Salacak Kentsel Tasarım Yarışması

Salacak Kıyısı Tasarım Yarışması'nda son soru sorma tarihi 9 Temmuz, projelerin son teslim tarihi 1 Eylül.

Yarışmanın Şekli ve Türü

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, kentsel tasarım yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışma alanı İstanbul ili Üsküdar ilçesi Aziz Mahmut Hüdayi, Salacak ve Selimiye mahalleleri içinde yer alan ve eklerde (halihazır dwg dosyasında) sınırları verilen alandır.
Yarışmanın konusu verilen sınırlar içinde Salacak kıyısının tasarlanmasıdır.

Yarışmaya Katılma Koşulları

Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir.

Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şunlardır:

 • TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın şehir plancısı, TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın peyzaj mimarı ve meslekten men cezalısı durumunda olmayan en az birer üyesini ekipte bulundurmak.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekipteki bir üyenin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın İlanı : 18 Haziran 2020, Perşembe
 • Son Soru Sorma Tarihi : 9 Temmuz 2020, Perşembe
 • Yanıtların İlanı : 13 Temmuz 2020, Pazartesi
 • Projelerin Son Teslim Tarihi : 1 Eylül 2020, Salı
 • Posta ile Teslim Alım için Son Tarih : 3 Eylül 2020, Perşembe
 • Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi : 11 Eylül 2020, Cuma
 • Kolokyum ve Ödül Töreni : 19 Eylül 2020, Cumartesi

Jüri Üyeleri

Danışman Jüri Üyeleri

 • Ekrem İMAMOĞLU, İBB Başkanı
 • Mehmet ÇAKILCIOĞLU, İBB Genel Sekreter Yardımcısı
 • İhsan YILMAZ, İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanı V.
 • Sunay AKIN, Yazar – Müzeci – Tiyatro Oyuncusu
 • Ömer YILMAZ, İPA Yarışmalar Koordinatörü

Asli Jüri Üyeleri

 • Evren BAŞBUĞ, Mimar
 • Can ÇİNİCİ, Mimar
 • Ahmet Zekai GÖRGÜLÜ, Şehir Plancısı & Mimar
 • Ersen GÜRSEL, Mimar (Jüri Başkanı)
 • Ceyda ÖZBİLEN, Peyzaj Mimarı

Yedek Jüri Üyeleri

 • Cihan SEVİNDİK, Mimar
 • Saadet Tuğçe TEZER ÇILĞIN, Şehir Plancısı
 • Sibel YILMAZER, Peyzaj Mimarı

Raportörler

 • Çetin BAYAZİT, İnşaat Mühendisi
 • Başak ÇELİK, Mimar – İPA Yarışmalar
 • Gökhan GÜL, İnşaat Mühendisi

Raportör Yardımcıları

 • Büşra BERİŞBİLAL, Mimar
 • Kübra Elif DURGUN, Mimar – İPA Yarışmalar
 • Muhammed Alp GÜRBÜZ, Mimar
 • Serhat Ersin MUTLU, İnşaat Mühendisi
 • Melike ÜRESİN, Peyzaj Mimarı
 • İzel Ece YILMAZ, İnşaat Mühendisi
 • Merve Nur ZEYBEL, Şehir Plancısı

Ödüller

 • Eşdeğer Ödül 150.000 TL (3 adet)
 • 1. Mansiyon 50.000 TL
 • 2. Mansiyon 50.000 TL
 • 3. Mansiyon 50.000 TL
 • 4. Mansiyon 50.000 TL
 • 5. Mansiyon 50.000 TL

Ayrıca satın almalar için 100.000 TL ayrılmıştır.

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül, mansiyon ve satın alma tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Şartname ve Eklerinin Temini

Şartname ve ekleri yarışma web adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır. Yarışmaya katılmak isteyenler 80 TL (Seksen Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

Banka hesap bilgisi:

IBAN TR83 0001 5001 5800 7294 544045
VAKIFBANK Valide Sultan Şubesi
EDTS KODU 99010

Yer Görme

 • Bu yarışmada yer görmek zorunlu değildir.

İdarenin İletişim Bilgileri
Yarışmayı Açan Kurum: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Altyapı Projeler Müdürlüğü
Adres : Hacıahmet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 1 34440 Beyoğlu – İstanbul
Telefon : +90 (212) 449 99 00
E-posta : [email protected]
Web adresi : konkur.istanbul/salacak

ŞARTNAME

ŞARTNAME EKLERİ

ALMANAK

Etiketler

2 yorum

Bir cevap yazın