MimED 2020 Öğrenci Proje Yarışması

MimED 2020 Öğrenci Proje Yarışması'na son başvuru tarihi 2 Kasım 2020.

YARIŞMAYI AÇAN KURULUŞ
Yarışma Mimarlık Eğitimi Derneği [MimED] tarafından her sene periyodik olarak açılmaktadır. Bu sene on dokuzuncusu gerçekleştirilecek olan ‘MimED2020 Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri’, mimarlık bölümü lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin mimari proje stüdyolarının ‘2019-2020 güz’, ‘2019-2020 bahar’ ve bazı üniversitelerimizde yürütülen yaz okulu kapsamındaki ‘2019-2020 yaz’ yarıyıllarını kapsamaktadır. Yaz stajları kapsamında yapılan projeler değerlendirme dışıdır.

YARIŞMANIN TÜRÜ
Yarışma mimarlık bölümü öğrencilerine açık, dijital ön eleme ve çevrimiçi jüri oturumu olmak üzere iki aşamalı olarak düzenlenmiş ulusal bir mimarlık bölümü öğrencileri proje yarışmasıdır. Yarışmanın ilk aşaması, yarışma web sitesine [www.mimedprojects.com] dijital olarak yüklenen projelerin jüri tarafından değerlendirilmesiyle ardışık dijital ön eleme turları olarak gerçekleşecektir. Yarışmanın ikinci aşaması ise dijital ön eleme aşamasını geçerek seçilen projelerin jüri tarafından çevrimiçi jüri oturumunda değerlendirilmesiyle gerçekleşecektir.

YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI
Yarışma Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki mimarlık vb. fakültelerinin mimarlık bölümlerine kayıtlı tüm lisans öğrencilerine açıktır. > ‘Birinci yıl’, ‘İkinci yıl’, ‘Üçüncü yıl’ ve ‘Dördüncü yıl mimarlık öğrencileri proje ödülleri’ olmak üzere dört kategoriden oluşan yarışmaya, öğrenciler ‘2019-2020 güz’, ‘2019-2020 bahar’ ve ‘2019-2020 yaz’ yarıyıllarında mimari proje stüdyolarında tek başına ya da (en fazla 3 kişilik) grup olarak ürettikleri projeleri ile katılabilirler. Dördüncü yıl kategorisine bitirme, diploma, son yarıyıl projeleri vb. dahil değildir.
Öğrenciler yarışmaya birden fazla proje ile katılabilirler. Her bir proje için ayrı katılım ücreti ödenmesi gerekmektedir. Bir proje birden fazla öğrenci tarafından hazırlanmışsa bir öğrencinin katılım ücretini ödemesi yeterlidir.

YARIŞMANIN DUYURULMASI
Yarışma www.mimed.org.tr sitesi üzerinden duyurulmaktadır. Aynı zamanda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yer alan mimarlık okullarının bölüm sekretaryalarına, bölümlerinde duyurulmak üzere yarışma posterleri e-posta olarak yollanmaktadır.

YARIŞMA TAKVİMİ
05 Ekim 2020: Yarışmanın İlanı
08 Ekim 2020: Soru Sorma için Son Tarih
12 Ekim 2020: Cevapların İlanı
13 Ekim-02 Kasım 2020: Dijital Kayıtlar ve Projelerin Yüklenmesi
04 Kasım 2020: Proje Yürütücüsü Onayı ve Katılım Ücreti Ödemesi için Son Tarih
30 Kasım 2020: Ön Eleme Sonuçlarının İlanı
05-06 Aralık 2020: Çevrimiçi Jüri Değerlendirmesi
15 Aralık 2020: Sonuçların İlanı
15 Aralık 2020: Çevrimiçi Kolokyum ve Ödül Töreni (17.30 / Zoom / Link www.mimed.org.tr’den İlan Edilecektir.)
15 Aralık 2020-15 Ocak 2021: Proje Sergisi (Çevrimiçi Sergi / www.mimed.org.tr)

SORULAR VE CEVAPLAR
Yarışmaya ait sorular 05-08 Ekim 2020 tarihleri arasında elektronik posta yoluyla [email protected] adresinden iletilecektir. Cevaplar 12 Ekim 2020 tarihinde www.mimed.org.tr adresinde duyurulacaktır.

