PMOGenç Tişört Tasarım Yarışması

Peyzaj Mimarları Odası ve PMOGenç üyeleri tarafından 4 Kasım'da açılan tişört tasarım yarışmasına katılım için son tarih 15 Aralık.

AMAÇ
Peyzaj Mimarları Odası- Öğrenci Üye Kolu öğrencilerinin; topluluğa ait ürünler ortaya çıkarmasını sağlamak, hayal gücü ve tasarım bilincini geliştirmek, yeteneklerini sergileyebilmelerini, PMO-GENÇ’in tanıtılmasını, PMO-GENÇ’e yeni üyelerin katılımını sağlamak. Sosyal, kültürel ve sanatsal alanda farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır. Ortaya çıkacak ürünlerin çeşitli zaman ve etkinlik periyodlarında kullanılarak toplumsal olarak mesleki farkındalığa dikkat çekmek amaçlanmıştır.

KAPSAM
Bireysel ya da ekip olarak başvuru yapılabilir. Ekip olarak hazırlanmış tasarımlarda ekip üyeleri eşit sorumlulukta olmakla beraber ek sorumluluğu kurum/kurumlarla iletişimin sağlanması için sınırlı olmak üzere bir ekip temsilcisi belirtilmelidir.

İÇERİK
Yarışmaya katılacak eserlerin PMO- GENÇ’i tanıtıcı nitelikte olması gerekmektedir. Konu çok yönlü ve çeşitli yönleriyle ele alınabilir (güncel, tarihi, kültürel, sanatsal ve bilimsel açılardan vb.). Katılımcılar bu bağlamda serbest olmakla beraber; kent, ekoloji, sürdürülebilirlik, erişilebilirlik, vb. konulara eğilerek süreci bu bağlamda değerlendirmelidir.

DANIŞMA KURULU, SEÇİCİ KURUL, YEDEK SEÇİCİ KURUL, RAPORTÖRLER VE DEĞERLENDİRME

Danışma Kurulu:
> Barış EKMEKÇİ Peyzaj Mimarı, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Üyesi
> Gizem KARABAY CAN Peyzaj Yüksek Mimarı, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Üyesi
> Ayşegül ORUÇKAPTAN Dr. Peyzaj Mimarı, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı
> Zeynep TEBEROĞLU Ankara Üniversitesi PMO-GENÇ Temsilcisi
> Oğuz YILMAZ Prof. Dr. Öğretim Üyesi – Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
*Danışma kurulu oy hakkına sahip değildir.

Seçici Kurul:
> Okan Mutlu AKPINAR Peyzaj Mimarı
> Mehmet Cemil AKTAŞ Peyzaj Mimarı
> Bayazıt Oğuz AYOĞLU Peyzaj Yüksek Mimarı
> Bülent BİNGÖL Yrd. Doç. Dr. İletişim- Grafik Tasarım-Karatay Üniversitesi
> Harun KILIÇOĞLU Peyzaj Mimarı
> Kemal ÖZGÜR Peyzaj Mimarı
> Zülfükar SAYIN Doç. Dr. Öğretim Üyesi – Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü

Yedek Seçici Kurul
> Alican Turgay SEZER Peyzaj Yüksek Mimarı
> Sercan YILMAZ Peyzaj Mimarı

Raportörler
> Ahmet Fatih AKGÜL Ankara Üniversitesi PMO-GENÇ Temsilcisi
> Erdem DOĞAN Ankara Üniversitesi PMO-GENÇ Üyesi
> Ömer Faruk ELMAS Ankara Üniversitesi PMO-GENÇ Üyesi
> Mehtap UYGUN Ankara Üniversitesi PMO-GENÇ Üyesi
*Kurul üyeleri ve görevli adları soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

YARIŞMA TAKVİMİ
> Tasarım yarışmasının başlangıç tarihi 04.11.2019
> Son soru sorma tarihi 22.11.2019, 18.00
> Soruların cevaplanması 29.11.2019, 18.00
> Yarışmasının bitiş tarihi ve saati 15.12.2019, 18.00
> Seçici kurul değerlendirmesi 16-21.12.2019
> Sonuçların açıklanması 22.12.2019

Şartname için tıklayın >>

Yarışma başvuru formu >>

Etiketler

Bir cevap yazın