“Modern Güzeldir” Üniversite Öğrencileri Metin Yarışması 2015

Bu yıl 6.sı düzenlenen "Mimarlıkta Eleştirel Okumalar – Metin Yarışması" 'modern' ile 'güzel' arasındaki ilişkiye odaklanıyor.

Modern olan her şey güzel midir? Güzel olanın sadece modern olabileceğini savunmanın/sorgulamanın kavramsal çerçevesi nasıl kurulabilir? Yarışma, ana mottodan yola çıkan benzer soruları, mimarlığı merkeze alarak yanıtlamayı amaçlıyor ve zaman/mekan, gerçek/temsil, yeni/eski, yıkım/koruma, unutma/anımsama, gündelik/ebedi, geçici/kalıcı, yerleşik/göçebe, egemen/azınlık, sahici/sahte gibi ikiliklerle konuyu farklı düşünce eksenlerinde tartışan yazılara ulaşmayı hedefliyor. Konunun kavramsal açılımları, mimari modernizmi bu yönde irdelemeye elverişli disipliner çerçevelerle (sanat ve estetik kuramları, kültürel çalışmalar, tarih ve toplumsal kuram, göstergebilim, mimarlık tarihi ve eleştirisi) kurulan ilişkiye bağlı olarak katılımcılara bırakılıyor.  

YARIŞMA TAKVİMİ

  • Yarışmanın ilanı: 15 Eylül 2015 Salı
  • Son soru sorma tarihi: 10 Ekim 2015 Cumartesi
  • Teslim tarihi ve saati: 30 Aralık 2015 Çarşamba, saat: 24.00
  • Yarışma sonuçlarının açıklanması: 16 Şubat 2016

DEĞERLENDİRME KURULU ÜYELERİ

  • Aydan Balamir – ODTÜ Mimarlık Fakültesi
  • Aykut Köksal – MSGSÜ Mimarlık Fakültesi
  • Lale Özgenel – ODTÜ Mimarlık Fakültesi
  • Mert Ayaroğlu – 1927 Mimarlar Derneği
  • Umut Şumnu – Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
  • Neris Parlak (yedek üye) – ODTÜ Mimarlık Fakültesi

 

ÖDÜLLER

Yarışmanın toplam ödülü olan 4.000 (dörtbin) TL, başarılı bulunan katılımcılara, Değerlendirme Kurulunun uygun göreceği tutarlarda dağıtılacaktır.

Etiketler

Bir cevap yazın