MimED 2021 Öğrenci Proje Yarışması

Mimarlık Eğitimi Derneği [MimED] tarafından bu sene yirmincisi düzenlenen ‘MimED2021 Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri’ne dijital kayıtlar ve projelerin yüklenmesi için son tarih 31 Ekim.

YARIŞMAYI AÇAN KURULUŞ

Yarışma Mimarlık Eğitimi Derneği [MimED] tarafından her sene periyodik olarak açılmaktadır. Bu sene yirmincisi gerçekleştirilecek olan ‘MimED2021 Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri’, mimarlık bölümü lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin mimari proje stüdyolarının ‘2020-2021 güz’, ‘2020-2021 bahar’ ve bazı üniversitelerimizde yürütülen yaz okulu kapsamındaki ‘2020-2021 yaz’ yarıyıllarını kapsamaktadır. Yaz stajları kapsamında yapılan projeler değerlendirme dışıdır.

YARIŞMANIN TÜRÜ

Yarışma mimarlık bölümü öğrencilerine açık, dijital ön eleme ve çevrimiçi jüri oturumu olmak üzere iki aşamalı olarak düzenlenmiş ulusal bir mimarlık bölümü öğrencileri proje yarışmasıdır. Yarışmanın ilk aşaması, yarışma web sitesine [www.mimedprojects.com] dijital olarak yüklenen projelerin jüri tarafından değerlendirilmesiyle ardışık dijital ön eleme turları olarak gerçekleşecektir. Yarışmanın ikinci aşaması ise dijital ön eleme aşamasını geçerek seçilen projelerin jüri tarafından çevrimiçi jüri oturumunda değerlendirilmesiyle gerçekleşecektir.

YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI

>   Yarışma Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki mimarlık vb. fakültelerinin  mimarlık bölümlerine kayıtlı tüm lisans öğrencilerine açıktır.

>   ‘Birinci yıl’, ‘İkinci yıl’, ‘Üçüncü yıl’ ve ‘Dördüncü yıl mimarlık öğrencileri proje ödülleri’ olmak üzere dört kategoriden oluşan yarışmaya, öğrenciler ‘2020-2021 güz’, ‘2020-2021 bahar’ ve ‘2020-2021 yaz’ yarıyıllarında mimari proje stüdyolarında tek başına ya da (en fazla 3 kişilik) grup olarak ürettikleri projeleri ile katılabilirler. Dördüncü yıl kategorisine bitirme, diploma, son yarıyıl projeleri vb. dahil değildir.

>   Öğrenciler yarışmaya birden fazla proje ile katılabilirler. Her bir proje için ayrı katılım ücreti ödenmesi gerekmektedir. Bir proje birden fazla öğrenci tarafından hazırlanmışsa bir öğrencinin katılım ücretini ödemesi yeterlidir.

YARIŞMA TAKVİMİ

 • 05 Ekim 2021: Yarışmanın İlanı
 • 08 Ekim 2021: Soru Sorma için Son Tarih
 • 11 Ekim 2021: Cevapların İlanı
 • 31 Ekim 2021: Dijital Kayıtlar ve Projelerin Yüklenmesi için Son Tarih
 • 02 Kasım 2021: Proje Yürütücüsü Onayı ve Katılım Ücreti Ödemesi için Son Tarih
 • 30 Kasım 2021: Ön Eleme Sonuçlarının İlanı
 • 04-05 Aralık 2021: Çevrimiçi Jüri Değerlendirmesi
 • 14 Aralık 2021: Sonuçların İlanı
 • 14 Aralık 2021: Çevrimiçi Kolokyum ve Ödül Töreni / (17.30 / Zoom / Link www.mimed.org.tr’den İlan Edilecektir.)
 • 14 Aralık 2021-14 Ocak 2022: Proje Sergisi / (Çevrimiçi Sergi / www.mimed.org.tr)

SORULAR VE CEVAPLAR

Yarışmaya ait sorular 05-08 Ekim 2021 tarihleri arasında elektronik posta yoluyla mimedyarisma@gmail.com adresinden iletilecektir. mimedyarisma@gmail.com adresine yönlendirilenler dışındaki sorular yanıtlanmayacaktır. Cevaplar 11 Ekim 2021 tarihinde www.mimed.org.tr adresinde duyurulacaktır.

