MimED 2012 Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri

Ödüle son başvuru tarihi 5 Aralık 2012.

1. Yarışmayı Açan Kuruluş

Yarışma Mimarlık Eğitimi Derneği [MimED] tarafından her sene periyodik olarak açılmaktadır. Bu sene onbirincisi gerçekleştirilecek olan ‘MimED2012 Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri’, mimarlık bölümü lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin mimari proje stüdyolarının ‘2011-2012 güz’, ‘2011-2012 bahar’ ve bazı üniversitelerimizde yürütülen yaz okulu kapsamındaki ‘2011-2012 yaz’ yarıyıllarını kapsamaktadır.

2. Yarışmanın Türü

Yarışma, mimarlık alanında açık ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş, ulusal bir mimarlık öğrencileri proje yarışmasıdır.

3. Yarışmaya Katılma Koşulları

Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki mimarlık fakültelerinin mimarlık bölümlerine kayıtlı tüm lisans öğrencilerine açıktır.

‘Birinci yıl’, ‘İkinci yıl’, ‘Üçüncü yıl’ ve ‘Dördüncü yıl mimarlık öğrencileri proje ödülleri’ olmak üzere dört kategoriden oluşan yarışmaya, öğrenciler ‘2011-2012 güz’, ‘2011-2012 bahar’ ve ‘2011-2012 yaz’ yarıyıllarında mimari proje stüdyolarında ürettikleri projeleri ile katılabilirler. Dördüncü yıl kategorisine bitirme ve son yarıyıl projeleri dahil değildir.

Öğrenciler yarışmaya birden fazla proje ile katılabilirler. Her bir proje için ayrı katılım ücreti ödenmesi gerekmektedir. Bir proje birden fazla öğrenci tarafından hazırlanmışsa bir öğrencinin katılım ücretini ödemesi yeterlidir.

4. Yarışmanın Duyurulması

Yarışma www.arkitera.com, www.kolokyum.com, www.tasarimyarismalari.com ve www.mim.itu.edu.tr siteleri üzerinden duyurulmaktadır. Aynı zamanda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yer alan mimarlık okullarının bölüm sekreteryalarına, bölümlerinde asılarak duyurulmak üzere yarışma posterleri elektronik olarak yollanmaktadır.

5. Yarışma Takvimi

yarışmanın ilanı 15 Kasım 2012

projelerin teslimi* 05 Aralık 2012, çarşamba I 11.00-18.00

İTÜ Taşkışla kampüsü

jüri değerlendirmesi 08/09 Aralık 2012 I cumartesi, pazar

sonuçların ilanı / ödül töreni

kolokyum 10 Aralık 2012 I pazartesi

İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla 109 I 17.00

proje sergisi 10 Aralık 2012

İTÜ Taşkışla kampüsü

* posta ile gelen projeler belirtilen tarihten önce, teslim haftası başından itibaren teslim edilebilir.

6. Sorular ve Cevaplar

Yarışmaya ait sorular 20 Kasım 2012 tarihine kadar, e-mail yoluyla yarışma raportörlerinden Bihter ALMAÇ’a [email protected] adresinden iletilebilir. Cevaplar 22 Kasım 2012 tarihinden itibaren www.arkitera.com, www.kolokyum.com, www.tasarimyarismalari.com ve www.mim.itu.edu.tr adreslerinde duyurulacaktır.

7. Kimliklerin Gizliliği

Yarışmaya yollanan bütün projeler, kimlik bilgileri gizli tutularak teslim edilecek ve değerlendirilecektir.

Yarışma raportörleri kimlik kodlarının üzerini örterek, yarışmaya yollanan her projeye, bir sıra numarası verecek ve jüri projeleri sadece bu sıra numarası ile tanıyacaktır.

Jürinin değerlendirmesi sona erip ödül alan projeler belirlendiği zaman kimlik zarfları açılacak ve ödül sahipleri belli olacaktır.

Sonuçların ilanı ile başlayacak olan yarışma sergisinde, katılan tüm projeler yer alacaktır. Bir yarışmacı, ödül alamaması durumunda kimliğinin gizli kalmasını istiyorsa, bu durumu kimlik zarfına koyacağı ‘AÇILAMAZ’ notuyla belirtmelidir.

