San Giovanni Valdarno – Bir Fikir Bir Şehir

Kamusal mekanlar için geliştirilecek müdahale stratejilerini konu alan yarışma İtalya'nın San Giovanni Valdarno bölgesindeki Museo delle Terre Nuove ve Casa Masaccio Arte Contemporanea tarafından düzenleniyor.

Şehirlerde, sınırlı bir bütçeyle, yeni kamusal alan formlarının doğuşunu teşvik etmek için tasarım yoluyla hangi mikro stratejiler geliştirilebilir? Hangi yeni fikirler, şehir bağlamında yeni programları etkin hale getirerek çağdaş, kültürel ve ekonomik eğilimleri yorumlayabilir? Müzeler ve çağdaş sanat merkezleri gibi kültür enstitülerine verilen ne roller kentsel çevrelerle kurulan yeni ilişkileri destekleyebilir? 

San Giovanni Valdarno kasabasındaki Palazzo d’Arnolfo’da yer alan Museo Delle Terre Nuove (Yeni Kasabalar Müzesi) ve Casa Masaccio Arte Contemporanea, ortaklaşa açtıkları yarışmada katılımcıları müze ve şehir arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlayacak bir mikro strateji tasarlamaya davet ediyor. 

Kamusal mekandaki yeni deneyimleri tanımlayacak tasarım çözümlerinin, tarihi meydan Palazzo d’Arnolfo’daki kemerli yola odaklanması ve geçici kuruluma uygun olması bekleniyor. Yerel enstitülerle, üreticilerle veya şirketlerle geliştirilecek ortaklık stratejilerine sıcak bakılıyor. Teslim edilen projelerin müze tarafından belirlenen başlıklardan ilham alması isteniyor. Müze halkı Orta Çağ’da kent planlarının gelişimi üzerine bilgilendirirken kamusal alan, sanat ve çevre üzerine fikir üretimini ve etkileşimini de teşvik ediyor. 

San Giovanni Valdarno’nun şehir dokusu küçük mekanlardan ve kullanılmayan yapılardan oluşuyor. Bu mekanlar yeniden keşfedilmeye ve şekillendirilmeye hazır. Böylece yapıların gündelik hayatları yeni gündelik aktivitelerle zenginleşerek daha açık ve geçirgen, insan ilişkilerinin zenginleştiği  ve kültür mirasının paylaşıldığı bir şehri doğurabilir. Daha geniş bir perspektifte bu program Palazzo d’Arnolfo’nun kemerli yolunda geliştirilecek tasarım çözümleriyle başlayarak, şehirdeki dokular arasında uygulanacak bir dizi ilave mikro strateji geliştirilmesini hedefliyor.

Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın açılması: 14 Ocak 2017 
 • Soruların sorulması için son tarih: 21 Şubat 2017 
 • Dijital teslim: 28 Şubat 2017, 23:59 
 • Yarışma jürisinin yapılması: 1-5 Mart 2017 
 • Yarışma sonuçlarının ilanı: 6 Mart 2017 
 • San Giovanni Valdarno’de konaklama: 13-19 Mart 2017  

İçerik:

Tek aşamalı olarak düzenlenen bu yarışma; genç tasarımcıların, Palazzo d’Arnolfo’nun kemerli yolunda yeni kamusal mekan deneyimleri üretecek, müze ve şehir arasındaki ilişkiyi yeniden şekillendirmeyi amaçlayan konsept tasarım ve mikro stratejiler geliştirmeleri için açılan bir yarışmadır. Yerel enstitüler, üreticiler veya şirketlerle ortaklık kurularak uygulanabilecek kalıcı tasarım çözümleri beklenmektedir.

Teslim edilecekler:

 • Katılımcının bilgilerini içeren (kişisel veya grup) başvuru formu.
 • Dijital başvuru paketi. 3 adet, tek taraflı, A3 boyutunda (yatay) paftadan oluşan (paftada kısa bir açıklayıcı metin olabilir) tek bir PDF dosyası. Dosyanın boyutu 100 MB’ı aşmamalıdır.
 • Başvuranlar başvuru formlarını ve dijital başvuru paketlerini şuradan teslim edeceklerdir: goo.gl/PxMuKo

Kriterler:

Her bir katılım aşağıdaki kriterlere uygunluğuna göre değerlendirilecektir:

 1. Müze ve şehir arasındaki ilişkinin, Palazzo d’Arnolfo’nun arkatında yoğunlaşacak bir müdahale yoluyla geliştirilmesi.
 2. Finansal kararları optimize edecek; yerel kurumlar, üreticiler ve şirketlerle ortak geliştirilebilecek stratejilerin tanımlanması.
 3. Museo delle Terre Nuove tarafından belirlenen kriterlerin; kamusal alan, sanat ve çevreye dair geliştirilecek fikirler için ilham kaynağı olması.
 4. Orjinallik, vizyon, method ve açıklık. Tasarım çözümleri mimarlık ve sanat konusundaki çağdaş araştırmaların farkında olmalı. Ölçek, metod ve malzemede herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.


Resmi İnternet Adresi ve Yarışma Sekreteryası

 Yarışmanın resmi internet adresi Museo delle Terre Nuove’nin internet adresidir:
www.museoterrenuove.it.
Yarışma sekreteryasına şuradan ulaşılabilir:
[email protected].

Yarışmaya dair daha fazla bilgiye aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz:

http://www.museoterrenuove.it/

https://www.facebook.com/museoterrenuove

Etiketler

Bir cevap yazın