Mimarlıkta Eleştirel Okumalar 8: Yeni Üzerine Spekülasyonlar – Mimar | Mimarlık | Kent

1927 Mimarlar Derneği tarafından sekizincisi düzenlenen, bu yılki teması "Yeni Üzerine Spekülasyonlar - Mimar | Mimarlık | Kent" olan Üniversite Öğrencileri Metin Yarışması'na son başvuru tarihi 10 Ocak 2020.

1927 Mimarlar Derneği tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Mimarlıkta Eleştirel Okumalar Metin Yarışması, “Yeni Üzerine Spekülasyonlar” üst başlığıyla, mimar, mimarlık ve kentin yakın gelecekteki halleri üzerine kafa yoran, yeni olanı tartışmaya açan metinler elde etmeyi hedefliyor. Açık şehir ve müşterek mekân; iklim krizi, enerji verimliliği ve kentli yaşam pratikleri; göç hareketleri ve barınma krizi; alternatif yaşam biçimleri ve birliktelik; sayısal gerçeklik, büyük-veri (big data) ve insan-sonrası (post-human); gelişen teknolojiler ve üretim biçimleri; yapılı çevrenin tahribatı ve koruma; hakikat-sonrası (post-truth) ve bilgi çağı gibi konular üzerine tartışmalar mimarlığı da şekillendirmekte ve dönüştürmekte. Yarışma, bu tartışma başlıklarını kapsayan ama bunlarla sınırlı olmayan gündem, söylem ve bağlamlar çerçevesinde mimarın rolü, mimarlık disiplininin ve kentin dönüşümü üzerine alternatif yeni yaklaşımlar ortaya koyan spekülatif metinler üretmeye çağırıyor.

Başvuru

Katılımcılar başvurularını [email protected] adresine e-posta yoluyla yapacaklardır. Gönderilecek e-postanın konu bölümüne “Mimarlıkta Eleştirel Okumalar 8” yazılacak ve iletinin ekinde aşağıdakiler bulunacaktır.

a. Yarışma metni (Word formatında, Arial yazıtipinde,10 punto ve 1,5 satır aralığıyla, görseller dahil 5 MB’ı geçmeyecek büyüklükte hazırlanmalıdır). Yarışma metninde yazar(lar)ın ismi yer almamalıdır.
b. Başvuru Formu (eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış olmalı)
c. Onaylı Öğrenci Belgesi (2019 yılı itibariyle mezun olanlar için Mezuniyet Belgesi veya Diploma)

Yarışma Takvimi

. Yarışmanın ilanı : 16 Eylül 2019
. Son soru sorma tarihi : 21 Ekim 2019
. Teslim tarihi ve saati : 10 Ocak 2020, Cuma, saat 23.59 (TSİ)
. Yarışma sonuçlarının açıklanması : 10 Şubat 2020

Ödül ve sertifika töreninin yer ve zamanı daha sonra ilan edilecektir.

Değerlendirme Kurulu Üyeleri 

Yarışmaya gönderilecek yazılar 1000 kelimeden az, 1500 kelimeden fazla olmamalı, bilgisayar ortamında hazırlanmalıdır. Dipnotlar ve kaynakça bu sınırın dışındadır. Yazılara, gerek duyulursa, en fazla 5 adet olmak üzere görsel malzeme eklenebilir. Yazılarda, TMMOB Mimarlar Odası’nın yayınlamakta olduğu Mimarlık dergisinin atıf verme kurallarına uyulması beklenilmektedir. Bu atıf verme şeklinin detaylarına şu bağlantıdan ulaşılabilir: http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=kosul

. Selda Bancı
. Deniz Can
. Müge Cengizkan
. Sıla Karataş Başoğlu
. Esin Kömez Dağlıoğlu
. Neslihan Şık

Dernek Yönetim Kurulu, çalışmaları yürütmesi için bir raportör görevlendirecektir. Raportör, başvuruları dosyalayarak saklayacak, metinler Değerlendirme Kurulu üyelerine, yazarın
kimliği belirtilmeden iletilecektir.

Ödüller

Yarışmanın toplam ödülü olan 7.500 (yedibinbeşyüz) TL, başarılı bulunan katılımcılara, Değerlendirme Kurulu’nun uygun göreceği tutarlarda dağıtılacaktır.

Şartnameye buradan ulaşabilirsiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın