MimED2013 Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri

Bu sene onikincisi gerçekleştirilecek olan 'MimED2013 Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri', Mimarlık Eğitimi Derneği [MimED] tarafından her sene periyodik olarak açılmaktadır.

MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ PROJE ÖDÜLLERİ ŞARTNAME

1. YARIŞMAYI AÇAN KURULUŞ

Yarışma Mimarlık Eğitimi Derneği [MimED] tarafından her sene periyodik olarak açılmaktadır. Bu sene onikincisi gerçekleştirilecek olan ‘MimED2013 Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri’, mimarlık bölümü lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin mimari proje stüdyolarının ‘2012-2013 Güz’, ‘2012-2013 Bahar’ ve bazı üniversitelerimizde yürütülen yaz okulu kapsamındaki ‘2012-2013 yaz’ yarıyıllarını kapsamaktadır.

2. YARIŞMANIN TÜRÜ

Yarışma mimarlık alanında açık ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş ulusal bir mimarlık öğrencileri proje yarışmasıdır.

3. YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI

Yarışma Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki mimarlık fakültelerinin mimarlık bölümlerine kayıtlı tüm lisans öğrencilerine açıktır.

‘Birinci yıl’, ‘İkinci yıl’, ‘Üçüncü yıl’ ve ‘Dördüncü yıl mimarlık öğrencileri proje ödülleri’ olmak üzere dört kategoriden oluşan yarışmaya, öğrenciler ‘2012-2013 güz’, ‘2012-2013 bahar’ ve ‘2012-2013 yaz’ yarıyıllarında mimari proje stüdyolarında ürettikleri projeleri ile katılabilirler. Dördüncü yıl kategorisine bitirme ve son yarıyıl projeleri dahil değildir.

Öğrenciler yarışmaya birden fazla proje ile katılabilirler. Her bir proje için ayrı katılım ücreti ödenmesi gerekmektedir. Bir proje birden fazla öğrenci tarafından hazırlanmışsa bir öğrencinin katılım ücretini ödemesi yeterlidir.

4. YARIŞMANIN DUYURULMASI

Yarışma www.mimed.org.tr, www.arkitera.com, www.kolokyum.com, www.tasarimyarismalari.com ve www.mim.itu.edu.tr siteleri üzerinden duyurulmaktadır. Aynı zamanda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yer alan mimarlık okullarının bölüm sekreteryalarına, bölümlerinde asılarak duyurulmak üzere yarışma posterleri elektronik olarak yollanmaktadır.

5. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın ilanı 9 Eylül 2013
Projelerin teslimi* 23/25 Ekim 2013 I 11.00-18.00

İTÜ Taşkışla kampüsü
Jüri değerlendirmesi 2/3 Kasım 2013 I cumartesi, pazar

Sonuçların ilanı / ödül töreni
Kolokyum 4 Kasım 2013 I pazartesi
İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla 109 I 17.00

Proje sergisi 4/15 Kasım 2013
İTÜ Taşkışla kampüsü I Venüs Koridoru [203]
* posta ile gelen projelerde kabul için postaya verilen tarih [en son 25 Ekim 2013] dikkate alınacaktır.

6. SORULAR ve CEVAPLAR

Yarışmaya ait sorular 20 Eylül 2013 tarihine kadar e-mail yoluyla yoluyla Dr. Meltem BASLO’ya [email protected] adresinden iletilebilir. Cevaplar 23 Eylül 2013 tarihinden itibaren www.mimed.org.tr, www.arkitera.com, www.kolokyum.com, www.tasarimyarismalari.com ve www.mim.itu.edu.tr adreslerinde duyurulacaktır.

7. KİMLİKLERİN GİZLİLİĞİ

Yarışmaya yollanan bütün projeler kimlik bilgileri gizli tutularak teslim edilecek ve değerlendirilecektir.

Yarışma raportörleri kimlik kodlarının üzerini örterek yarışmaya yollanan her projeye bir sıra numarası verecek ve jüri projeleri sadece bu sıra numarası ile tanıyacaktır.
Jürinin değerlendirmesi sona erip ödül alan projeler belirlendiği zaman kimlik zarfları açılacak ve ödül sahipleri belli olacaktır.