8. Teslimde İstenenler

proje panoları

Projeler sergileme kolaylığı açısından en fazla 2 adet A1 [59,4cm. X 84,1cm.] boyutunda sert zeminli (kalın karton, fotoblok, vb.) pano üzerinde sunulacaktır. Bu pano[lar] düşey / dikey [portrait] şekilde tutularak sergilenmek üzere tasarlanacaktır. Panoların sergileme durumuna göre yanyana ya da altalta konulabileceği de göz önünde bulundurulmalı; bir çizim / resim vs. iki panoya bölünmemelidir.

Teslim edilecek projeye ait her bir panonun üst kısmında 2cm.lik bir bant oluşturulacaktır. Bu bantın sağ köşesinde 1x5cm. ebatlarında oluşturulacak bir kutuda, 5 rakamdan oluşan kimlik kodu, bantın sol köşesinde ise MimED2012 yarışmasının hangi yıla ait olduğunu ve yarışmacının yarışmaya hangi kategoriden katıldığını belirten bir ifade yer alacaktır. Bu ifade her bir yıl için ‘MimED2012 I kategori: 1.yıl’, ‘MimED2012 I kategori: 2.yıl’, ‘MimED2012 I kategori: 3.yıl’, ‘MimED2012 I kategori: 4.yıl’ şeklinde olacaktır.

Birden fazla proje ile yapılan katılımlarda her bir proje için ayrı kimlik kodu kullanılacaktır. Sunum tekniğine ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur.

CD/DVD

Bir ‘MimED mimarlık öğrencileri proje yarışması arşivi’ oluşturmak ve aynı zamanda yarışmaya katılan projelerin yayınlanması durumunda kullanılmak üzere sunum paftalarının jpg [200dpi] kopyalarının yanısıra, psd [200dpi] veya ai veya pdf formatında birebir kopyalarını içeren ve üzerinde proje sahibinin isim, soyisim ve kimlik kodu yazan bir CD/DVD, A4 boyutundaki ‘kimlik zarfı’nın içerisinde teslim edilecektir.

kimlik zarfı

‘Kimlik zarfı’ sağ üst köşesinde yarışmacının belirlemiş olduğu, projeye ait her bir panoda da yer alan ve beş rakamdan oluşan kimlik kodunun yazılı olduğu, kapalı ve içini göstermeyen A4 formatında bir zarf olmalıdır. Bir yarışmacı, ödül almaması durumunda kimliğinin gizli kalmasını istiyorsa bu durumu ‘başvuru formu‘na ek olarak ‘kimlik zarfı’na koyduğu ‘AÇILAMAZ’ yazılı bir başka belge ile belirtmelidir.

Proje ile birlikte teslim edilecek olan ‘kimlik zarfı’nda yer alacak belgeler şunlardır:

öğrencinin kimlik bilgilerinin bulunduğu, proje yürütücüsü veya bölüm başkanına imzalatılmış olan ‘başvuru formu

yukarıda detayları belirtilen CD/DVD

katılım ücretinin yatırıldığına dair belge

Mimarlık Eğitimi Derneği’nin ‘İş Bankası Ayaspaşa Şubesi, 425044’ numaralı hesabına, gönderilen her bir proje için 30TL yatırıldığına dair makbuz veya yatırıldığını gösterir bir belge [ATM makbuzu, internet bankacılığı çıktısı, vb.] teslim sırasında yarışma raportörlüğüne elden teslim edilecektir. Posta ile gönderilen projelerde bu makbuz / belge kimlik zarfı içinde verilebilir.

Yarışma şartnamesine uymadığı için elenen projelerin katılım ücretleri geri ödenmemektedir.

9. Teslim

Şartnamenin 8 numaralı maddesinde belirtilen tüm dokümanlar elden veya posta ile iletilebilir.

Elden teslim: 05 Aralık 2012 çarşamba günü, saat: 11.00-18.00 arasında aşağıdaki adrese elden ulaştırılacaktır.

Posta ile teslim: Katılımcılar projelerini teslim haftası başından itibaren [03 Aralık 2012 Pazartesi] teslim gününe kadar [05 Aralık 2012 Çarşamba] aşağıdaki adrese gönderebilirler. Bu zaman diliminin sonrasında yapılan teslimler geçersiz sayılacaktır.

