Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü 2017

Kent planlama / şehircilik konularında uygulamaya girmiş, sorun çözmeye yönelik başarılı plan ve projelere ilişkin değerlendirme ve ödüllendirme amacıyla düzenlenen "Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü"ne son başvuru tarihi 6 Ekim.

Yarışmanın Amaç ve Konusu

Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü Yarışması, 01.09.2003 tarihinde kaybettiğimiz değerli hocamız Prof.Dr. Raci Bademli anısına ilk olarak 2003 yılında düzenlenmiş olup iki yılda bi tekrarlanmaktadır. Yarışma ile doğrudan ya da dolaylı olarak kent ile ilgili mekânsal, sosyal, ekonomik, vb. konularda hazırlanarak uygulamaya konulmuş, sorunların çözümünde başarılı olan plan ve projelerin tanıtımının yapılması, öneminin vurgulanması ve örnek uygulamaların ortaya çıkarılarak değerlendirilmesi amaçlanmakta olup yarışma ödüllendirme süreçleriyle desteklenmektedir.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü Yarışması; çeşitli ölçek ve kapsamda bölgesel planlam kentsel planlama, kentsel tasarım, kentsel koruma, doğal varlıkların ve kültürel mirasın korunması, kentsel yenileme, kentsel dönüşüm, sağlıklaştırma, kentsel ulaşım (toplu taşım, trafik sakinleştirme, yayalaştırma, doğal varlıkların ve kültürel mirasın korunması vb.) gibi mekânsal konular ile şeffaf yönetim, katılımcılık, kentsel ekonomik kalkınma ve istihdamın geliştirilmesi, yoksulluk ve yoksunluğun azaltılması, dezavantajlıların kentsel yaşama katılması, toplumsal ve kentsel bütünleşme ve yaşam kalitesinin artırılması gibi sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde başarılı olan plan ve projeler hazırlayan / hazırlatan ve uygulamaya koyan merkezi ve yerel yönetimlere, özel sektöre, akademik kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına açık, serbest, ulusal ve tek kademeli bir yarışmadır.

Jüri Üyeleri ve Raportörleri

Asli Jüri Üyeleri

 • Prof.Dr. Ruşen KELEŞ AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi
 • Doç.Dr. Tanyel ÖZELÇİ ECERAL GÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Yrd.Doç.Dr. Açalya ALPAN ESOGÜ Mimarlık Bölümü
 • Yrd.Doç.Dr. Olgu ÇALIŞKAN ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Dr. Perihan KİPER GÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü-Yarı Zamanlı
 • Ömer KIRAL Yüksek Şehir Plancısı
 • Orhan SARIALTUN TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı
 • Filiz HEKİMOĞLU TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Saymanı
 • Gencay SERTER TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi


Yedek Jüri Üyeleri

 • Arş.Gör. Kumru ÇILGIN TMMOB Şehir Plancıları Odası II. Başkanı
 • Emre SEVİM TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı


Raportörler

 • Sultan KARASÜLEYMANOĞLU TMMOB Şehir Plancıları Odası
 • Şelale BALAMBAR TMMOB Şehir Plancıları Odası
 • Ayşecan AKŞİT TMMOB Şehir Plancıları Odası

Yarışma Ödülleri ve Ödül Töreni

 • Dereceye giren ilk 3 projeye “TMMOB Şehir Plancıları Odası Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü”,
 • 5 projeye “TMMOB Şehir Plancıları Odası Raci Bademli İyi Uygulamalar Özendirme Ödülü” verilecektir.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü Yarışması için düzenlenecek olan Ödül Töreninin yeri ve tarihine ilişkin bilgiler, jüri çalışmasının tamamlanmasından sonra tüm katılımcılara ayrıca bildirilecektir.

Yarışma Süresi ve Takvimi

Yarışma, şartname ve diğer dokümanların kurum ve kuruluşlara gönderilmesi ile başlar ve projelerin son teslim edileceği tarihte (06.10.2017,Cuma) sona erer.

 • Son soru sorma tarihi : 22.09.2017
 • Soruların e-posta aracılığıyla yanıtlanması için son tarih : 29.09.2017
 • Projelerin son teslim tarihi ve saati : 06.10.2017*/ Saat: 18:00
 • Jürinin değerlendirme için toplanacağı tarih : 10.10.2017*
 • Yarışma sonucu ilan tarihi : 23.10.2017*

* Olası tarih değişiklikleri Oda web sayfasında ilan edilecektir.

Yarışmayı Düzenleyen Kuruma İlişkin Bilgileri

Yarışma TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından düzenlenmektedir. Yarışmanın sekretaryası TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi tarafından yürütülmektedir.

Adı TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi
Adresi  Atatürk Bulvarı Bulvar Apt. 219/7 Çankaya / ANKARA
Telefon Numarası 0312 417 87 70
Faks Numarası  0312 417 90 55
E-Posta [email protected]
İnternet Adresi http://www.spo.org.tr
Yarışma Yeri Atatürk Bulvarı Bulvar Apt. 219/7 Çankaya /Ankara
Etiketler

Bir cevap yazın