JÜRİ

Yarışmaya katılan projeler yurt içi ve yurt dışı çeşitli mimarlık okullarından öğretim üyeleri ile uygulama alanından davet edilen mimarların oluşturduğu bir jüri tarafından değerlendirilecektir.

MimED  2021 mimarlık öğrencileri proje yarışması jüri üyeleri *

 • Büşra Al (Y. Mimar, Plugofis)
 • Sebla Arın Ensarioğlu (Dr. Öğr. Üyesi,  Bursa Uludağ Üniversitesi)
 • Ayşe Zeynep Aydemir (Dr. Öğr. Üyesi,  MEF Üniversitesi)
 • Hasan Okan Çetin (Öğr. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
 • Senem Doyduk (Dr. Öğr. Üyesi, Sakarya Üniversitesi)
 • Ali Eray (Y. Mimar, PAB Mimarlık)
 • Spiros Papadopoulos (Dr., University of Thessaly)
 • Stefan Popa (Dr., Architectural Association)
 • Nizam Onur Sönmez (Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi)
 • Melis Varkal (Y. Mimar, Ofisvesaire)

Koordinasyon:

 • Meriç Altıntaş Kaptan (Ar. Gör., İstanbul Teknik Üniversitesi)
 • Başak Eren (Ar. Gör., MEF Üniversitesi)
 • İrem Korkmaz (Ar. Gör., MEF Üniversitesi)
 • Emirhan Kurtuluş (Ar. Gör., İstanbul Teknik Üniversitesi)

Raportörler

 • Sühan Artuğ (Ar. Gör., İstanbul Teknik Üniversitesi)
 • Bahar Gökçen Kumsar (Ar. Gör., İstanbul Teknik Üniversitesi)
 • Gülbin Lekesiz (Ar. Gör., Özyeğin Üniversitesi)
 • Elif Öz Yılmaz (Ar.Gör., İstanbul Teknik Üniversitesi)

* isimler soyadına göre alfabetik sırada verilmiştir.

ÖDÜLLER

>   MimED öğrenci yarışmasında her bir kategori için bir adet ‘başarı ödülü’, bir adet ‘teşvik ödülü’ ve jüri tarafından belirlenen sayıda ‘jüri özel ödülü’ verilmektedir.

>   ‘Başarı Ödülü’, ‘Teşvik Ödülü’ ve ‘Jüri Özel Ödülü’ olmak üzere, tüm ödül alan katılımcılara sertifika ve para ödülü verilmektedir.

>   MimED her yarışma dönemi için para ödüllerinin miktarlarını bütçe olanakları içerisinde belirler. MimED2021 için her kategoriden seçilen başarı ödülüne 3000 TL, teşvik ödülüne 2000 TL, jüri özel ödülüne ise 500TL para ödülü verilecektir.

>   MimED yarışmada ödül alan tüm projeleri yayınlama hakkına sahiptir. Ödül alan tüm projeler MimED tarafından hazırlanacak dijital yayında yer alacaktır. Yarışmada dijital ön elemeyi geçerek ikinci aşamaya katılan bütün projeler de – proje sahibi tarafından aksi belirtilmedikçe – kimlik bilgileriyle birlikte MimED tarafından yayınlanabilir.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Yarışmanın sonuçları 14 Aralık 2021 Salı günü yapılacak kolokyumda açıklanacak ve aynı zamanda www.mimed.org.tr sitesinde duyurulacaktır.

ŞARTNAME

Etiketler

Bir yanıt yazın