S.O.S İstanbul Fikir Projesi Yarışması 2015: Haydarpaşa ve Çevresi

İstanbulSMD'nin 2005 yılından bu yana mimarlık öğrencileri arasında düzenlediği, İstanbul'un sorunlu alanları üzerine fikirler üretilmesini amaçlayan SOS İstanbul Fikir Projesi Yarışması'nın bu seneki konusu Haydarpaşa ve çevresi olarak belirlendi.

YARIŞMANIN AMACI VE KONUSU

İstanbul Serbest Mimarlar Derneği (İstanbulSMD); toplumun karşısına güçlü, anlaşılır, çağdaş; kent ve kentli yararına “alternatif projeler” ile de çıkmanın önemine inanmaktadır. Bu alternatifleri üretmenin ve tartışmanın ise uygar ve aydın olmanın sorumluluğunu taşıyan mimarlar için önemli bir görev olduğunu düşünmektedir. Bu yapıcı görevin, öncelikle, gençliğe de ait olduğu düşüncesiyle İstanbulSMD konu ile ilgili olarak, eğitimini sürdürmekte olan mimarlık öğrencilerini tartışmaya, düşünce üretmeye ve bu süreçlerde etkin olarak rol almaya davet ederek, öğrenciler arasında bir “Fikir Proje Yarışması” açmaya karar vermiştir.

Yarışma iki bölgeden oluşmaktadır. Bunlardan birincisi Harem’den Mühürdar’a kadar uzanan sahil şeridinde yer alan Harem Otobüs Terminali, Arabalı Vapur İskelesi, Liman İşletmeleri, Haydarpaşa Garı ve arkası, Kadıköy Meydanı ve Mühürdar Parkı’nı kapsamaktadır. İkinci alternatif alan ise Haydarpaşa Garı ve arkasında yer alan bölgeyi, Ayrılık Çeşmesi Marmaray istasyonuna kadar içermektedir.

Yarışmacılar her iki bölge için de öneriler hazırlayacaklardır.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Yarışma ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş öğrenci mimari fikir projesi yarışmasıdır.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’deki mimarlık bölümlerinde ve mimarlık programlarında kayıtlı tüm lisans ve yüksek lisans mimarlık öğrencileri katılabilir. Yarışmacı ekip içinde en az bir kişinin bu koşulları yerine getirmesi şartıyla, farklı disiplinlerden yükseköğrenim öğrencileri ile karma ekipler oluşturulabilir. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

SORU VE CEVAPLAR

Şartname ve yarışmacılara verilen belgelerle ilgili tüm sorular için [email protected] adresinden iletişime geçilir. 5 Haziran 2015 Cuma gününe kadar [email protected]’ye gönderilen sorular, cevaplarıyla birlikte 12 Haziran 2015 Cuma günü www.ismd.org.tr’nin GÜNCEL başlıklı bölümde yayınlanacaktır.

PROJELERİN TESLİM GÜNÜ, YERİ VE ŞARTLARI

Proje paftaları rulo yapılarak, CD ve kimlik zarfı ile birlikte, İstanbulSMD’nin “İstanbul, Gümüşsuyu, Miralay Şefik Bey Sokak, No:13/2” adresine, 27 Ekim Salı günü, saat 17:00’a kadar, sıra numarasını da içeren bir “alındı” makbuzu karşılığında teslim edilecektir.

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

 • 1.’lik Ödülü: 5000 TL (Beşbin Türk lirası)
 • 2.’lik Ödülü: 4000 TL (Dörtbin Türk lirası)
 • 3.’lük Ödülü: 3000 TL (Üçbin Türk lirası)
 • Mansiyon: 2000 TL (İkibin Türk lirası)
 • Mansiyon: 2000 TL (İkibin Türk lirası)
 • Mansiyon: 2000 TL (İkibin Türk lirası)
 • Mansiyon: 2000 TL (İkibin Türk lirası)
 • Mansiyon: 2000 TL (İkibin Türk lirası)

Yarışma sonucunda, yarışmada birinci olan proje sahibine / sahiplerine özel ödül olarak 3000€ (Üç bin Euro) bedelli Interrail ile “Avrupa Gezisi” armağan edilecek.

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışma Duyuru Tarihi: 7 Mayıs Perşembe
 • Sorular İçin Son Tarih: 5 Haziran Cuma
 • Yanıtların Duyurulması: 12 Haziran Cuma
 • Proje Teslim Tarihi: 27 Ekim Salı
 • Sonuçların Açıklanması: 13 Kasım Cuma

JÜRİ

Danışman Jüri Üyeleri

 • Dr. Ertun Hızıroğlu, İstanbulSMD Yönetim Kurulu Başkanı
 • Ersen Gürsel, Y. Mimar
 • Ayşe Hasol Ertekin, Y. Mimar


Jüri Üyeleri

 • Bünyamin Derman, Başkan
 • Yavuz Selim Sepin
 • Alişan Çırakoğlu
 • Sibel Dalokay Bozer
 • Hakan Demirel
 • Yılmaz Kuyumcu
 • Mehmet Ocakçı


Yedek Jüri Üyeleri.

 • Abbas Hacıömeroğlu, Y. Mimar
 • Ziya Cambazoğlu, Y. Mimar


Raportör

 • Aygün Ceylan, Y. Mimar

Yarışmacılara Verilen Belgeler

Tüm belgeleri bu linkten görüntüleyebilirsiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın