Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekânı Proje Yarışması

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından; sağlık emekçilerinin, insanlığın karşılaştığı en büyük salgınlardan birisi ile mücadele sürecinde gösterdikleri insan üstü özveri karşısında toplumun duyduğu şükranı ifade etmek ve hayatını kaybeden sağlık emekçilerini anmak amacıyla "Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekânı Proje Yarışması" düzenleniyor. Projelerin son teslim tarihi 7 Haziran 2021, projelerin kargo ile teslim alımı için son tarih 9 Haziran 2021.

Yarışmanın Şekli ve Türü

Yarışma kentsel mekânlarda güzel sanatlar eserlerini elde edebilmek amacıyla açılmıştır. Yarışma konusu birden fazla meslek disiplininin (şehir planlama, kentsel tasarım, peyzaj mimarlığı, mimarlık) ve/veya sanat dalının ortak çalışmasını gerektirecek türden konuları kapsamaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. ve 53. maddelerine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediyesince açılan yarışma; serbest, ulusal ve tek kademeli proje yarışmasıdır.

Yarışmanın Amacı ve Kapsamı

Dünya genelinde büyük bir sağlık krizine yol açan ve yakın gelecek için ciddi sosyal ve ekonomik yıkım tehdidi barındıran COVID-19 salgını karşısında yürütülen mücadelenin ön saflarında sağlık çalışanları yer almaktadır. Görevlerini gece gündüz demeden özveri ile yerine getiren her meslekten sağlık emekçileri zorlu bir görevi sürdürürken yüksek düzeyde enfeksiyon riskiyle yüz yüze kalmaktadır.

Salgınla mücadele sürecinde yaşamını kaybeden sağlık emekçilerinin sayısı giderek artmaktadır.

Yarışma, sağlık emekçilerinin, insanlığın karşılaştığı en büyük salgınlardan birisi ile mücadele sürecinde gösterdikleri insan üstü özveri karşısında toplumun duyduğu şükranı ifade etmek ve hayatını kaybeden sağlık emekçilerini anmak amacıyla düzenlenmektedir.

Farklı trajediler sonucu tasarlanmış anma mekânları, kayıplara saygı duymanın, hatırlamadan öte unutmamanın ve zor zamanlarda dayanışmanın gerekliliğini hatırlatan birer imkan olarak görülmelidir.

Bu yarışmada, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üreten, çağdaş bir çevre ve tasarım anlayışına sahip proje ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki; ilgili mesleklerin gelişmesi; mesleki etik değerlerin pekişmesi ve ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

Yarışma Alanı ve Sınırları

Yarışma alanı, başkent Ankara’nın erken Cumhuriyet döneminden başlayarak sağlık alanı olarak gelişmiş ve bu nedenle de “Sıhhiye” ismiyle anılan bölge içinde yer almaktadır. Bu bölgede yer alan Hıfzısıhha ve eski Sağlık Bakanlığı yapıları ile Abdi İpekçi ve Kurtuluş Parkları, yarışma alanını çevrelemektedir.

Yarışmacıların detaylı olarak ele almaları beklenen proje alanı Sıhhiye Otoparkı ile Sıhhiye Pazar Alanı arasındaki bölgedir. Projenin etki alanı ise Sıhhiye Pazar Alanı’nı ve Aksu Caddesi’nin bir bölümünü kapsayacak şekilde, Abdi İpekçi Parkı’ndan Kurtuluş Parkı’na uzanmaktadır.

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş ve İletişim Bilgileri
Yarışmayı Açan Kurum: Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı
Adres: Konya Sokak No: 46 Altındağ/ANKARA
Telefon: +90 (312) 507 4001 / +90 (312) 507 4016 / +90 (312) 507 4031
E-posta adresi: [email protected]
Web adresi: yarismayla.ankara.bel.tr

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri:

 • Mansur YAVAŞ, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı
 • Bekir ÖDEMİŞ, ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı
 • Sinan ADIYAMAN, Hekim, Türk Tabipler Birliği Üyesi
 • Ayşe SAKTANBER, Sosyolog, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Kıymet GİRAY, Sanat Tarihçisi, Sanat Yazarı, Küratör ve Eleştirmen, Ankara Üniversitesi
 • Lale ÖZGENEL Mimar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Burhan ALKAR, Heykeltıraş, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği

Asıl Jüri Üyeleri:

 • Funda BAŞ BÜTÜNER, Peyzaj Mimarı, Kentsel Tasarımcı
 • Bülent BATUMAN, Mimar, Jüri Başkanı
 • Erdal DUMAN, Sanatçı
 • Ersen GÜRSEL, Mimar
 • Can KUBİN, Şehir Plancısı, Kentsel Tasarımcı
 • Necla RÜZGAR, Sanatçı
 • Zeynep YASA YAMAN, Sanat Tarihçisi

Yedek Jüri Üyeleri:

 • Serkan DEMİR, Sanatçı
 • Zeynep ERAYDIN, Şehir Plancısı, Kentsel Tasarımcı
 • Hatice KARACA, Peyzaj Mimarı, Kentsel Tasarımcı
 • Ekin PINAR, Mimar

Raportörler:

 • B. Beril KAPUSUZ BALCI Mimar, Gazi Üniversitesi
 • Ebru TİMUROĞLU, Mimar, ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Bşk.
 • Süleyman ALTIN, Sanat Tarihçisi, ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Bşk.

Yer Görme

Yer görme zorunlu olmamakla birlikte jüri tarafından önerilmektedir.

Yarışma Takvimi*

 • Yarışmanın İlanı: 17.02.2021, Çarşamba
 • Soru Sorma İçin Son Tarih: 17.03.2021, Çarşamba
 • Yanıtların Yarışmacılarla Paylaşılması: 26.03.2021, Cuma
 • Projelerin Son Teslim Tarihi: 07.06.2021, Pazartesi
 • Projelerin Kargo ile Teslim Alımı İçin Son Tarih: 09.06.2021, Çarşamba
 • Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 19.06.2021, Cumartesi
 • Sergi ve Kolokyum: 03.07.2021, Cumartesi

*28.04.2021 tarihinde güncellenmiştir.

Ödüller ve Ödeme Şekli

1. Proje 120.000 TL
2. Proje 90.000 TL
3. Proje 60.000 TL

Mansiyon: Eşdeğer düzeyde 3 adet mansiyon verilecektir. Her mansiyon için ödül 40.000 TL‘dir.

Satın Alma ödülleri için jürinin kullanımına 80.000 TL ayrılmıştır.

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Etiketler

7 yorum

Bir cevap yazın