RAF Yapı Malzemesi Ödülü 2012

Ödüle son başvuru tarihi 15 Ekim 2012.

Ödülün Amacı

Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından verilecek olan Yapı Malzemesi Ödülü’nün temel amacı, performansı, üretiminde kullanılan malzemelerin özellikleri, standartlara uygunluğu, zamana ve dış çevre koşullarına dayanımı ve çevre etkisi ile fiziksel çevreye değer katan yapı malzemelerinin üreticilerinin onurlandırılmasıdır.

Ödülün Niteliği

2008, 2010 ve 2011 yıllarında verilen ödül mimari projelere önemli katkısı olan ve Türkiye’de satış ağı bulunan ürünlere verilir.

Katılım Koşulları

Ödüle aday ürünün, seri üretimine son beş yıl içerisinde başlanmış olması gerekmektedir. Ürünün halen üretiminin devam etmesi ve Türkiye’de satış ağının bulunması gerekmektedir. Bir ürün, ödüle en fazla iki defa aday olabilir.

Değerlendirme

Seçici Kurul üyelerinin üretim sürecine dahil oldukları ürünler yarışmaya başvurabilir ancak, üretim sürecine dahil olan jüri üyesinin bu ürünün değerlendirilmesi sırasında oy hakkı bulunmaz.

Seçici Kurul

2012 yılında Seçici Kurul, aşağıda yer alan isimlerden oluşacaktır:

Murat Aksu
Kurtul Erkmen
Adnan Kazmaoğlu
Leyla Tanaçan
Aydan Volkan

Raportör
Çiğdem Çoban (Arkitera Mimarlık Merkezi)

Ödül Kategorileri*

1. Taşıyıcı Sistemler, Altyapı Bileşenleri, Kaba Yapı Bileşenleri
• Taşıyıcı sistemi oluşturan tüm bileşenler, alt yapı bileşenleri, yapı elemanlarının gövde bileşenleri ve bunların oluşturulmasında kullanılan malzemeler bu kategoride değerlendirilir. (Örn: Prefabrike taşıyıcı elemanlar, drenaj sistemleri, tuğlalar, bloklar… vb.)

2. İnce Yapı Bileşenleri
• Kaba yapıyı tamamlayan bileşenler ve bunların oluşturulmasında kullanılan malzemeler bu kategoride değerlendirilir. (Örn: Çatı-cephe sistemleri, pencere-kapı sistemleri, mimari düşey sirkülasyon elemanları, iç bölme sistemleri, zemin-duvartavan kaplamaları, yalıtımlar, yapı kimyasalları….vb.)

3. Kullanıcı Konforunu Sağlamaya ve Gereksinimlerini Karşılamaya Yönelik Sistemler
• Bina kullanıcılarının ısıl, görsel vb. konforunu sağlayan “aktif” sistemler ve hijyen, güvenlik vb. gereksinimlerini karşılayan sistemler ve bunların oluşturulmasında kullanılan malzemeler bu kategoride değerlendirilir. (Örn: Isıtma-soğutma-havalandırmaiklimlendirme sistemleri, yangın söndürme sistemleri, aydınlatma sistemleri ve armatürleri, sabit banyo ve mutfak bileşenleri ….vb.)

4. Hareketli Donatılar
• Binada bulunan hareketli mobilyalar, elektrikli-elektronik eşyalar bu kategoride değerlendirilir. (Örn: Beyaz eşyalar, mobilyalar…vb.)

* Başvuru sahipleri hangi kategoriye başvurduklarını belirtilmelidir, belirtilmediği takdirde yarışma raportörlüğü başvuruyu kategorilendirme hakkına sahiptir. Jüri, değerlendirme esnasında yeni kategoriler ekleme hakkına sahiptir. Jüri, bir ürünü başvurduğu kategoriden başka bir kategoride değerlendirme hakkına sahiptir.

Değerlendirme Ölçütleri

Başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterlere uygunluk esas alınacaktır.

