“Panik Odası” Tasarım Yarışması

TMMOB İçmimarlar Odası İstanbul Şubesi'nin düzenlediği ‘Panik Odası’ Tasarım Yarışması, toplumun doğal afet, savaş, salgın hastalık ve benzeri, doğal ya da insan kaynaklı felaketlere karşı korunabilmesi için tasarlanacak bir sığınak tasarımını konu ediniyor. Projelerin dijital teslimi için son tarih 25 Mayıs.

Yarışmanın Ortakları

TMMOB İçmimarlar Odası Genel Merkez

TMMOB İçmimarlar Odası İstanbul Şube

Yarışmanın Organizasyonu

Yarışma organizasyonun genel koordinasyonu, TMMOB İçmimarlar Odası Genel Merkezi’ni temsilen TMMOB İçmimarlar Odası İstanbul Şube tarafından atanan yetkililerden kurulu komite tarafından yürütülür.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Yarışma tek aşamalı ulusal bir “fikir projesi” yarışmasıdır. Yarışma, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti’nde profesyonel/akademik yaşamına devam eden ve tüm içmimarların katılımına açık bir ulusal fikir projesi yarışmasıdır. Yarışmaya katılım için temel koşul içmimarlık lisans dercesine sahip olmaktır. Yarışma sonucunda 3 başarı ödülü sahiplerini bulacaktır.

Yarışmanın Amacı

Bu yarışma, toplumun doğal afet, savaş, salgın hastalık ve benzeri, doğal ya da insan kaynaklı felaketlere karşı korunabilmesi için tasarlanacak bir sığınak tasarımını konu edinmektedir. Söz konusu sığınak, 3-4 kişilik bir ailenin yaşadığı konuta yerleşecek ve belirli bir süreyle ailenin dış dünya ve etkenlerle karşılaşmadan, tüm yaşamsal ihtiyaçlarını giderebileceği mümkün olan en küçük fakat en verimli mekan kullanımını sağlayacak bir ‘panik odası’ tasarlanmasını kapsamaktadır. ‘Panik Odası’ içine yerleşeceği yapının bahsi geçen felaketlerde görmesi muhtemel yapısal zararlardan en az etkileneceği şekilde ele alınacaktır.

Yarışmanın Yeri ve Özellikleri

Tasarlanacak ‘Panik Odası’, herhangi bir konutun içine yerleşecek bir modül olarak tasarlanacaktır. Yarışmacı, modülün yapısal ve mekânsal özelliklerini çalışırken bahsi geçen felaketlerden bir, yada birkaçına karşı kullanımını öngörerek tasarım yapabilecektir. Modülün cevap vereceği durumların sayısı ve kapsamı tercih sebebi olacaktır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

 • Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ikamet eden ve içmimarlık lisans dercesine sahip profesyonel ve akademisyenlerin katılımı uygundur.
 • Yarışmacının TMMOB İçmimarlar Odası üyesi olması gerekmektedir.
 • Her yarışmacı birden fazla projeyle katılabilir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya katılan projelerin yayım hakları TMMOB İçmimarlar Odası’na aittir.
 • Yarışmacıların Teslim Etmesi Gereken Belgeler

Proje tesliminde dikkate edilmesi gereken unsurlar:

 • Tasarımın 1 adet A4 sayfada senaryo metni teslimi,
 • Modülün 1/20 yerleşim ve tavan planları, ve tüm iç cephelerin kesitleri teslimi,
 • Modülün belli başlı etkinlik (uyuma, yemek, hijyen, depolama) mekanlarından 1/10 ve 1/5 detay teslimi,
 • 3 boyutlu görsellerin teslimi

Proje Teslimi:

Yarışmacılar teslim projelerini [email protected] adresine e-posta olarak teslim edeceklerdir. Projeler 50 MB geçmeyecek şekilde düzenlenmelidir.

Yarışma Sekretaryası İletişim Bilgileri

TMMOB İçmimarlar Odası İstanbul Şubesi, [email protected]

Değerlendirme süreci

Yarışma tek aşamalı ulusal bir “fikir projesi” yarışmasıdır. Yarışma, projelerin dijital olarak değerlendirmesi ile gerçekleştirilecektir. Yarışmaya katılan projeler içmimar akademisyen ve profesyonellerden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecektir. Projelerin değerlendirilmesi, yarışma şartnamesinde yer alan yarışma amaçları ve değerlendirme prensiplerini göz önünde bulundurarak yapılacaktır. Yarışma değerlendirilmesinin sonuçları jüri üyeleri tarafından yazılı raporlarla bildirilecektir.

Değerlendirme Prensipleri

Tasarımın;

 • Tasarımın kurgusu ve özgünlüğü;
 • Kullanıcıya, işleve ve ihtiyaçlara uygunluğu;
 • Uygulanabilirliği
 • Yapısal/sistemsel yaklaşımlar (sağlamlık, bir araya geliş ve bitiş detayları)
 • Tasarımın ve sunumun bütünlüğü (tasarım dili ve yaklaşımının bütünlüğü);
 • Sunum.

