Mobilya Ar-Ge Proje Pazarı

Proje kabulü 22 Ocak 2013- 22 Mart 2013 tarihleri arasında olacak.

Ülkemiz mobilya sektörü birçok alt sektörü içinde barındıran ve ihracatımızda ön sıralarda yer alan bir alandır. Ancak rekabetin çok yoğun yaşandığı uluslararası piyasalarda sektörün pazar payını genişletebilmesi için; fiyat, kalite, markalaşma, lojistik, üretim girdilerine kolay ve ucuz ulaşabilme gibi konularda önemli derecede yol alması gerekmektedir. Ayrıca sektör ucuz finansman gibi konularda yeni açılımlara ihtiyaç duymaktadır. Bu noktada Mobilya Ar-Ge Proje Pazarı (MAPP) sektörde mevcut ürünlerin, uygulamaların yanında henüz sektöre ulaşamamış fikirleri, akademik çalışmaları, eş deyişle sektöre kolaylık ve yenilik getirecek her türlü proje fikrini bir araya getirerek fikir sahibi ve sanayiciyi ortak paydada buluşturmayı sağlayacaktır.

Akdeniz Ağaç-Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKİB), İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB), İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhr. Birliği (İKMİB), İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından, mobilya sektörünün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, gerçekleştirilen ihracatın sürdürülebilir kılınması ve dünya pazarlarında rekabet avantajı sağlayacak ortamın oluşması, sanayinin gereksinim duyduğu yeni ürünler; kalite ve standardın yükseltilmesi, maliyet düşürücü yeni tekniklerin geliştirilmesi ve yeni üretim teknolojilerinin kullanılabilmesi yoluyla proje üretecek üniversiteler, araştırma kurumları, ilgili kamu kurumları ve diğer paydaşlara açık bir ortam oluşturularak ilgili kesimlerin bir araya getirilip, bu konuları karşılıklı görüşüp işbirliği oluşturmaları amacıyla “Mobilya Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliği düzenlenecektir.

Ödüller
Akademisyen, Öğrenci, Sanayici, Girişimci kategorilerinin her biri için;
1.lik Ödülü 10.000 TL
2.lik Ödülü 5.000 TL
3.lük Ödülü 2.500 TL
Toplamda 70.000 TL Ödül

Etiketler

Bir cevap yazın