları ve yer görme belgesi almaları gereklidir. Yer görme belgesi Sarıkamış Kaymakamlığı’ndan alınacaktır.

Yarışma Takvimi
23 Eylül 2008
: Yarışmanın İlanı
28 Kasım 2008, 17:00: Son Başvuru Tarihi
15 Aralık 2008: Son Yer Görme Tarihi
24 Ekim 2008, 17:00: Son Soru Sorma Tarihi
30 Ekim 2008: Soruların Cevaplanması
16 Aralık 2008, 09:00 – 17:00: Projelerin Teslimi
19 Aralık 2008: Jüri Değerlendirme Başlangıcı
26 Aralık 2008: Sonuçların Açıklanması

Kolokyum ve sergi tarihleri ve yerleri Bakanlık elektronik sayfasından ayrıca ilan edilecektir.

Jüri
Danışman Jüri Üyeleri

– Ahmet Çalışkan (Genelkurmay Başkanlığı Temsilcisi)
– Nisa Yılmaz (Milli Savunma Bakanlığı Temsilcisi)
– Ökkaş Dağlıoğlu (Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi)
– Ahmet Altunbaş (Sarıkamış Kaymakamı)
– Prof.Dr. Esin Dayı (Türk Tarih Kurumu Temsilcisi – Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü)
– Prof.Dr. Zeynep Yasa Yaman (Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü)
– Öğr.Gör. Nurhan Aydın (Kafkas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü)

Asli Jüri Üyeleri
– Prof.Dr. Ferit Özşen (Heykeltıraş – Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü)
– Prof.Dr. Alper Ünlü (Mimar – İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü)
– Doç.Dr. Baykan Günay (Şehir Plancısı – Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fak., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)  – – Yrd.Doç.Dr. N. Oğuz Özer (Mimar – Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni., Mimarlık Fakültesi, Bina Bilgisi Bilim Dalı)
– Dr. Oktan Nalbantoğlu (Peyzaj Mimarı – Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fak., Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü)
– R. Güven Birkan (Y.Mimar)
– Ömer Kıral (Y.Şehir Plancısı)

Yedek Jüri Üyeleri
– Doç. Fatma Akyürek (Heykeltıraş – Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü)
– Yrd.Doç.Dr. Adnan Barlas (Şehir Plancısı – Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fak., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
– Yrd.Doç.Dr. Ayşen Ciravoğlu (Mimar – Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fak., Tasarım Kuram ve Yöntemleri Ana Bilim Dalı)
– Doç.Dr. Şükran Şahin (Peyzaj Mimarı – Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü)

Raportörler
– Zahide Olşen (Y.Mimar – Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü)
– Ümran Keskin (Kültür ve Turizm Uzmanı, Mimar – Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü)

Ödüller
Birinci Ödül:
 100.000 YTL
İkinci Ödül: 75.000 YTL
Üçüncü Ödül: 50.000 YTL
Mansiyonlar (5 adet, Her Birine): 25.000 YTL
Satınalmalar (Toplam):  50.000 YTL

Başvuru Esasları
Yarışmaya katılmak isteyenler, “Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Sarıkamış Harekatı Anma Alanları Fikir Yarışması Raportörlüğü II.TBMM Binası Ulus – Ankara”adresine başvurarak yarışma şartname ve eklerini alabileceklerdir. Şartname bedeli 150 YTL dir. Şartname bedelinin “Sarıkamış Harekatı Anma Alanları Fikir Yarışması Şartname Bedeli” açıklaması ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nün Türkiye Vakıflar Bankası, Ankara Şubesi, 2104065 numaralı hesabına yatırılması ve alınacak dekontun yarışma raportörlüğüne ibraz edilmesi karşılığında yarışma şartnamesi ve eklerini şahsen alabileceklerdir.

Etiketler

Bir cevap yazın