KİMLİKLERİN GİZLİLİĞİ
Yarışma web sitesi üzerinden yapılacak tüm kayıtlar ve kimlik bilgileri gizli tutulmaktadır.
Dijital ve çevrimiçi olarak gerçekleşecek iki aşamada bütün projelerin kimlik bilgileri gizli tutulacak ve projeler bu şekilde değerlendirilecektir.
Raportörler, dijital olarak yüklenen projeleri yarışma web sitesi tarafından otomatik olarak verilen proje kodlarını kapatarak ve sınıflarına göre verdikleri sıra numaralarıyla çevrimiçi olarak sergileyecek; jüri projeleri sadece bu sıra numarası ile tanıyacaktır.
Jürinin değerlendirmesi sona erip ödül alan projeler belirlendiği zaman proje kimlik künyeleri açılacak ve ödül sahipleri belli olacaktır.
Kolokyumda sonuçların ilanından sonra çevrimiçi olarak açılacak yarışma sergisinde dijital ön elemeyi geçen tüm projeler yer alacaktır. Bir yarışmacı ödül alamaması durumunda kimliğinin gizli kalmasını istiyorsa, bu durumu yarışma web sitesinde bulunan “Kimliğim Açıklanmasın” kutucuğunu işaretleyerek belirtmelidir.

DİJİTAL ÖN ELEME
Katılımcılar projelerini yükleyebilmek için yarışma web sitesine kayıt olmalıdırlar. Siteden kategorilerine göre otomatik olarak bir proje kodu verilecektir. Proje görselleri ve paftalarda öğrencinin ya da proje yürütücüsünün, okulunun isminin vb. bilgilerin bulunması projenin diskalifiye olmasına neden olacaktır.
Birden fazla proje ile katılmak isteyenler her bir proje için ayrı kayıt yaptırmak durumundadırlar. Her kayıt için aynı isim kullanılabilir ancak farklı elektronik posta adresleri verilmelidir. Sistem katılımcıları elektronik posta adreslerine göre tanımaktadır. Bu adresler iletişim için kullanıldığından, bu adreslerin geçerli olmaları ve spam, junk, gereksiz, istenmeyen iletiler vb. gibi yerlerin de sürekli kontrol edilmeleri katılımcının sorumluluğundadır.
Takım çalışmaları için proje tipi “Takım” olarak işaretlenmeli; sorumlu öğrencinin bilgileri girildikten sonra sağ taraftaki “Ekip Üyeleri” kısmında diğer öğrencilerin bilgileri eklenmelidir. Bu kısımda proje yürütücüsünün bilgileri girilmemelidir.
Dördüncü yıl projeleri için [Kategori 4] yüklenecek projenin bitirme, diploma, son yarıyıl projesi vb. olmadığına dair ilgili kutucuk işaretlenmelidir.
Katılımcı kayıt sayfasında projesinin JPG formatında görsellerini “Proje Görseli” kısmına yükleyecektir. En fazla 2 pafta yüklenebilir. 2 pafta yüklenmesi durumunda ilk paftanın yüklenmesi tamamlandıktan ve ön izleme seçeneği ile kontrolü sağlandıktan sonra ikinci pafta yüklenmelidir. Her pafta en fazla 10MB boyutunda olmalıdır. Doğru görsellerin yüklenmesi katılımcının sorumluluğundadır.
Projenin yeri, konusu, içeriği, tasarım konsepti gibi bilgileri içeren 200 kelimelik Türkçe ve 200 kelimelik İngilizce hazırlanmış birer metin yarışma web sitesinde uygun bölüme eklenmelidir.
Katılımcı kayıt sayfasında proje yürütücüsünün ismini ve elektronik posta adresini belirtmelidir. Yüklenen projeler yürütücülerine onay için gönderilecektir. Bu nedenle belirtilen elektronik posta adresinin güncel olmasına dikkat edilmelidir. Proje onaylandıktan sonra katılımcıya kabul ve ödemeye dair otomatik bir mesaj gelecektir. Buradaki bilgiler doğrultusunda katılımcı katılım ücreti olan 50TL’yi yatıracaktır. Birden fazla proje ile katılınması durumunda her proje için ayrı ücret ödenmelidir.
Yarışma katılım ücretleri ayrı ayrı dernek hesabından kontrol edilmektedir. Bu nedenle ücret yatırıldığı anda otomatik olarak onay mesajı gelmemekte; hesap hareketleri kontrolü sonrasında katılımcıya onay verilmektedir. Dijital yüklemeler 02 Kasım 2020 tarihinde sona erecektir. Proje yürütücüsü onayı ve katılım ücreti ödemesi için son tarih olan 4 Kasım 2020 tarihinden sonra 3 gün içinde onay verilecektir.
Tüm projelerin dijital ön eleme için değerlendirilmesi MimED2020 jürisi tarafından yarışma web sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Projeleri son yükleme tarihi 02 Kasım 2020 gece yarısıdır [23.59]. Dijital ön eleme sonuçları 30 Kasım 2020 tarihinde ilan edilecek ve katılımcılara e-mail yoluyla iletilecektir.

