Minyatür Yapı Yarışması 2022

1-Yarışmanın Amacı

Minyatür Yapı Yarışması, içinde yürüme engelli bir bireyin yaşadığı yapıyı Mimarlık ve Mühendislik öğrencilerine tasarlatarak, jüri önünde bu projelerini anlattırarak ve minyatür de olsa projelerini gerçeğe dönüştürerek öğrencilerin mesleki hayatında farklı bir tasarım fikri oluşturmaları, özgüven kazanmaları, öğrencilerin bir araya gelip ekip olarak çalışmayı tecrübe etmeleri ve bu ekiplerin ulusal alanda yarışarak rekabet etmeyi deneyimlemeleri amaçlanmaktadır.

2-Yarışmanın Türü ve Şekli

Bu yarışma ulusal çaptadır ve kurulan ekiplerde bir Mimarlık öğrencisi ve bir İnşaat Mühendisliği öğrencisi olmak üzere an az iki (2) kişi bulunması zorunludur, takımlarda en fazla 10 kişi bulunabilir ve iletişim sağlanması için bu ekipler bir (1) ekip lideri belirlemelidir. Bunun yanında ekibe İnşaat ve Mimarlık fakültelerindeki diğer bölüm öğrencileri de katılım sağlayabilirler. Yarışma iki (2) etaptan oluşacaktır. İlk etapta yarışmacılar tasarladıkları projeyi pafta halinde (Paftalar A1 dikine kullanılarak oluşturulmalı ve en fazla 2 pafta kullanılmalı. Ölçeklendirme: 1/100, detaylar için 1/50 ve 1/20 kullanılabilir.) Online olacak şekilde jürilere sunacaklardır. Bu etabı jürilerin puanlaması ile başarıyla geçen 5 ekip ikinci etap olan final etabına katılma hakkı kazanacaktır. Final etabında ise ekipler ilk etapta sundukları projenin minyatür maketini yapacaklardır ve bu maketler sarsma tablasında değerlendirilecektir. Maketlerin yapımı için finale kalan ekiplere ekip başı 300 TL fon sağlanacaktır. Yarışmanın ilanı ve ödül dağıtımı Civilİstanbul’22 etkinliğinde yapılacaktır.

3-Yarışmanın Teması

Yarışmanın teması içinde yürüme engelli bir bireyin tek başına yaşadığı, İstanbul’a bağlı Adalar ilçesinde bulunan Büyükada’da konumlanan, müstakil bahçeli bir evin projesini tasarlamak ve minyatür maketini yapmaktır.

Göz Önünde Bulundurulması Gereken Tasarım Koşulları:

 • Yapı 2 katlı olmak zorundadır.
 • Yapılacak maket A4 boyutunda bir zemin üzerine yapılmalıdır.
 • Maket ölçeği 1/100 olmalıdır.
 • Sunum yapılacak paftalar A1 dikine şekilde kullanılmalı ve en fazla 2 pafta olmalıdır.
  (1/100 ölçeğinde, detaylar 1/50 ve 1/20 olabilir.)
 • Yarışmacılar paftalarda bulunacak çizim konusunda özgürdür, isteyen el ile isteyen dijital ortamda çizebilir.
 • Sarsma tablasında değerlendirme yapılacağı için yapı elemanları kullanılmalı ve depreme dayanıklı yapılmalıdır.
 • İçinde yaşayan bireyin yürüme engelli olması göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Bu yapının Büyükada’da konumlanması göz önünde bulundurulmalıdır. (Yarışmacılar Büyükada’da istedikleri yerde konumlandırabilir.)
 • Talep edilmesi halinde Büyükada ile ilgili izohips haritaları yarışmacılara yollanacaktır.
 • İlk etapta iç dizayn dahil tüm tasarımlar gösterilmelidir ancak ikinci etap için taşıyıcı sistem ve dış dizayn yeterlidir.

2. Etapta yarışmacıların kullanmaları zorunlu olan malzemeler:

 • Minyatür harman tuğla,
 • Minyatür kesme blok taş,
 • Minyatür kilit parke taş,
 • Minyatür çatı kiremiti,
 • Minyatür inşaat demiri,
 • Kalıp tahtaları,
 • A4 zemin tahtası.
  (Bu malzemelerin sağlanması halinde başka malzemeler de kullanılabilir.)

