Olivelo – İzmir Kent Çeperinde Ekolojik Ortak Yaşam Alanı Fikir Projesi Yarışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan "Olivelo – İzmir Kent Çeperinde Ekolojik Ortak Yaşam Alanı Fikir Projesi Yarışması" ile ekoloji öncelikli bir ortak yaşam alanı için model oluşturabilme çekirdeği taşıyan fikir projelerinin elde edilmesi amaçlanıyor. Son başvuru tarihi 12 Şubat 2020.

Yarışmanın Amacı

İzmir Kent Çeperinde Ekolojik Ortak Yaşam Alanı Fikir Projesi Yarışması ile ekoloji öncelikli bir ortak yaşam alanı için model oluşturabilme çekirdeği taşıyan fikir projelerinin elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Bu bağlamda:

• Alanın peyzaj bütünlüğünün korunması,
• Koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi,
• Hassas ekosistemin varlığının öne çıkarılması,
• Kent ve kır bağlamının tartışılması,
• Ekolojiyi hem bir teknik hem de içerik oluşturucu bir değer olarak ele alarak yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretilmesi,
• Çağdaş bir çevre ve mimari anlayışa sahip olunması yarışmanın amacının altında yatan özgül temel hedeflerdir.

Söz konusu bu süreçte:

• Proje ve müelliflerin saptanması,
• Güzel sanatların teşviki,
• İlgili mesleklerin gelişmesi,
• Mesleki etik değerlerin pekişmesi,
• Ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması da genel hedefler olarak olanak bulurlar.

Yarışmanın Türü ve Şekli

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. ve 53. maddelerine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce açılan yarışma; serbest, ulusal ve tek kademeli fikir proje yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışmanın konusu, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, 1878 ve 1879 parsellerde “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” statüsünde olan yaklaşık 57 hektar büyüklüğündeki alanda, Yarımada, Kent Çeperi Parkları ve İzmir Yeşil Altyapı Stratejisi ile bütünlük gösteren ekolojik, sürdürülebilir, yenilikçi ve ekonomik çözümler içeren; özgün, kimlikli tasarımlar oluşturarak, alanın kentle bütünleşmesine imkân verecek peyzaj planlaması ve tasarımı ile mimari tasarım fikir projesi geliştirilmesidir.

Jüri Üyeleri (Danışman, Asli ve Yedek) ve Raportörlerin İsimleri

Yarışma alanı ile ilgili sorunların ve önerilerin aktarımı açısından, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Güzelbahçe İlçe Belediye Başkanı, hazırlık, soru-yanıt ve değerlendirme çalışmalarına katılabilir. Ayrıca, jüri bölgenin planları ve ulaşım bağlantıları ve benzeri konularda uzmanlıklarına başvurulmak üzere teknik danışmanlar çağırabilir.

JÜRİ DANIŞMAN ÜYELERİ

 • Eser ATAK Şehir Plancısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
 • Zeynep Durmuş ARSAN Mimar
 • Funda BARBAROS İktisatçı
 • Güven EKEN İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı
 • Feridun EKMEKÇİ Ulusal Eurovelo Koordinatörü
 • Yusuf KURUCU Ziraat Mühendisi
 • Serdar Gökhan ŞENOL Biyolog, Botanik Uzmanı

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

 • Koray Velibeyoğlu Şehir Plancısı (Jüri Başkanı)
 • Ferdi AKARSU Biyolog/Ekolog
 • Aslıhan DEMİRTAŞ Mimar
 • Enise Burcu DERİNBOĞAZ Peyzaj Mimarı
 • Meltem ERDEM KAYA Peyzaj Mimarı
 • Can KUBİN Şehir Plancısı
 • Han TÜMERTEKİN Mimar

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

 • Zeliha DEMİREL Şehir Plancısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik D. Başkanı
 • Erdal Onur DİKTAŞ Mimar
 • Nurdan ERDOĞAN Peyzaj Mimarı
 • Mert USLU Mimar

RAPORTÖRLER

 • Nilgün AKSÜT Peyzaj Mimarı
 • Duygu ARAL Mimar
 • Gülben ÖZSOY Mimar

RAPORTÖR YARDIMCILARI

 • Didem ARAT Teknisyen
 • Zeynep BİLGİLİ Ekonomist
 • U. Tufan TEMEL V.H.K.İ.

