Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü 2015

Kent planlama / şehircilik konularında uygulamaya girmiş, sorun çözmeye yönelik başarılı plan ve projelere ilişkin değerlendirme ve ödüllendirme amacıyla düzenlenen "Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü"ne son başvuru tarihi 16 Ekim.

Yarışmanın 
Amaç 
ve 
Konusu

Raci
 Bademli
 İyi
 Uygulamalar
 Ödülü
 Yarışması,
 1 Eylül.2003
 tarihinde
 kaybettiğimiz
 değerli hocamız 
Prof.
Dr.
Raci
 Bademli 
anısına 
ilk
 olarak 
2003 
yılında
düzenlenmiş
 olup
 iki 
yılda
 bir tekrarlanmaktadır. Yarışma 
ile,
 doğrudan 
ya 
da 
dolaylı 
olarak 
kent 
ile
 ilgili 
mekânsal, 
sosyal, ekonomik 
vb. 
konularda 
hazırlanarak uygulamaya 
konulmuş,
 sorunların
 çözümünde
 başarılı olan
 plan 
ve 
projelerin 
tanıtımının 
yapılması, 
öneminin
 vurgulanması
 ve 
örnek 
uygulamaların ortaya
 çıkarılarak
 değerlendirilmesi
 amaçlanmakta
 olup
 yarışma
 ödüllendirme
 süreçleriyle desteklenmektedir. 

Raci
 Bademli 
İyi
 Uygulamalar
 Ödülü
 Yarışması
 ile; 

 • Yerleşmelerimizdeki risklerin azaltılması ve
 yaşam
 kalitesinin
 artmasındaönemli
 katkıları
 bulunan,
 uygulanmış
 başarılı
 plan
 ve
 projelerin
 envanterinin  çıkarılması,
 veri
 tabanının
 oluşturulması,
 bilgisayar
 ortamında
 kullanıcıların
 erişimine ve 
yararlanmasına 
sunulması,
 • Kamu 
kurumları,
sivil
 toplum 
kuruluşları, 
meslek 
odaları, üniversiteler
 ve
 özel
sektör arasındaki
 ortaklıkları
 geliştiren,
 bu
 uygulamalarda
 pozitif
 süreçleri
 işleten
 idareleri, yöneticileri,
 plancıları,
 tasarımcıları, 
uzmanları
 ve 
uygulayıcıları 
teşvik 
etmek,
 • Türkiye’nin 
kentsel
 planlama,
 kentsel
 tasarım, 
şehircilik
 ve 
kentsel 
yaşam
 deneyimine yeni
 bir
 bakış
 açısı
 kazandırmak
 ve
 böylece
 meslek
 alanımızda
 yeni
 bir
 birikim oluşturmak amaçlanmaktadır.

 

Jüri
 Üyeleri
 ve
 Raportörleri

Asli
 Jüri
 Üyeleri

 • Prof.
Dr. 
Ali 
CENGİZKAN TED
 Üniversitesi
 Mimarlık Fakültesi
 • Prof.
Dr.
 Çağatay
 KESKİNOK ODTÜ 
Şehir
 ve Bölge 
Planlama 
Bölümü
 • Yrd.
Doç.
Dr.
 Demet 
EROL GÜ
 Şehir
 ve Bölge 
Planlama
 Bölümü
 • Serdar
 M. 

A.
 NİZAMOĞLU TMMOB 
Şehir 
Plancıları
 Odası
 Yönetim
 Kurulu
 Üyesi
 • Arş.
Gör.
 Deniz 
KİMYON
 TMMOB
 Şehir
 Plancıları
 Odası 
Ankara
 Şube 
Sekreteri
 • Necati 
UYAR Serbest
 Şehirci
 • Emre
 SEVİM TMMOB 
Şehir
 Plancıları
 Odası
 Ankara 
Şube
 Başkanı
 • Ömer
 KIRAL Y.
Şehir 
Plancısı

‐
Serbest 
Şehirci
 • Dr.
 Ümit 
ÖZCAN Serbest
 Şehirci

Yedek 
Jüri
 Üyeleri

 • Arş.
Gör.
 Duygu
 CİHANGER TMMOB 
Şehir 
Plancıları 
Odası
 Ankara 
Şube 
II.
Başkanı
 • Bilge
 Nur 
BEKTAŞ TMMOB
 Şehir
 Plancıları 
Odası
 Yönetim
 Kurulu 
Yedek
 Üyesi

Raportörler

 • Şelale 
BALAMBAR, TMMOB 
Şehir 
Plancıları
 Odası
 • Sultan
 KARASÜLEYMANOĞLU TMMOB
 Şehir
 Plancıları
 Odası

Yarışma 
Ödülleri 
ve 
Ödül
 Töreni 

• Dereceye
 giren
 ilk
 3
 projeye
 “TMMOB
 Şehir
 Plancıları
 Odası
 Raci
 Bademli
 İyi Uygulamalar
 Ödülü”,
• 5
 projeye
 “TMMOB
 Şehir
 Plancıları
 Odası
 Raci
 Bademli
 İyi
 Uygulamalar
 Özendirme Ödülü” verilecektir.

TMMOB
 Şehir
 Plancıları
 Odası
 Raci
 Bademli
 İyi
 Uygulamalar
 Ödülü
 Yarışması
 için düzenlenecek
 olan
 Ödül
 Töreninin
 yeri
 ve
 tarihine
 ilişkin
 bilgiler,
 jüri
 çalışmasının tamamlanmasından 
sonra
 tüm katılımcılara
 ayrıca 
bildirilecektir. 

Ödül
 kazanan
 yarışma
 projelerinin; 
Avrupa 
Şehir
 Plancıları
 Konseyi
 (The
 European 
Council
 of Spatial
 Planners
‐
ECTP)
 tarafından
 2 
yılda
 bir
 düzenlenen
 Avrupa
 Şehir
ve
 Bölge
 Planlama Başarı 
Ödülleri 
(European
 Urban 
and
 Regional Planning
 Achievement
 Awards) yarışmasına
 ve
 diğer
 benzer
 uluslararası
 yarışma,
 sergi,
 kolokyum
 vb.
 organizasyonlara gönderilmesi
 planlanmaktadır.
 Bu
 aşamada,
 ödül
 kazanan
 kurum
 ve
 kuruluşların,
 TMMOB Şehir
 Plancıları
Odası
 ile
 işbirliği
 içerisinde,
 projelerin
 gönderileceği
 yarışmaların
 formatına uygun 
olarak 
yeniden 
hazırlamaları
 istenecektir.

Yarışma
 
Takvimi

Yarışma,

 şartname
 ve
 diğer
 dokümanların
 14 Eylül 2015
 tarihinde
 kurum
 ve
 kuruluşlara gönderilmesi 
ile 
başlar 
ve 
projelerin son 
teslim 
edileceği tarihte
 sona erer. 

 • Son
 soru 
sorma
Tarihi :
5 Ekim 2015
 • Soruların 
e‐posta
 aracılığıyla 
yanıtlanması 
için 
son 
tarih :
9 Ekim 2015
 • Projelerin 
son 
teslim 
tarihi
 ve
 saati :
16 Ekim 2015
*/
Saat:
18:00
 • Jürinin
 değerlendirme 
için 
toplanacağı 
tarih :
23 Ekim 2015
*
 • Yarışma 
sonucu 
ilan 
tarihi :
26 Ekim 2015*

*
Olası 
tarih 
değişiklikleri 
Oda 
web 
sayfasında
 ilan 
edilecektir.

Etiketler

Bir cevap yazın