4-Genel Katılım Koşulları

 • Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
 • Yarışma ulusal çapta olduğu için yarışmaya Türkiye’de okuyan öğrenciler katılabilirler. (Başvuru sürecinde öğrenci belgesi istenmektedir.)
 • Yarışmaya bir Mimarlık bir İnşaat Mühendisliği öğrencisi olmak koşuluyla en az 2 kişi, en fazla 10 kişi katılabilir. (Bu koşulu sağlayan ekipler Mimarlık ve İnşaat fakültesinde okuyan diğer bölüm öğrencilerini de ekiplerine dahil edebilirler.)
 • Yarışma Ekipleri yarışmaya yalnızca bir (1) proje ile katılabilirler.
 • Tüm yarışma projeleri belirtilen tarihlerde teslim edilmelidir, aksi taktirde geciken proje diskalifiye edilir.
 • Jüri üyelerinin birinci dereceden akrabası olanlar, Yapı Kulübü Yarışma Departmanı üyeleri ve Yapı Kulübü Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri bu yarışmaya katılamazlar.

5-Yarışmacılardan İstenilenler

 • Başvuru sürecinde öğrenci belgesi istenmektedir.
 • Katılımcıların ekipteki rolü, adı soyadı, bölümünün, telefon numaralarının ve mail adreslerinin yazılı olduğu bir liste istenmektedir.
 • 2. Etap için alınan minyatür yapı malzemelerinin miktarları ve faturaları.
 • 2. Etapta maket yapım aşamasının kayıt altına alınıp en geç 11 Mayıs 2022 saat 18.00’a kadar [email protected] mail adresine gönderilmelidir.

6-Değerlendirme Kriterleri

 • Şartnamede belirtilen koşullara uygun olması.
 • İçinde yaşayan yürüme engelli bireye göre tasarlanması.
 • Yürüme engelli bireye uygun yapılacak tasarımın detay çizimi.
 • Sunum paftalarında vaziyet planı, en az 2 adet görünüş ve 2 adet kesit istenmektedir.
 • Plan, görünüş ve kesit çizim ölçekleri 1/100 olmalıdır.
 • Detayları ise 1/50 ve 1/20 ölçekte olmalıdır.
 • Verilen Büyükada lokasyonuna uygun tasarlanması.
 • Sarsma tablasında aranan kriter: Verilen sarsıntıya dayanım süresidir.
 • Malzemelerin cinsi, miktarı ve malzemelere ne kadar ödendiği.

7-Yarışma Takvimi

 • 18 Mart 2022: YARIŞMANIN İLANI
 • 19-24 Mart 2022: SORU SORMA SÜRECİ
 • 25 Mart- 22 Nisan 2022: PROJE PAFTALARI İLE BAŞVURU SÜRECİ
 • 23-25 Nisan 2022: 1. ETAP JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ
 • 26 Nisan 2022: 1. ETAP SONUÇLARININ İLANI
 • 27 Nisan- 10 Mayıs 2022: YARIŞMANIN 2. ETABI
 • 11 Mayıs 2022: SARSMA TABLASINDA DEĞERLENDİRME
 • 12 Mayıs 2022: SONUCUN AÇIKLANMASI VE ÖDÜL DAĞITIMI

8-Tasarımların Teslim Yeri ve Şartları

 • 1. ETAP PAFTALARIN TESLİMİ: Online değerlendirme olacağı için belirtilen mail adresine paftalar taranarak net görünecek bir şekilde atılmalıdır. Bu etaptan önce ekip liderleriyle iletişime geçilecektir.
 • 2. ETAP MAKETLERİN TESLİMİ: 11 Mayıs Çarşamba YTÜ Davutpaşa Kampüsü, Kulüpler Vadisi Yapı Kulübü Ofisine teslim edilecektir.

9-Puanlama Sistemi

Her jüri 10 üzerinden ayrı ayrı puan verecektir. Puanların eşit olması durumunda projeler berabere sayılacaktır.

10-Ödüller

 • ÜÇÜNCÜ OLAN EKİBE: 1000 TL
 • İKİNCİ OLAN EKİBE: 3000 TL
 • BİRİNCİ OLAN EKİBE: 5000 TL

11-Jüriler ve Ünvanları (Alfabetik Sıra)

 • Dr. Öğr. Üyesi Fatih Alemdar, Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
 • Fatih Azaklı, D&B Masters, Genel Müdür, İnşaat Mühendisi
 • Dr. Öğr. Üyesi Hande Aladağ, Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
 • Dr.Öğr. Üyesi Hande Düzgün Bekdaş, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
 • Doç.Dr. Selin Yıldız, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

12-Yarışma Künyesi

Yarışmayı Açan Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Kulübü
Adres: YTÜ Davutpaşa Kampüsü, Kulüpler Vadisi C-03 Yapı Kulübü Ofisi
Telefon:
Emir Yuşa Sarıbaş: 5417927641
Yaren Erdem: 5435369528
E-Posta: [email protected]
Web Sayfası: https://www.yildizyapikulubu.org/
Paftaların Atılacağı Mail: [email protected]
Soruların Gönderileceği Mail: [email protected]

Etiketler

Bir cevap yazın