Roboski Müzesi ve Anma Yeri Mimari Tasarım Yarışması

"Roboskî Müzesi Projesi, alçakgönüllü bir şiir olmalıdır."

ROBOSKÎ MÜZESİ NASIL OLMALI?

Müze, değeri olan bir şeyi saklamak ve aynı zamanda anlamını paylaşarak çoğaltmak, yaygınlaştırmak içindir. Roboskî Müzesi insanlık dışı bir katliamda yitirilmiş yaşamların değerini saklamak ve onlar uğruna verilen adalet mücadelesini paylaşmak ve çoğaltmak için planlanmıştır. Bu müze katliamın yarattığı derin acıya ve öfkeye rağmen, bir arada ve kardeşçe yaşayabilmenin mümkün olduğunu hatırlamak ve hatırlatmak için yitirilen canların hatıralarına sahip çıkılacağı yer olacaktır. Roboskî Müzesi, bu anlamıyla simgesel bir yapıdır.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ:

Yarışma, ulusal, serbest ve iki aşamalıdır.
Seçici kurul ilk aşamada teslim edilen projelerden en az beş adedini sıralamasız olarak seçecek ve bunu yarışmacılara duyuracaktır. İkinci aşama, seçilen projelerin hazırlanmasında yer alanlar, danışman, asıl ve yedek seçici kurul üyeleri ve Roboskîli ailelerin katılımı ile yapılacak bir çalıştaydan oluşacaktır. Bu çalıştayda, proje ekipleri sunuşlarını yapacak ve her bir proje üzerinde genel tartışma açılacaktır.

Bu çalıştayın amacı, boyutlarının küçüklüğüne rağmen, toplumsal açıdan karmaşıklığı ve gerektirdiği özel hassasiyet açısından ağırlığı sebebiyle Roboskî Müzesi mimari projesinin, ilgili tüm tarafların katılımı ile etraflıca tartışılabilmesi ve Roboskî Müzesi’nin gerçekleştirilmesine katkı koyacak tarafların iletişiminin güçlendirilmesidir. Uygulanacak proje, bu çalıştay sonrasında, sunulan projelerin içerisinden seçici kurul tarafından belirlenecektir. Seçici kurul raporu, ikinci aşama sonunda, her iki aşamayı da kapsayacak şekilde yayınlanacaktır. Seçici kurul raporu ayrıca, gerekirse uygulanmak üzere seçilen proje hakkında, ayrıntılı önerileri de içerecektir.

PROJELERİN TESLİM YERİ, ZAMANI VE ŞARTLARI:

Proje ve ekleri yarışma raportörlüğünün ROBOSKÎ MÜZESİ DERNEĞİ Meşrutiyet Mahallesi Selanik Caddesi No: 82/32 Çankaya / ANKARA adresine 11.06.2014 Cuma günü en geç saat 17.00’ye kadar elden imza karşılığı teslim edilebilirya da PTT, APS veya özel kargo ile adrese teslim olarak gönderilebilir. Gönderilen kargoların en geç 12.06.2014 Pazartesi saat 17.00’ye kadar yarışma raportörlüğüne ulaşması gerekmektedir.

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın ilanı : 16 Nisan 2014
 • Soru sormak için son tarih : 2 Mayıs 2014
 • Cevapların yayınlanması : 6 Mayıs 2014
 • Proje teslimi için son gün : 11 Haziran 2014
 • Birinci etap Seçici Kurul değerlendirmesi : 13-16 Haziran 2014
 • Roboskîlilerle ortak değerlendirme toplantısı : 20-22 Haziran 2014
 • İkinci etap Seçici Kurul Değerlendirilmesi : 25-27 Haziran 2014
 • Yarışma sonucunun ilanı (öngörülen) : 28 Haziran 2014

DANIŞMA KURULU VE SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

DANIŞMA KURULU ÜYELERİ
Roboskîli Ailelerin Temsilcileri:

 • Hikmet ALMA,
 • Mercan ENCÜ,
 • Ferhat ENCÜ,
 • Veli ENCÜ,
 • Reber ENCÜ,
 • Zeki TORUN


Danışma Kurulunun Diğer Üyeleri

 • Abdurrahman ADIYAN – Şair
 • Ayhan BİLGEN – İnsan hakları savunucusu
 • Tahir ELÇİ – Avukat, Diyarbakır Barosu Başkanı
 • Abdülrezzak İLGE – Ressam, Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Görevlisi
 • Ioanna KUÇURADİ – Prof. Dr., Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
 • Emine ONARAN İNCİRLİOĞLU – Mimar / Antropolog, Prof. Dr., Maltepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi
 • Hüsnü ÖNDÜL – Hukukçu, İnsan hakları savunucusu, İnsan Haklar Ortak Platformu
 • Filinta ÖNAL – Heykel sanatçısı
 • Mithat SANCAR – Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
 • Güven Arif SARGIN – Mimar, Prof. Dr., ODTÜ Mimarlık Bölümü Başkanı
 • Gökçer TAHİNCİOĞLU – Gazeteci, Milliyet Gazetesi Ankara Haber Müdürü
 • Ahmet Faruk ÜNSAL – MAZLUM-DER Genel Başkanı


SEÇİCİ KURUL ASIL ÜYELERİ

 • Aydan BALAMİR – Mimar, ODTÜ
 • Ali CENGİZKAN – Mimar, ODTÜ
 • H. Sinan OMACAN – Mimar, İTÜ
 • Zeynep ONUR – Mimar, ADMMYO
 • M. Ziya TANALI – Mimar, ODTÜ
 • M. Murat ULUĞ – Mimar, ADMMA
 • V. Turgay ATEŞ – Şehir Plancısı, ODTÜ / Peyzaj Mimarı, AÜ


SEÇİCİ KURUL YEDEK ÜYELERİ

 • Erhan AKÇA – Mimar, Gazi Üniversitesi
 • Bilge İMAMOĞLU – Mimar, ODTÜ


RAPORTÖRLER

 • Sevinç BAŞKÖY – Mimar, Anadolu Üniversitesi
 • Mehmet Onur YILMAZ – Mimar, ODTÜ


RAPORTÖR YARDIMCISI

 • Çağrı ÇAKIR – İç Mimarlık Bölümü Öğrencisi, Hacettepe Üniversitesi
Etiketler

1 Yorum

Bir cevap yazın