Nemrut Kalderası Seyir Noktaları Mimari Proje Yarışması

Bitlis Valiliği İl Özel İdaresi tarafından açılan serbest, ulusal mimari proje yarışmasına proje teslimi için son tarih 12 Eylül 2017.

Yarışma İptal Edilmiştir.

Yarışmanın Şekli ve Türü

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, mimarlık yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışma alanı Bitlis İli Tatvan İlçesi sınırları içindedir. Yarışmanın yeri şartnamede koordinatlar ile gösterilmiştir. Yarışma alanı mülkiyete konu olmayıp Tabiat Anıtı statüsünde Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki tescil dışı yerlerdendir.

Yarışmanın konusu, bu alan için seyir noktaları ve karşılama merkezinin tasarımının yapılmasıdır.

Yarışmaya Katılma Koşulları

 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın İlanı: 26 Mayıs 2017, Cuma
 • Son Soru Sorma Tarihi: 29 Haziran 2017, Perşembe
 • Soruların Yanıtlarının İlanı: 3 Temmuz 2017, Pazartesi
 • Yer Görme için Son Tarih: 12 Ağustos 2017, Cumartesi
 • Proje Teslim Tarihi: 12 Eylül 2017, Salı
 • Kargo ile Teslim Alım için Son Gün: 15 Eylül 2017, Cuma
 • Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 22 Eylül 2017, Cuma
 • Kolokyum ve Ödül Töreni: 30 Eylül 2017, Cumartesi

Jüri Üyeleri

Danışman Jüri Üyeleri

 • Ahmet ÇINAR, Bitlis Valisi
 • Nurgül BULUTLU, Milli Parklar Bitlis Şube Müdürü
 • Sabite MÜFTÜGİL, BETAV Kültür Komitesi Üyesi
 • Zeynep TİMUR, Peyzaj mimarı
 • Ömer YILMAZ, Mimar

Asli Jüri Üyeleri

 • Devrim ÇİMEN, Mimar (Jüri Başkanı)
 • Cem İLHAN, Mimar
 • Nevzat Oğuz ÖZER, Mimar
 • Dürrin SÜER, Mimar
 • Oğuz Cem ÇELİK, İnşaat mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri

 • Hakan DEMİREL, Mimar
 • Savaş EKİNCİ, Mimar
 • Zekeriya URFAN, İnşaat mühendisi

Raportörler

 • Okan GÜVENER, Mimar, Bitlis İl Özel İdaresi
 • Elif DEMİROĞLU, Şehir plancısı

Raportör Yardımcıları

 • Burak GÜLMEZ, Arkeolog, Bitlis İl Özel İdaresi
 • Enes KAPLAN, Bilgisayar teknikeri, Bitlis İl Özel İdaresi

Ödüller

 • 1. Ödül: 40.000 TL
 • 2. Ödül: 30.000 TL
 • 3. Ödül: 20.000 TL
 • 1. Mansiyon 15.000 TL
 • 2. Mansiyon 15.000 TL
 • 3. Mansiyon 15.000 TL
 • 4. Mansiyon 15.000 TL
 • 5. Mansiyon 15.000 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Şartname ve Eklerinin Temini

Şartname ve ekleri www.bitlisozelidare.gov.tr/ adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır. Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

Banka hesap bilgisi: Bitlis Valiliği, TC Ziraat Bankası Bitlis Şubesi
IBAN: TR 620001000093137963945002

Yer Görme

Yarışmada yer görmek zorunludur. Yer görme şekli şartnamede tanımlıdır.

İdarenin İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum : Bitlis Valiliği İl Özel İdaresi
Adres : Beşminare Mah. 1313. So. No: 13-I 13000- Bitlis- Merkez / Bitlis Merkez Bitlis
Telefon : 0434 228 76 10
E-posta : [email protected]
Web adresi : www.bitlisozelidare.gov.tr

Şartname ve eklere buradan ulaşabilirsiniz.

Etiketler

11 yorum

Bir cevap yazın