MimED 2011 Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri

Yarışma için proje teslim tarihi 14 Aralık 2011, saat 11:00-18:00 arası.

YARIŞMAYI AÇAN KURULUŞ
Yarışma Mimarlık Eğitimi Derneği [MimED] tarafından her sene periyodik olarak açılmaktadır. Bu sene onuncusu gerçekleştirilecek olan “MimED2011 Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri”, mimarlık lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin mimari proje stüdyolarının “2010-2011 güz” ve “2010-2011 bahar” yarıyıllarını kapsamaktadır.

YARIŞMANIN TÜRÜ
Yarışma, mimarlık alanında açık ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş, ulusal bir mimarlık öğrencileri proje yarışmasıdır.

YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI
Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki mimarlık fakültelerinin mimarlık bölümlerine kayıtlı tüm lisans öğrencilerine açıktır.

“Birinci yıl”, “ikinci yıl”, “üçüncü yıl” ve “dördüncü yıl mimarlık öğrencileri proje ödülleri” olmak üzere dört kategoriden oluşan yarışmaya, öğrenciler “2010-2011 güz” ve “2010-2011 bahar” yarıyıllarında mimari proje stüdyolarında ürettikleri projeleri ile katılabilirler. Öğrenciler yarışmaya birden fazla proje gönderebilirler. Dördüncü yıl kategorisine bitirme projeleri dahil değildir.

YARIŞMANIN DUYURULMASI
Yarışma www.mim.itu.edu.tr, www.arkitera.com ve www.kolokyum.com siteleri üzerinden duyurulmaktadır. Aynı zamanda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yer alan mimarlık okullarının bölüm sekreteryalarına, bölümlerinde asılarak duyurulmak üzere yarışma-posterleri yollanmaktadır.

YARIŞMA TAKVİMİ
yarışmanın ilanı 14 Kasım 2011, pazartesi

projelerin teslimi 14 Aralık 2011, çarşamba I 11.00-18.00

İTÜ Taşkışla I Rektörlük Ofisi

jüri değerlendirmesi 17/18 Aralık.2011 I cumartesi, pazar

sonuçların ilanı /

ödül töreni /

kolokyum 19 Aralık.2011 I pazartesi

İTÜ Taşkışla 109 I 17.00

proje sergisi 19 Aralık – 30 Aralık.2011

İTÜ Taşkışla

SORULAR ve CEVAPLAR
Yarışmaya ait sorular 21.kasım.2011 tarihine kadar, e-mail yoluyla yarışma raportörlerinden Bihter Yılmaz’a “bihteryilmaz@gmail.com” adresinden iletilebilir. Cevaplar 21.kasım.2011 tarihinden itibaren www.mim.itu.edu.tr, www.arkitera.com ve www.kolokyum.com adreslerinde duyurulacaktır.

KİMLİKLERİN GİZLİLİĞİ
Yarışmaya yollanan bütün projeler, kimlik bilgileri gizli tutularak teslim edilecek ve değerlendirilecektir.

Yarışma raportörleri kimlik kodlarının üzerini örterek, yarışmaya yollanan her projeye, bir sıra numarası verecek ve jüri projeleri sadece bu sıra numarası ile tanıyacaktır.

Jürinin değerlendirmesi sona erip ödül alan projeler belirlendiği zaman kimlik zarfları açılacak ve ödül sahipleri belli olacaktır.

Sonuçların ilanı ile başlayacak olan yarışma sergisinde, katılan tüm projeler yer alacaktır. Bir yarışmacı, ödül alamaması durumunda kimliğinin gizli kalmasını istiyorsa, bu durumu kimlik zarfına koyduğu belgede belirtmelidir.

TESLİM KOŞULLARI

proje panoları
Projeler, sergileme kolaylığı açısından, en fazla 2 adet A1 [59,4cm. X 84,1cm.] boyutunda karton veya fotoblok pano üzerinde sunulacaktır. Bu pano[lar], düşey [portrait] şekilde tutularak sergilenmek üzere tasarlanacaktır.

Teslim edilecek projeye ait her bir panonun üst kısmında 2 cm.lik bir bant oluşturulacaktır. Bu bantın sağ köşesinde 1x5cm. ebatlarında oluşturulacak bir kutuda, 5 rakamdan oluşan kimlik kodu; bantın sol köşesinde ise MimED yarışmasının hangi yıla ait olduğunu, ve yarışmacının yarışmaya hangi kategoriden katıldığını belirten bir ifade yer alacaktır. Bu ifade her bir yıl için; “MİMED2011 I kategori: 1.yıl”, “MİMED2011 I kategori: 2.yıl”, “MİMED2011 I kategori: 3.yıl”, “MİMED2011 I kategori: 4.yıl” şeklinde olacaktır.