1. Ürün Geliştirme
• Firmanın ürün geliştirme ile ilgili amacı, ürün geliştirme süreci ve yaklaşımı
• Üretim aşamasında ve sonrasında ürüne yapılan testler ve sonuçları, deneme ve pilot üretim sürecine ilişkin bilgiler

2. Ürün Özellikleri
Ödüle Aday;
• • Ürünün tasarımında kullanılan malzeme ve bileşenlerin özellikleri (ilgili ölçümlere standartlara bağlı olarak)
• • Ürünün kullanım amacı
• Ürünün kullanım kolaylığı ve kullanım olanakları*
• Ürünün zamana ve çevre koşullarına dayanıklılığı
• Ürünün kullanım yerine bağlı göstereceği performanslar
• Ürünün yapısal özellikleri
• Montaj, demontaj, taşıma, stoklama ve paketleme özellikleri
• Ürünün uygulama kolaylığı ve uygulama olanakları
• Ürünün ulusal ve uluslararası normlara, güvenlik standartlarına uygunluğu (ilgili standartlara uygun deney ve/veya ölçümlere göre)
• Ürünün ergonomik özellikleri*
• Enerji tüketimi, gürültü, titreşim gibi özellikleri
• Ürünün çevreye duyarlılığı
• Firmanın belirttiği rakip benzer ürünlerden farkı
• Ürünün maliyeti

Sadece son kullanıcıyla karşılaşan ürünlerde bu madde gözönüne alınır.

3. Kullanıcı Memnuniyeti
• Ödüle aday ürün ile ilgili tasarımcı ve uygulayıcı memnuniyetinin ölçülmesi

Başvuru

Aday ürünler, başvuru yöntemi ile seçilir. Başvurular yalnızca ürün sahibi firma tarafından yapılabilir. Aşağıdaki maddeleri içeren başvuru dosyası, ödül sekreteryasına son başvuru tarihine kadar, dijital formatta gönderilmelidir.

Başvuru Formu: Başvuru formu doldurulup, word dosyası olarak gönderilmelidir.

Görsel Malzeme: Ürünü anlatan görseller, firma ve/veya ürün logosu, varsa video kayıtları ve broşürler dijital olarak gönderilmelidir. Ürüne ait en az 4 adet görsel ve firma ve/veya ürün logosu aşağıdaki teknik koşullara uygun olarak gönderilmelidir.
Çözünürlük: 300 dpi
Min. genişlik: 20 cm
Format: *.jpg
Ürün Örneği: Hacmi 0,03 m³’ü geçmeyen ürünlere ait örnek gönderilebilir. Bu ölçünün üzerindeki ürün örnekleri kabul edilmeyecektir. Ürün gönderimiyle ve geri alımıyla ilgili tüm ücretler başvuru sahibine-sahiplerine aittir. Ödül sonucunun açıklanmasının ardından 30 gün içerisinde geri alınmayan numuneler ve ürün örneklerinden Arkitera Mimarlık Merkezi sorumlu değildir.

2012 Yapı Malzemesi Ödülü başvuru formuna www.yapimalzemesiodulu.com adresinden ulaşılabilir.

2012 Ödül Takvimi

Ödülün İlanı: 1 Haziran 2012
Son Başvuru Tarihi: 15 Ekim 2012

Katılım Ücreti

Ödüle başvuru için herhangi bir katılım ücreti alınmayacaktır.

Ödül

Ödül, ürüne verilen bir onur ödülüdür. Ayrıca, ileride ürün tanıtım ve reklam çalışmalarında kullanılmak üzere özel bir ödül logosu da ürüne verilir.

Gizlilik

Aday ürün sahibi firmaların başvuruları gizli tutulacaktır. Son elemeye kalan beş ürün, sonuçlarla birlikte açıklanacaktır.

Ödül Sekreteryası

Arkitera Mimarlık Merkezi:
Cemil Topuzlu Cad. İş Bankası Blokları A Blok No:8 Dalyan – İstanbul – Türkiye
T: +90 216 355 0722
F: +90 216 386 9430
E: [email protected]
W: www.yapimalzemesiodulu.com

Etiketler

Bir cevap yazın