Sonuçların ilanı ile başlayacak olan yarışma sergisinde katılan tüm projeler yer alacaktır. Bir yarışmacı, ödül alamaması durumunda kimliğinin gizli kalmasını istiyorsa, bu durumu kimlik zarfına koyacağı ‘AÇILAMAZ’ notuyla belirtmelidir.

8. TESLİMDE İSTENENLER

Proje Panoları

Projeler sergileme kolaylığı açısından en fazla 2 adet A1 [59,4cm. X 84,1cm.] boyutunda sert zeminli [kalın karton, fotoblok, vb.] pano üzerinde [yapıştırma, baskı, vb.] sunulacaktır. Bu pano[lar] dikey [portrait] şekilde tutularak sergilenmek üzere tasarlanacaktır. Panoların sergileme durumuna göre yanyana ya da altalta konulabileceği de göz önünde bulundurulmalı; bir çizim / resim vs. iki panoya bölünmemelidir.

Teslim edilecek projeye ait her bir panonun üst kısmında 2cm.lik bir bant oluşturulacaktır. Bu bantın sağ köşesinde 1x5cm. ebatlarında oluşturulacak bir kutuda 5 rakamdan oluşan kimlik kodu, bantın sol köşesinde ise MimED2013 yarışmasının hangi yıla ait olduğunu ve yarışmacının yarışmaya hangi kategoriden katıldığını belirten bir ifade yer alacaktır. Bu ifade her bir yıl için ‘MimED2013 I kategori: 1.yıl’, ‘MimED2013 I kategori: 2.yıl’, ‘MimED2013 I kategori: 3.yıl’, ‘MimED2013 I kategori: 4.yıl’ şeklinde olacaktır. Birden fazla proje ile yapılan katılımlarda her bir proje için ayrı kimlik kodu kullanılacaktır. Sunum tekniğine ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur.

Kimlik Zarfı

‘kimlik zarfı’ sağ üst köşesinde yarışmacının belirlemiş olduğu, projeye ait her bir panoda da yer alan ve beş rakamdan oluşan kimlik kodunun yazılı olduğu, kapalı ve içini göstermeyen A4 formatında bir zarf olmalıdır. Bir yarışmacı ödül almaması durumunda kimliğinin gizli kalmasını istiyorsa bu durumu ‘başvuru formu’na ek olarak ‘kimlik zarfı’na koyduğu ‘AÇILAMAZ’ yazılı bir başka belge ile belirtmelidir.

Proje ile birlikte teslim edilecek olan ‘kimlik zarfı’nda yer alacak belgeler şunlardır: öğrencinin kimlik bilgilerinin bulunduğu, proje yürütücüsü veya bölüm başkanına imzalatılmış olan ‘başvuru formu’ [başvuru formu ektedir]
aşağıda detayları belirtilen CD/DVD

CD/DVD

Bir ‘MimED mimarlık öğrencileri proje yarışması arşivi’ oluşturmak ve aynı zamanda yarışmaya katılan projelerin yayınlanması durumunda kullanılmak üzere sunum paftalarının jpg [200dpi] formatında birebir kopyalarını içeren ve üzerinde proje sahibinin isim, soyisim ve kimlik kodu yazan bir CD/DVD, A4 boyutundaki ‘kimlik zarfı’nın içerisinde teslim edilecektir.
katılım ücretinin yatırıldığına dair belge

MimED2013 Öğrenci Ödülleri’ne gönderilen her bir proje için 30TL katılım ücreti alınmaktadır. Bir proje birden fazla öğrencinin ortak çalışması ise bir öğrencinin katılım ücreti ödemesi yeterlidir.

Banka bilgileri: Mimarlık Eğitimi Derneği
TC İş Bankası Ayaspaşa Şubesi Hesap No. 425044
IBAN TR50 0006 4000 0011 0050 4250 44

Katılım ücretinin yatırıldığına dair bir belge [banka makbuzu, ATM makbuzu, internet bankacılığı çıktısı, vb.] teslim sırasında yarışma raportörlüğüne elden teslim edilecektir. Posta ile gönderilen projelerde bu makbuz / belge kimlik zarfı içinde verilebilir.
Yarışma şartnamesine uymadığı için elenen projelerin katılım ücretleri geri ödenmemektedir.