DİJİTAL PROJE FORMATI
Dijital ön elemede yarışma web sitesine yüklenecek proje paftaları “Proje Görseli” olarak adlandırılmıştır. Bu paftaların özellikleri aşağıda verilmektedir:
Her bir proje için en fazla 2 adet proje paftası yüklenebilir.
Paftalar A1 boyutunda [59,4 cm. X 84,1 cm.] düşey [portrait] olarak düzenlenmiş, JPG formatında ve en fazla 10MB olmalıdır. Dosya çözünürlüğü min. 150 dpi olmalıdır.
Yüklenecek projeye ait her bir paftanın üst kısmında 2cm.lik bir bant oluşturulacaktır. Bantın sol köşesinde MimED2020 ile yarışmacının yarışmaya hangi kategoriden katıldığını belirten ifade yer alacaktır. Bu ifade her yıl için ‘MimED2020 I kategori: 1.yıl’, ‘MimED2020 I kategori: 2.yıl’, ‘MimED2020 I kategori: 3.yıl’ veya ‘MimED2020 I kategori: 4.yıl’ şeklinde olacaktır.
Yarışma web sitesine yüklenen 200’er kelimelik Türkçe ve İngilizce metinler ilk proje paftasında en alt kısımda ayrılacak 10 cm.lik bir bant içinde olarak yer alacaktır. Proje panolarında ve metinde yarışmaya katılan öğrencinin kimliğini açıklayacak isim, üniversite, proje yürütücüsü vb. bilgilerin bulunmamasına dikkat edilmelidir.
Sunum tekniğine ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur.

Şematik anlatımın yer aldığı şartname dosyası için tıklayınız.

KATILIM ÜCRETİ
MimED2020 Öğrenci Ödülleri’ne gönderilen her bir proje için 50TL katılım ücreti alınmaktadır. Katılım ücreti dijital kayıt sırasında projenin proje yürütücüsü onayı almasından sonra yatırılmalıdır. Kayıtın tamamlanması ve onaylanması için yarışma hesabı kontrol edilecektir. Bir proje birden fazla öğrencinin ortak çalışması ise bir öğrencinin katılım ücreti ödemesi yeterlidir. Bankaların havale ve EFT talimatlarına ilişkin prosedür farklılıklarından dolayı doğabilecek aksaklıklar öğrenci sorumluluğundadır (Bankalar değişken miktarlarda EFT ücreti alabilmektedir. Katılımcıların havale ve EFT ücretine ilişkin bankaları tarafından önden bilgi almaları ve alternatiflerini değerlendirmeleri tavsiye edilir).

Banka Bilgileri
Mimarlık Eğitimi Derneği
TC İş Bankası Ayaspaşa Şubesi Hesap No. 425044
IBAN TR50 0006 4000 0011 0050 4250 44

Yarışma şartnamesine uymayan ve/veya dijital ön elemeyi geçemeyerek elenen projeler de dahil olmak üzere katılım ücretleri geri ödenmemektedir.