Jüri başkanı ayrı olmak üzere, soyadı harf sırasına göre düzenlenmiştir.

Yer Görme

Yer görme zorunlu olmamakla birlikte jüri tarafından tavsiye edilmektedir. Yer görme için İdare tarafından yarışma takviminde belirtilen tarihlerde proje alanına erişim sağlanacaktır. İsteyen katılımcıların bu tarihlerden en az 2 gün öncesine kadar yarışma raportörlüğüne şartnamede belirtilen e-posta adresine rezervasyon talebi yollayarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Yarışma Takvimi

> Yarışmanın İlanı: 22 Kasım 2019
> İsteyen Katılımcılar için
1. Yer Görme Gezisi Tarihi: 11 Aralık 2019
> Sorular İçin Son Tarih: 18 Aralık 2019
> Cevapların İlanı: 23 Aralık 2019
> İsteyen Katılımcılar için
2. Yer Görme Gezisi Tarihi: 8 Ocak 2020
> Projenin Elden Teslimi veya Kargoya Verilme Tarihi ve Saati: 12 Şubat 2020 Saat: 17.30
> Kargo/Posta ile Gönderilenlerin Alımı İçin Son Gün ve Saat: 14 Şubat 2020 saat 17.30
> Jüri Değerlendirme Tarihi: 22 Şubat 2020
> Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 6 Mart 2020
> Kolokyum ve Sergi Açılış Tarihi: 21 Mart 2020

Tasarımların Teslim Yeri ve Şartları

Projeler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Projeler Şube Müdürlüğü Kat:6 No:623 Konak-İZMİR adresine teslim edilecektir. Proje ve ekleri yarışma takviminde belirtilen son teslim tarihi ve saatine kadar yarışma raportörlüğüne elden imza karşılığı teslim edilebileceği gibi; posta veya kargo ile adrese teslim olarak da gönderilebilir. Kargo veya posta ile yapılan teslimlerde, proje ve eklerinin kargoya verildiğini gösteren alındı makbuzunun kopyası 12 Şubat 2020 Saat: 17.30’a kadar yarışma raportörlüğüne ait e-posta adresine gönderilecektir. Ayrıca kargo veya posta makbuzlarında yarışmacılara ait 5 rakamlı rumuzun da bulunması gerekmektedir. Yarışma takviminde “kargo/posta ile gönderilenlerin alımı için son gün” olarak belirtilen 14 Şubat 2020 Saat: 17.30’a kadar yarışma raportörlüğüne ulaşmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ulaşmayan gönderiler ve kargoda oluşabilecek hasarlardan İdare sorumlu değildir.

Yarışma Sonuçlarının İlan Şekli

Yarışma sonuçları İdare’nin resmi internet sitesinde, Resmi Gazete’de ve yarışmaya ait web sayfasında yayınlanacaktır.

Ödüller

 • 1. Ödül 100.000 TL
 • 2. Ödül 70.000 TL
 • 3. Ödül 50.000 TL
 • 1. Mansiyon 30.000 TL
 • 2. Mansiyon 30.000 TL
 • 3. Mansiyon 30.000 TL
 • 4. Mansiyon 30.000 TL
 • 5. Mansiyon 30.000 TL

Satın almalar için gereğinde kullanılmak üzere toplam 30.000 TL ayrılmıştır.

TMMOB Mali İşler Yönetmeliği’nin 8. maddesi uyarınca, ödül, mansiyon ve jüri bedellerinin %5’i tutarındaki kesintiler İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bloke edilerek ilgili meslek odaları hesabına aktarılacaktır.

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yukarıda belirtilen kesinti yapıldıktan sonra yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Ödemeler, banka hesabına yapılacaktır.

İdarenin İletişim Bilgileri
Yarışmayı Açan Kurum: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Adres: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Projeler Şube Müdürlüğü Kat:6, Oda No:623, 35250, Konak / İzmir
Telefon: +90 232 293 3530 (Gülben Özsoy)
+90 232 293 9040 (Duygu Aral)
+90 232 293 3536 (Nilgün Aksüt)
E-posta: oliveloyarisma@izmir.bel.tr
Web: olivelo.izmir.bel.tr

Etiketler

5 yorum

Bir yanıt yazın