Adres: MimED2012

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Taşkışla

34437 Taksim I İstanbul

10. Jüri

Yarışmaya katılan projeler, çeşitli mimarlık okullarından öğretim üyeleri ile uygulama alanından davet edilen mimarların oluşturduğu bir jüri tarafından değerlendirilecektir.

MimED 2012 mimarlık öğrencileri proje yarışması jüri üyeleri *

 1. Ömer Selçuk Baz [mimar, uludağ üniversitesi]
 2. Ela Çil [yard.doç.dr, izmir yüksek teknoloji enstitüsü]
 3. Arzu Erdem [prof.dr, itü]
 4. Zehra Ersoy [yard.doç.dr, deü]
 5. Şebnem Önal Hoşkara [prof.dr, doğu akdeniz üniversitesi]
 6. Kerem Piker [y. mimar, itü / TU delft]
 7. Kaya Sönmezler [yard.doç.dr, msgsü]
 8. Dürrin Süer [dr. mimar, deü]
 9. Haluk Zelef [öğ.gör.dr, odtü]

Raportörler

 1. Bihter Almaç [email protected] [araş.gör, itü]
 2. Zeynep Bacınoğlu [email protected] [araş.gör, itü]

* isimler soyadına göre alfabetik sırada verilmiştir.

11. Ödüller

MimED öğrenci yarışmasında her bir kategori için bir adet ‘başarı ödülü’, bir adet ‘teşvik ödülü’ ve jüri tarafından belirlenen sayıda ‘jüri özel ödülü’ verilmektedir.

Tüm ödül alan katılımcılara sertifika; ‘başarı ödülü’ ve ‘teşvik ödülü’ alan katılımcılara sertifikaya ek olarak para ödülü verilmektedir.

MimED her yarışma dönemi için para ödüllerinin miktarlarını bütçe olanakları içerisinde belirler.

MimED2012 için seçilen her bir başarı ödülüne 1.500 TL, teşvik ödüllerine ise 750 TL para ödülü verilecektir.

Ödül alan tüm projeler MimED tarafından hazırlanacak kitapta – proje sahibi tarafından aksi istenmedikçe – yer alacaktır. Yarışmaya katılan diğer tüm projeler de kitap içinde bir görselle temsil edilecektir.

12. Sonuçların Açıklanması

Yarışmanın sonuçları Kasım 2012 tarihinde yapılacak olan kolokyumda açıklanacak ve aynı gün www.arkitera.com, www.kolokyum.com, www.tasarimyarismalari.com ve www.mim.itu.edu.tr sitelerinde duyurulacaktır.

13. Projelerin Geri Verilmesi

MimED yarışmada ödül alan tüm projeleri yayınlama hakkına sahiptir. Yarışmada ödül almayan projeler – aksi belirtilmedikçe – MimED tarafından yayınlanabilir. Ödüllü projeler teslim edilmez; diğerlerini katılımcılar ödül törenini takiben üç ay içinde yarışmanın dönem raportörleri kanalıyla geri alacaklardır. Bu tarihten sonra MimED’in projelerle ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur.

14. Şartlar ve Geçerlilikler

MimED yarışmaya gönderilen projelerde teknik, doğal veya postadan kaynaklanan gecikmelerden ve problemlerden sorumlu değildir.

Dokuz numaralı maddede belirtilen yer ve zamanda belirtilen teslim yerine ulaşmayan projeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Paftalarda proje sahibi kişi / grup, üniversite, proje yürütücüsü, vs.’ye ait herhangi bir kimlik belirtici yazı veya simge yer alması durumunda, söz konusu projeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Şartnamenin 8 numaralı maddesinde belirtilen pafta niteliklerine [pafta boyutu, yönü, paftaların sert malzeme üzerinde yer alması, vb.] uymayan projeler raportörlerin jüriye sunacağı rapor ile jüri kararı doğrultusunda değerlendirme dışı bırakılabilecektir.

Değerlendirme dışı bırakılan projelere ait ‘katılım ücreti’ geri ödenmeyecektir.

İletişim

Bihter Almaç [email protected]

Zeynep Bacınoğlu [email protected]

Etiketler

Bir cevap yazın