JÜRİ
Yarışmaya katılan projeler yurt içi ve yurt dışı çeşitli mimarlık okullarından öğretim üyeleri ile uygulama alanından davet edilen mimarların oluşturduğu bir jüri tarafından değerlendirilecektir.

 • Güldehan Atay (Doç. Dr., MSGSÜ)
 • Ilgın Avcı (Mimar, CAA.Studio)
 • Elif Erdine (Dr., AA School of Architecure)
 • Hülya Ertaş (Y. Mimar, XXI Mimarlık, Tasarım ve Mekan dergisi)
 • Orhan Hacıhasanoğlu (Prof. Dr., Özyeğin Üniv.)
 • Elif Kendir Beraha (Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi)
 • George Kunihiro (Prof., Tsinghua University)
 • Brian McGrath (Prof., Parsons School of Design)
 • Ana Nikezić (Assist. Prof., University of Belgrade)
 • Hakan Tüzün Şengün (Dr., İTÜ)

Koordinasyon

 • Erenalp Büyüktopcu (Koordinatör)
 • İpek Avanoğlu
 • Çağdaş Kaya
 • Merve Kılıçbay

Raportörler

 • Meriç Altıntaş (Ar. Gör., İTÜ)
 • Oya Yeşim Armağan (Ar. Gör., İTÜ)
 • Bahar Gökçen Kumsar (Ar. Gör., İTÜ)
 • Emirhan Kurtuluş (Ar.Gör., İTÜ)
 • Buse Özçelik (Ar. Gör., İTÜ)
 • Ayşe Tuğçe Pınar (Ar. Gör., İTÜ)

* isimler soyadına göre alfabetik sırada verilmiştir.

ÖDÜLLER
MimED öğrenci yarışmasında her bir kategori için bir adet ‘başarı ödülü’, bir adet ‘teşvik ödülü’ ve jüri tarafından belirlenen sayıda ‘jüri özel ödülü’ verilmektedir.
‘Başarı Ödülü’, ‘Teşvik Ödülü’ ve ‘Jüri Özel Ödülü’ olmak üzere, tüm ödül alan katılımcılara sertifika ve para ödülü verilmektedir.
MimED her yarışma dönemi için para ödüllerinin miktarlarını bütçe olanakları içerisinde belirler. MimED2020 için her kategoriden seçilen başarı ödülüne 2.500TL, teşvik ödülüne 1.500TL, jüri özel ödülüne ise 500TL para ödülü verilecektir.
MimED yarışmada ödül alan tüm projeleri yayınlama hakkına sahiptir. Ödül alan tüm projeler MimED tarafından hazırlanacak dijital yayında yer alacaktır. Yarışmada dijital ön elemeyi geçerek ikinci aşamaya katılan bütün projeler de – proje sahibi tarafından aksi belirtilmedikçe – kimlik bilgileriyle birlikte MimED tarafından yayınlanabilir.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
Yarışmanın sonuçları 15 Aralık 2020 Salı günü yapılacak kolokyumda açıklanacak ve aynı zamanda www.mimed.org.tr sitesinde duyurulacaktır.

ŞARTLAR VE GEÇERLİLİKLER
MimED Öğrenci Proje Yarışması’na gönderilen projelerde teknik veya doğal kaynaklı gecikmelerden ve problemlerden ötürü sorumluluk kabul edilmez.
Paftalarda proje sahibi kişi / grup, üniversite, proje yürütücüsü, vs.’ye ait herhangi bir kimlik belirtici yazı veya simge yer alması durumunda, söz konusu projeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Şartnamenin 9 numaralı maddesinde belirtilen proje paftası niteliklerine [pafta boyutu, yönü, formatı, vb.] uymayan projeler raportörlerin jüriye sunacağı rapor ile değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Yarışma şartnamesine uymayan ve/veya dijital ön elemeyi geçemeyerek elenen projeler de dahil olmak üzere katılım ücretleri geri ödenmemektedir.

 

Etiketler

Bir cevap yazın