9. Teslim

Şartnamenin 8 numaralı maddesinde belirtilen tüm dokümanlar elden veya posta ile iletilebilir.
Elden teslim edilecek projeler 23/25 Ekim 2013 günleri, saat 11.00-18.00 arasında aşağıdaki adrese ulaştırılacaktır.
Posta ile gönderilecek projelerde kabul için postaya verilen tarih [en son 25 Ekim 2013] dikkate alınacaktır.
Adres MimED2013
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Taşkışla Binası, Rektörlük Ofisi Önü
34437 Taksim I İstanbul

10. JÜRİ

Yarışmaya katılan projeler çeşitli mimarlık okullarından öğretim üyeleri ile uygulama alanından davet edilen mimarların oluşturduğu bir jüri tarafından değerlendirilecektir.
MimED 2013 mimarlık öğrencileri proje yarışması jüri üyeleri *
Fulya Özsel Akipek [yrd.doç.dr., bilgi üniversitesi]
Ahmet Alataş [mimar, tu wien]
Roberta Amirante [prof.dr., uni.degli studi di napoli federico II ]
Zeno Bogdanescu [prof.dr., ion mincu uni. of arch. & urbanism]
Ali Cengizkan [prof.dr., odtü]
Attila Dikbaş [prof.dr., itü]
Sait Ali Köknar [öğr.gör.dr., itü]
Onat Öktem [mimar, odtü / tu delft]
Cem Sorguç [mimar, msü]
Leyla Tara Suyabatmaz [mimar, rhode island school of design]
Ayşe Şentürer [prof.dr., itü]
* isimler soyadına göre alfabetik sırada verilmiştir.
Raportör
Meltem BASLO [araş.gör.dr., itü]

11. ÖDÜLLER

MimED öğrenci yarışmasında her bir kategori için bir adet ‘başarı ödülü’, bir adet ‘teşvik ödülü’ ve jüri tarafından belirlenen sayıda ‘jüri özel ödülü’ verilmektedir.
Tüm ödül alan katılımcılara sertifika, ‘başarı ödülü’ ve ‘teşvik ödülü’ alan katılımcılara sertifikaya ek olarak para ödülü verilmektedir.
MimED her yarışma dönemi için para ödüllerinin miktarlarını bütçe olanakları içerisinde belirler.
MimED2013 için seçilen her bir başarı ödülüne 1.500TL, teşvik ödüllerine ise 750TL para ödülü verilecektir.
Ödül alan tüm projeler MimED tarafından hazırlanacak kitapta – proje sahibi tarafından aksi istenmedikçe – yer alacaktır. Yarışmaya katılan diğer tüm projeler de kitap içinde bir görselle temsil edilecektir.

12. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Yarışmanın sonuçları 4 Kasım 2013 tarihinde yapılacak olan kolokyumda açıklanacak ve aynı gün www.mimed.org.tr, www.arkitera.com, www.kolokyum.com, www.tasarimyarismaları.com ve www.mim.itu.edu.tr sitelerinde duyurulacaktır.

13. PROJELERİN GERİ VERİLMESİ

MimED yarışmada ödül alan tüm projeleri yayınlama hakkına sahiptir. Yarışmada ödül almayan projeler – aksi belirtilmedikçe – MimED tarafından yayınlanabilir. Ödüllü projeler teslim edilmez; diğerlerini katılımcılar ödül törenini takiben üç ay içinde yarışmanın dönem raportörleri kanalıyla geri alacaklardır. Bu tarihten sonra MimED’in projelerle ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur.

14. ŞARTLAR VE GEÇERLİLİKLER

MimED yarışmaya gönderilen projelerde teknik, doğal veya postadan kaynaklanan gecikmelerden ve problemlerden sorumlu değildir.
Dokuz numaralı maddede belirtilen yer ve zamanda belirtilen teslim yerine ulaşmayan projeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Paftalarda proje sahibi kişi / grup, üniversite, proje yürütücüsü, vs.’ye ait herhangi bir kimlik belirtici yazı veya simge yer alması durumunda, söz konusu projeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Şartnamenin 8 numaralı maddesinde belirtilen pafta niteliklerine [pafta boyutu, yönü, paftaların sert malzeme üzerinde yer alması, vb.] uymayan projeler raportörlerin jüriye sunacağı rapor ile jüri kararı doğrultusunda değerlendirme dışı bırakılabilecektir.
Değerlendirme dışı bırakılan projelere ait ‘katılım ücreti’ geri ödenmemektedir.

İletişim: Dr. Meltem BASLO [email protected]

Etiketler

Bir cevap yazın