Sunum tekniğine ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur.

CD/DVD
Bir “MimED mimarlık öğrencileri proje yarışması arşivi” oluşturmak ve aynı zamanda yarışmaya katılan projelerin yayınlanması durumunda kullanılmak üzere, sunum paftalarının psd [200dpi], ai veya pdf formatında, katmanlı birebir kopyalarını içeren ve üzerinde proje sahibinin isim ve soyisminin yazılı olduğu bir CD/DVD, A4 boyutundaki “kimlik zarfı” nın içerisinde teslim edilecektir.

kimlik zarfı
“Kimlik zarfı” sağ üst köşesinde yarışmacının belirlemiş olduğu, projeye ait her bir panoda da yer alan ve beş rakamdan oluşan kimlik kodunun yazılı olduğu, kapalı ve içini göstermeyen A4 formatında bir zarf olmalıdır. Bir yarışmacı, ödül almaması durumunda kimliğinin gizli kalmasını istiyorsa bu durumu “başvuru formu”na ek olarak “kimlik zarfı”na koyduğu “AÇILAMAZ” yazılı bir başka belge ile belirtmelidir.

Proje ile birlikte teslim edilecek olan “kimlik zarfı” nda yer alacak belgeler şunlardır:

öğrencinin kimlik bilgilerinin bulunduğu, proje yürütücüsü veya bölüm başkanına imzalatılmış olan “başvuru formu” [başvuru formu ektedir]

yukarıda detayları belirtilen CD/DVD

makbuz
Mimarlık Eğitimi Derneği’nin “Ayaspaşa İşbankası Şubesi, 425044” numaralı hesabına, gönderilen her bir proje için 30TL yatırıldığına dair “makbuz” teslim sırasında yarışma raportörlüğüne elden teslim edilecektir.

Yukarıda belirtilen dokümanlar 14.aralık.2011, çarşamba günü, saat: 11.00-18.00 arasında, aşağıdaki adrese elden veya posta ile ulaştırılacaktır. Posta ile gönderilecek projeler belirtilen tarih ve saatler arasında proje raportörlüğüne ulaşmış olmalıdır. Bu zamanlamanın öncesi veya sonrasında yapılan teslimler geçersiz sayılacaktır.

adres MimED2011
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi I Rektörlük Ofisi

34437, Taşkışla, Taksim I İstanbul

JÜRİ
Yarışmaya katılan projeler, çeşitli mimarlık okullarından öğretim üyeleri ile uygulama alanından davet edilen mimarların oluşturduğu bir jüri tarafından değerlendirilecektir.

MİMED 2011 mimarlık öğrencileri proje yarışması jüri üyeleri *

Fatma Erkök [doç.dr., itü]

Deniz Güner [öğ.gör.dr., deü]

Ömer Kanıpak [y. mimar, itü / mit]

Lale Özgenel [doç.dr, odtü]

Giorgos Papakostas [prof.dr., TU aristotle ]

Levent Şentürk [y.doç.dr., eskişehir osmangazi üni.]

Zuhal Ulusoy [prof.dr, kadir has üni.]

Selay Yurtkuran [öğ.gör.dr., uludağ üni.]

Ferhan Yürekli [prof.dr., itü]

Raportörler
Bihter Almaç [araş.gör., itü]

Zeynep Bacınoğlu [araş.gör., itü]

Bengi Güldoğan [mimar, itü]

* isimler soyadına göre alfabetik sırada verilmiştir.

ÖDÜLLER
MimED her yarışma dönemi için ödül ve mansiyon sayısını ve bedellerini bütçe olanakları içerisinde belirler. MimED2011 için seçilen her bir başarı ödülüne 1500TL teşvik ödüllerine ise 750TL para ödülü ve plaketler verilecektir.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
Yarışmanın sonuçları 19.aralık.2011 tarihinde yapılacak olan kolokyumda açıklanacak ve aynı gün www.mim.itu.edu.tr, www.arkitera.com ve www.kolokyum.com sitelerinde duyurulacaktır.

PROJELERİN GERİ VERİLMESİ
MimED yarışmaya katılan tüm projeleri yayınlama hakkına sahiptir. Yarışmada ödül alamayan ve sergi için seçilmiş grupta yer almayan katılımcılar, ödül törenini takiben iki ay içerisinde projelerini yarışmanın dönem raportörleri kanalıyla geri alacaklardır. Bu tarihten sonra MimED’in projelerle ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur.

İletişim Bihter Almaç bihteryilmaz@gmail.com

Zeynep Bacınoğlu zeynepbacinoglu@gmail.com

Bengi Gündoğan bengigu@gmail.com

Etiketler

Bir yanıt yazın