Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve Yakın Çevresi Mimari Proje Yarışması

Pamukkale Üniversitesi'nin Mimarlık ve Tasarım Fakültesi binasını elde etmek için açtığı yarışmada proje teslim tarihi 12 Ocak 2016.

YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

“Pamukkale Üniversitesi Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi Ve Yakın Çevresi” mimari projelerinin elde edilme işi, Pamukkale Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Etüd Proje Şube Müdürlüğü tarafından “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” kuralları içinde “Serbest, Ulusal ve Tek Kademeli” olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

Yarışmanın amacı “Pamukkale Üniversitesi Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi Ve Yakın Çevresi” konulu tasarım gerçekleştirilirken, kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin rekabet yolu ile geliştirilmesine, çok sayıda seçenekten ekonomik, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin seçilmesine, müelliflerinin saptanmasına ve güzel sanatların teşvikine; ayrıca, ilgili mesleklerin gelişmesine, etik değerlerin yerleşmesine, uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortam sağlamaktır.

YARIŞMANIN ŞEKLİ

Yarışma; serbest, ulusal ve tek kademelidir.

YARIŞMAYI AÇAN KURUM

 • Adı: Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü
 • Adresi: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kınıklı Kampüsü Pamukkale / DENİZLİ
 • Tel: 0 258 296 21 40
 • Faks: 0 258 296 23 26 
 • E-posta: mimariyarisma@pau.edu.tr

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası mimar kökenli üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak (Yarışmaya ekip halinde katılma durumunda ekip başı mimar olacaktır),
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.
 • Pamukkale Üniversitesi’nde yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmak (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak
 • Yarışmaya katılmak isteyenler; ad, soyad, telefon, faks,  e-posta ve açık adreslerini yazdırıp, yarışma şartnamesini 20,00 TL (Yirmi Türk Lirası) karşılığında yarışma raportörlüğünden alabileceklerdir. Denizli dışından şartname almak isteyen yarışmacılar şartname bedelini Pamukkale Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Halk Bankası Üniversite Şubesi TR 96 0001 2001 4630 0006 0000 12 İban no’lu hesabına T.C. kimlik numarasıyla birlikte Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi Ve Yakın Çevresi Mimari Proje Yarışması Katılım bedeli olarak yatırmaları gerekmektedir. Banka dekontunun ve şartname teslim adresinin yarışma raportörlüğüne fakslanmasından sonra şartname ve ekleri yarışmacıların adreslerine postalanacaktır.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

DANIŞMAN JÜRİ

 • Prof.Dr. Hüseyin BAĞCI, PAÜ Rektörü
 • Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN, PAÜ Yapı İşl. ve Tk. Daire Başkanı V.
 • Prof.Dr.Sülün Evinç TORLAK, PAÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı
 • Cüneyt ZEYTİNCİ, Mimarlar Odası Denizli Şubesi Başkanı
 • Mehmet OKUTAN, Makine Mühendisi

ASLİ JÜRİ

 • Celal Abdi GÜZER, Mimar (Jüri Başkanı)
 • Dürrin SÜER, Mimar
 • Tülin İLHAN, Mimar
 • Doğu KAPTAN, Mimar
 • Gözde KAN ÜLKÜ, Mimar
 • Hüseyin KAHVECİOĞLU, Mimar
 • Muharrem ERTUNA, İnşaat Mühendisi

YEDEK JÜRİ

 • Kerem PİKER, Mimar
 • Deniz GÜNER, Mimar    
 • Ülkü Aydın, Mimar
 • Erdal YANIKAN, İnşaat Mühendisi

RAPORTÖR

 • Duygu YÜREKLİ, Mimar
 • Hüseyin TÜRKYILMAZ, Mimar

RAPORTÖR YARDIMCILARI

 • Alptekin BİNGÖL, Restorasyon Teknikeri

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın ilanı: 14 Ekim 2015
 • Sorular için son gün: 16 Kasım 2015
 • Yer Görme son gün: 15 Aralık 2015
 • Teslim tarihi ve saati: 12 Ocak 2016 – saat:17:00 (15 Ocak 2016 postayla son kabul )
 • Jüri değerlendirme tarihi: 20 Ocak 2016
 • Sergi ve Kolokyum Tarihi: Sergi ve kolokyum tarihi daha sonra açıklanacaktır.

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödüller net olarak ödenecektir.

 • 1. Ödül Net: 50.000 TL
 • 2. Ödül Net: 40.000 TL
 • 3. Ödül Net: 30.000 TL
 • 1. Mansiyon Net: 15.000 TL
 • 2. Mansiyon Net: 15.000 TL
 • 3. Mansiyon Net: 15.000 TL
 • 4. Mansiyon Net: 15.000 TL
 • 5. Mansiyon Net: 15.000 TL

Satın almalar için jürinin kullanımına 25.000 TL ayrılmıştır. 

Yukarıda belirtilen ödül ve mansiyonlar ile jüri üyeleri ve raportörlerin ücretleri, yarışma sonucunun açıklanmasını izleyen 30 gün içerisinde, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre net olarak ödenecektir.

YER GÖRME

Bu yarışmada yer görmek zorunludur. Yer görmenin müellif ekip üyelerinden herhangi birisi tarafından yapılması şarttır. Yer görme belgesi,  yarışma takviminde belirtilen “Yer görme belgesi almak için son gün” e kadar idarenin iletişim bilgilerinde verilen raportörlük adresinden temin edilecektir. Yer görme belgesi üzerinde “Yer Görme Belgesi Zarfı” yazan ayrı bir zarfta teslim edilecektir. Yer görme için raportörlükten randevu alınması gerekmektedir.

Etiketler

Bir yanıt yazın