Jüri üyeleri ve Raportörlerin İsimleri,

Danışman Jüri üyeleri belirlenecek

Asil Jüri üyeleri belirlenecek

Yarışma Takvimi

 • Yarışma İlanı 15.05.2020
 • Soru – Cevap dönemi 18 – 19.05.2020
 • Projelerin dijital teslimi için son tarih 25.05.2020
 • Jüri Değerlendirme 30.05.2020
 • Sonuçların açıklanması 31.05.2020

Yarışma Sonuçlarının İlan Şekli:

Yarışma, www.icmimarlarodasi.org.tr, www.arkitera.com, www.yapi.com.tr, ve bu kurumların sosyal medya kanalları üzerinden duyurulmaktadır.

Ödüller:

İlk 3 projeye başarı ödülü verilecektir. Birincilik ödülü 1000TL, ikincilik ödülü 500TL ve üçüncülük ödülü 250TL para ödülü̈ ve tüm katılımcılara katılım sertifikası takdim edilecektir.

Etiketler

7 yorum

 • Avatarcem açmaz says:

  cidden elinizden bütün gelen 1750 tl dağıtmak mı? peki ben de açayım bir yarışma bu kadar kolaysa? Allah aşkına kendinize gelin, bu kadar aşağılamayın insanları.

 • ermanucarogluermanucaroglu says:

  Paniklemişler ödülleri konuşurken.

 • AvatarGülsüm Zengin says:

  3 ayda bir aynı konu ısıtılıp, yarışma diye önümüze getiriliyor, çok sıktı artık bu tarz yarışmalar

 • AvatarKaan Hacımemişoğlu says:

  İç mimarların kaderi mimari yarışmalara katılamayıp, bu tip şaka temalı yarışmalarla sınanmak mıdır? Meslek olarak arafta kalmış bir grubuz ve birincilik ödülümüz 150$.

 • Pınar CanPınar Can says:

  ‘Bir meslek odası, meslek onuruna nasıl hakaret edebilir?’ sorusunun cevabı olan bir yarışma olmuş. Sabah akşam işsizlik, güvencesizlik, emek konuştuğumuz günlerde 10 günlük bir emeğe meslek odasının biçtiği değere bakın. Müşterileri, işverenleri hiç suçlamayalım bence. İmam böyle yaparsa, cemaat ne yapsın!

 • enes abdullah bozkurtenes abdullah bozkurt says:

  Aynı yarışmaya mimarlar da katılabiliyor olmalıydı..

 • Doğucan AktaşDoğucan Aktaş says:

  Kazanan yok!
  Mesleğimizin ana temsilci kurumu olan TMMOB İçmimarlar Odası’nın düzenlediği ”Panik Odası” tasarımı yarışmasına yönelik birkaç cümle sarf etmek isterim. Çoğu öğrenci arkadaşımızın en yoğun olduğu dönem olan final teslimi sürecinde az uykulu ve bol çalışmalı bir çalışma programı ile ‘’şartnameye’’ bağlı kalarak başvuruda bulundum. Dijital teslimin ardından, yarışma sonuçları belirtildiği tarihte açıklanmadı. Bu süreçte sosyal medya ve telefon aramalarıyla konunun takipçisi oldum. Sonunda sonuçların açıklanması gereken tarihten 3 hafta sonra bizzat İstanbul Şube Başkanı ile irtibat kurabildim ve maalesef meslek odası öğrenci üyesi olarak asla beklemediğim, hayatım boyunca unutamayacağım kırıcı bir tutumla karşılaştım. Bir şube başkanının Whatsapp mesajıyla ‘‘bana kaçıncı sınıfta olduğumu sorarak küçümsemesi, kendisinin benim büyüğüm ve meslek odası başkanı konumunda olduğunu hatırlatarak cümleye başlaması ardından ellerine ulaşan projelerin hepsinin birbirinden kötü olduğunu belirterek projelere ödül vermelerinin veya kategoriye koymalarının mesleğe ihanet olacağını’’ belirtmesi bende büyük bir hayal kırıklığına yol açmıştır.

  Her şeyden öte, TMMOB İçmimarlar Odası İstanbul Şubesi, kendi düzenlediği yarışma şartnamesine uymamış; yazılı bir raporla sonuçları açıklamadan, gönderilen projelerin ödüle değer bulunmadığını iddia etmiş ve vaat ettiği para ödüllerini hiçbir yazılı açıklamaya gerek duymadan dağıtmamıştır. Bu durum Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesinde düzenlenen dürüstlük kuralına aykırı olduğu gibi kurumsallıktan uzak bir tutumdur.

  Gelecekte meslek odaları tarafından düzenlenecek yarışmalarda mağduriyetler yaşanmaması adına
  söz konusu meslek odası şubesinin takındığı tavır ve tutumu resmi kurumlar nezdinde de dile
  getirmeyi düşünüyor ve ilgili meslek odası onur kurulunu göreve davet ediyorum.

Bir cevap yazın