Ödemiş Belediyesi Kent Merkezi ve Yakın Çevresi Ulusal Mimarlık Ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması

Yarışmanın proje son teslim tarihi 17 Mayıs 2012.

1) YARIŞMANIN ADI VE ŞEKLİ
Yarışmanın adı, Ödemiş Belediyesi Kent Merkezi ve Yakın Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması’dır.

Yarışma, Ödemiş Belediye Başkanlığı’nca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ve 13.08.2004 tarih ve 25552 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği, 7. Madde e bendi” doğrultusunda ulusal düzeyde, serbest ve tek aşamalı olarak günümüz mimarlık, mühendislik, şehircilik ve sanat anlayışına uygun, ekonomik, çağdaş çözümlerin araştırılması ve güzel sanatların teşviki amacıyla açılmıştır.

2) YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU
Yarışmanın konusu, Ödemiş Belediyesi Kent Merkezi ve Yakın Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması düzenlenmesi; Hükümet Meydanı’nın tören alanı niteliğinin sürdürülerek yeniden düzenlenmesi, Yeni Belediye Hizmet Binası meydan düzenlemesi ve yakın parselle bütünleştiren karma işlev alanı (kültürel ve sanatsal merkez) tasarımını da kapsayan, mimarlık ve kentsel tasarım projelerinin elde edilmesidir.

Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesi: Ölçek :1/2000 Yaklaşık alan :107 hektar Sınırlar :Kuzeyde Devlet Hastanesi, Eski Halk Evi, Hükümet Konağı, Bengisu Katlı Otoparkı, Batıda Katırcı Hanı, İnönü İlköğretim Okulu, Eski İstasyon Binası, Güneyde Devlet Demiryolları Güzergâhı, Eski Hayvan Pazarı ( Yeni Otogar Alanı), Mevcut Otogar ( Yeni Belediye Hizmet Alanı), Doğuda Devlet Hastanesi, Kız Meslek Lisesi, Çamlık Parkı, Polis Karakolu ve Lojmanları, Devlet Demiryolu Güzergahı ile sınırlanmaktadır.

Kentsel Tasarım Alanı: Ölçek :1/500 Yaklaşık alan : 26 hektar Sınırlar :Kuzeyde Ulus Meydanı ile Emniyet Yüzme Havuzu’nun bulunduğu Denizciler Sokak, Batıda Ulus Meydanı, Bengisu Katlı Otoparkı, Katırcı Hanı, Ata Sokak, Güneyde Ordu Caddesi – Gençlik Caddesi birleşimde yer alan Hürriyet Meydanı, Mithatpaşa Caddesi, Çetinkaya Sokak, Nizam Sokak, Yeni İstasyon Binası, Doğuda Çamlık Parkı, Polis Namık Kemal Caddesi, Polis Karakolu ve Lojmanları ile sınırlanmaktadır.

Kent Meydanı Düzenleme ve Karma İşlev (Kültürel ve Sanatsal Merkez) Yapılanması Ölçek :1/200 Yaklaşık alan : 9 hektar Sınırlar :Kuzeyde Hürriyet Caddesi, Hükümet Konağı, Eski Tekel Binası ( Sağlık Yüksek Okulu) ve Deneme Bilim Merkezi’nin yer aldığı Enstitü Caddesi, Atatürk Caddesi –Namık Kemal Caddesi birleşimi, Batıda Tayyare Parkı’nın bulunduğu Akdeniz Caddesi, Güneyde Türk Hava Kurumu, mevcut Belediye Binası ve Hükümet Meydanı’nın bulunduğu Mithatpaşa Caddesi, Eski Tekel Binası, Eski Halk Evi Binası’nın bulunduğu Atatürk Caddesi, Kurtuluş Meydanı, Yeni İstasyon Binası, Nizam Sokak, Doğuda Ulus Meydanı ve Polis Karakolu ve Lojmanlarının yer aldığı Talatpaşa Caddesi ile sınırlanmaktadır.

3) YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
Yarışmaya en az bir mimar (ekip başı), bir şehir plancısı ve bir peyzaj mimarı bulundurmak koşulu ile T.M.M.O.B. ilgili odalarına kayıtlı üyelerden oluşan ekipler katılabilir.
Yarışmacıların;
– Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmak (ekip adına bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),
– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin ( Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası ) üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
– 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,
– Jüri üyelerini ve raportörlerini belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
– Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek), raportörler ve yarışmayı açan idare adına çalışan danışmanlar ile bunların 1.dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
– Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmış olmamak,
– Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
– Yer görme belgesi almış olmak.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi, tasarımları yarışmaya katılmamış sayılacak ve isimleri, yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odasına bildirilecektir.

4) YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın İlanı 17 Şubat 2012
Son Soru Sorma Tarihi 16 Mart 2012
Cevapların Gönderilme Tarihi 26 Mart 2012
Proje Teslim Tarihi 17 Mayıs 2012
Jüri Değerlendirme Tarihi: Son teslim tarihini izleyen 15 gün içinde değerlendirme yapılacaktır.

Yarışma Sonucu İlan Tarihi: Değerlendirme çalışmalarının bitiminde, yarışmanın sonucu idare tarafından Resmi Gazete’de, Kamu İhale Kurumu yayın organlarında, ilgili meslek oda ve kuruluşlarının yayın organlarında, Ödemiş Belediyesi’nin resmi www.odemis.bel.tr. adresli web sitesinde ilan edilecektir Sergi / Kolokyum Tarihi Ve Yeri Yarışma sonuçlarının ilanı ile bildirilir.

5) JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ
Danışman Jüri Üyeleri
Prof. Dr. Metin SÖZEN Sanat Tarihçisi (ÇEKÜL Vakfı Başkanı)
Bekir KESKİN Elektrik Mühendisi (ODTÜ) (Ödemiş Belediye Başkanı)
Ali TÜRER İnşaat Mühendisi ( GMF) (Ödemiş Belediyesi Teknik Dan.)
Mualla AKGÜN Y. Mimar (KTÜ) (Ödemiş Belediye Meclis Üyesi)
Şevket HASIRCI İnşaat Mühendisi ( BAÜ) ( Ödemiş Belediye Meclis Üyesi)
Necati UYAR Şehir Plancısı (Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı)
Saliha KARAASLAN Peyzaj Mimarı (İzmir Büyükşehir Belediyesi)

Asli Jüri Üyeleri
A.Faruk GÖKSU Şehir Plancısı
Y.Metin KESKİN Y.Mimar (DGSA)
Necdet BEŞBAŞ Y. Mimar (ADMMA-Gazi Üniversitesi)
Prof.Dr. Güzin KONUK Y.Mimar- Kent Tasarımcısı MSGSÜ Mimarlık Fak. Dekanı
Prof.Dr. Emel GÖKSU Y. Şehir Plancısı DEÜ Mimarlık Fak. Şehir ve Bölge Pl.Böl.
Arzu NUHOĞLU Peyzaj Mimarı
Deniz DOKGÖZ Y.Mimar (DEÜ)

Yedek Jüri Üyeleri
Can KAYA Y.Mimar ( (YTÜ)
Prof.Dr. Gülşen ÖZAYDIN Y.Mimar- Kent Tasarımcısı (MSGSÜ Mimarlık Fak. Şehir ve . . Bölge Planlama Böl.)
Yrd. Doç.Dr. Şebnem Gökçen Y. Şehir Plancısı -DEÜ Mim.Fak. Şehir ve Bölge Planlama Böl.
DÜNDAR
Seher Demet YÜCEL Peyzaj Mimarı- Kentsel Tasarım Uzm. MSGSÜ Mimarlık . Fak. Şehir ve Bölge Planlama Böl.

Raportörler
Nermin PERVAN KELESLİ Mimar (İTÜ) (Ödemiş Belediyesi)
Mehmet ER İnşaat Mühendisi (SDÜ) (Ödemiş Belediyesi)
Seher GÖZLÜ Peyzaj Mimarı (EÜ) (Ödemiş Belediyesi)

Raportör Yardımcıları
Ali ŞENTÜRK Mimar (G.Ü) (Ödemiş Belediyesi)
İsmail GÜRKAN Mimar (S.Ü.) (Ödemiş Belediyesi)
Hüseyin ÖZSAVRAN İnşaat Teknikeri (S.Ü.) (Ödemiş Belediyesi)
Nurgül ÇAMLIBEL Harita Teknikeri (N.Ü.) (Ödemiş Belediyesi)
Bihter AKA Endüstri Mühendisi (G.Ü) (Ödemiş Belediyesi)
Cemile ÖZGÜLLÜ Basın-Yayın (AÜ-BMYO) (Ödemiş Belediyesi Bilgi İşlem
İlker DEMİR Bilgisayar Mühendisi (E.S.O.G.Ü) (Ödemiş Belediyesi)

6) ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ
TMMOB ana yönetmeliği uyarınca mesleki yarışmalardan derece ve mansiyon kazananların ödüllerinin %5’i kesildikten sonra net olarak;
1. Ödül: 60.000 TL (Altmış Bin Türk Lirası)
1. Ödül: 40.000 TL (Kırk Bin Türk Lirası)
2. Ödül: 20.000 TL (Yirmi Bin Türk Lirası)

Mansiyon ödülü için jüri emrine toplam 30000TL (Otuz Bin Türk Lirası) ayrılacaktır. Jüri bu meblağı kullanıp kullanmamakta serbest olacaktır.

7) ŞARTNAME VE EKLERİNİN ELDE EDİLMESİ
Yarışmacılar, şartname ve eklerini Ödemiş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yarışma Raportörlüğü’nden, Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimi’ne yatırılacak 100(Yüz) Türk Lirası karşılığında alabilirler.

8) YER GÖRME TARİHİ
Yarışmacılar yer görme işlemini 13.04.2012 tarihine kadar yapacak ve ilgili belgeyi mesai saatleri içinde “Ödemiş Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ödemiş Belediyesi Kent Merkezi ve Yakın Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması Raportörlüğü”nden alacaklardır.

9) YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
a) Adı : Ödemiş Belediyesi b) Adresi : Akıncılar mah. Bayram sok. No :1 Ödemiş / İzmir
Telefon numarası :0(232) 544 9097
Faks numarası :0(232) 545 1269
Web adresi : www.odemis.bel.tr
Elektronik posta adresi: [email protected]
lgili Birim: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Etiketler

1 Yorum

  • omer-yilmaz says:

    Twitter’da Devrim Çimen’den ilk yorum geldi:

    “Mansiyon ödülü için jüri emrine toplam 30000TL (Otuz Bin Türk Lirası) ayrılacaktır. Jüri bu meblağı kullanıp kullanmamakta serbest olacaktır.”

    Satınalmayla karışmış sanıyorum. Yönetmelik madde 31 diyor ki ” Jüri şartnamede öngörülen ödül ve mansiyonları vermek zorundadır.”

Bir cevap yazın