San Deco Mimari Proje Yarışması: Duvarın Ötesinde

Serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş mimarlık ve iç mimarlik bölümleri lisans öğrencilerine yönelik proje yarışmasına katılım için son tarih 8 Haziran 2020.

YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

Duvar, yüzyıllardır mimari tartışmaların odağında olmakla beraber; Çin Seddi’nden Meksika Duvarı’na, Pink Floyd’un “The Wall” albümünden Berlin Duvarı’na kadar farklı sembolik anlamlar içerir. Engeller koymanın, sahiplik belirlemenin, aidiyeti tarif etmenin, zıtlıkları bildirmenin; ayrışmanın-uzlaşmanın, iç-dış ilişkisi tanımlamanın ifadelerini barındırır.

Mekânın duvarlar/tanımlanmış sınırlar ile ilişkisinden söz etmek mümkündür. Beden, nesne ve eylemler bu tanımlanmış sınırlar içinde kendilerine varlık alanı bulurlar. Tarih boyunca duvarlar, politik, kültürel ve teknolojik açıdan gücü elinde bulunduranlar tarafından sahiplenilmeye çalışılmıştır. Bu durumun kamusal veya özel mekânı ele geçirerek duvarlarını kullanmak ve dönüştürmek anlamına geldiği ve de bu sebeple duvarların içinde olduğu zamana, döneme veya topluma yönelik izler barındırdığı söylenebilir. Bu nedenle, duvarın toplumların mimari, kentsel, teknolojik, politik ve sanatsal üretimlerinin göstergesi olduğu iddia edilebilir. Dolayısıyla, duvar manipülasyona açık olarak mimarların, sanatçıların, tasarımcıların ve iktidarların üretiminin sahnesi olmuştur.

Mekânın, eylemlerin, gündelik hayatın, kültürün ve kentin biçimlenmesinde önemli kavramsal ve yapısal unsurlardan biri olan duvara odaklanmak ve içeriğini sorgulamak, Covid-19 pandemisinin insanları mekanlarının sınırları içinde izole olmaya zorunlu tutması nedeniyle, anlamlı hale gelmektedir. Herkes gibi bizler de hayatta kalmak için evimize sığındık ve tüm günlük yaşam pratiklerini evin duvarları arasına sıkıştırdık. Dolayısıyla bugün mekanı üreten tüm kavramsal ve yapısal araçlar hakkında düşünmek ve sorgulama yapmak için elimizde önemli bir fırsat var. Bu bağlamda, bu yarışma günümüze kadar kavramsal, programa yönelik, yapısal veya imgesel olarak çeşitli anlamlar yüklenilen duvar hakkında yeniden düşünülmesini amaçlar. Duvar hakkında düşünmek sadece yapısal bir araca odaklanmak anlamına gelmez; kentsel, kamusal, özel mekanların ve bunların var edilmesine yönelik kavramsal ve yapısal araçların sorgulamasını gerektirir. Böylece, mekanı üretmeye yönelik süregelen kavramsal yaklaşımların ve üretimleri sınırları keşfedilebilir, belki de bunların “ötesine” geçilebilir. Yarışma bu kapsamda tasarımcıları, kentleri, eylemleri, yapıları, imgeleri ve mekanları var eden duvarları, yaptıkları sorgulamanın araçları olarak yeniden tasarlamaya davet etmektedir.

“Duvarın ötesinde” olarak adlandırılan bu yarışma, duvar üzerinden mekanı kavrama ve yeniden üretme girişimidir. Yarışma duvarı farklı anlamlara taşımaya yönelik yapılacak tasarımsal denemeleri içerir. Tasarımcılar kendilerine içinde oldukları mekanın duvarını, kente, maddesel-yapısal niteliklere, eyleme veya imgesine yönelik olarak “Nasıl dönüştürülebileceklerini?” sormalıdır. Mekanın sınırını oluşturan duvarın hacimsel hale gelmesi, var olan halinin “ötesine” geçmesi, katılığının esnetilebilmesi ve içeriğinin dönüşmesi yarışmanın kapsamını oluşturur. Bu kapsamda, duvarın maddi ve maddi olmayan tüm anlam ve ifadeleri, var olan anlamlarının ötesine taşınabilir. Böylece, mekanın tüm kullanıcıları için yeni anlamlar/eylemler geliştirilebileceği gibi, duvarın etkileşimde olduğu tüm ortamlar ve çevre için, yeni mekânsal içerikler oluşturulabilir.

YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ

Yarışma, serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak Mimarlık ve İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü lisans öğrencilerine yönelik düzenlenmiş bir mimari proje yarışmasıdır.

SORU VE CEVAPLAR

Yarışmacılar, 11 Mayıs 2020 günü saat 23:59’a kadar, [email protected] adresine e-posta göndererek sorularını raportörlüğe iletebilirler. Tüm cevaplar, 16 Mayıs 2020’de www.duvarinotesinde.com internet sayfasında yayınlanacaktır.

Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın İlanı – 27 Nisan 2020
 • Soru Sorma Son Tarih – 11 Mayıs 2020 (23:59’a Kadar)
 • Soruların Yanıtlanması – 16 Mayıs 2020
 • Proje Yükleme Son Tarih – 8 Haziran 2020 (23:59’a Kadar)
 • Sonuçların Açıklanması- 15 Haziran 2020
 • Dijital Kolokyum – 20 Haziran 2020

Ödüller

 • 1. Ödül: 5.000 TL
 • 2. Ödül: 2.500 TL
 • 3. Ödül: 1.500 TL
 • Eşdeğer Mansiyon: 3 Kişiye 1.000 TL
 • Jüri Özel Ödülü: 1000 TL & Uygulama

Jüri özel ödülü tasarımcı tarafından yarışma için önerilmiş bir fikrin yerinde uygulanmasını içermektedir. Jüri tarafından, yarışma şartnamesinde belirtilen amaçlara ve içeriğe uygun, uygulanma olasılığı olan (ekonomik ve kolay yapılabilir) bir proje önerisi seçilecektir. Bu fikir önerisi SAN DECO firmasının desteği ile tasarımcısı tarafından yerinde uygulanacaktır. Uygulamaya yönelik boya ve tüm diğer malzemeler SAN DECO tarafından temin edilecektir.

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖR

Danışman Jüri Üyesi
Timur Ergün, SAN DECO Pazarlama Müdürü
Jüri üyeleri
Murat Sönmez, Mimar (Jüri Başkanı)
Nesli Naz Aksu, Mimar, Peyzaj Mimarı
Şaha Aslan, İç Mimar
Nihat Eyce, Mimar
Pelin Gürol Öngören, İç Mimar
Aslı Özbek, Mimar
Ali Sinan, Mimar
Raportörler
Işınsu Ağca, Mimar
Kevser Özkul, Mimar

Şartname

Katılımcı Formu

Etiketler

1 Yorum

 • Hasan yüceol says:

  Şimdi yaşam alanı tasarlanacaksa neden sadece iç mimarlar değilde mimarlarda katılabiliyor. Mimarlarda iç mekan tasarımı yapabiliyorsa peyzaj mimarları neden yarışmaya katılamıyor. Peyzaj mimarları yarışmaya katılamıyor ise peyzaj mimarı jüri üyesi neden var? Annem pasta yapmayı nereden öğrendi? Babam bu keki kabartmayı nereden biliyor? Alper tunga öldü mü? ıssız acun kaldı mı?

Bir cevap yazın