Mimarlık Öğrencileri Mimari Çizim ve Fotoğraf Yarışması 2019

Mimarlar Derneği 1927 tarafından düzenlenen "Mimari Çizim ve fotoğraf Yarışması"na katılım için son tarih 20 Ocak 2020.

Konu ve Amaç

Mimarlık, normlar belirleyen, hakim gücün sözünü yayan ve her şeyi buna göre biçimlendiren dar kapsamlı bir aygıt olarak okunabileceği gibi, her şeyden etkilenen, dönüşen, etkilendiklerini de geri dönüştüren ve sürekli çoğul var oluşlarla da tartışılabilecek bir alan.

Teknoloji. Sayısal tasarım ve üretim teknolojileri, mimarlığı tasarlanmış bir üründen çok süreç tasarımına dönüştürüyor. Malzeme teknolojileri ile kendi kendini inşa edecek nanoteknolojik malzemeler laboratuvarlarda deneniyor; bina inşa edebilecek üç boyutlu yazıcılar ile yapılan denemelerin ölçekleri giderek büyüyor. Bununla beraber, doğa ile uyumlu, çevreye en az müdahale edecek ve az enerji harcayacak şekilde hep beraber inşa etme pratikleri, az gelişmiş ülkelerin geleneksel mekân yaratma uygulamaları olarak varlığını sürdürmekle beraber artık dünyanın önde gelen kentlerinde de uygulanıyor.

Ekonomi. Alışılagelmiş tüketim biçimleri ve mülk sahipliği anlayışı bir yandan devam ederken, paylaşım odaklı ekonomiler, ev ve araba sahipliklerini ortadan kaldırıyor. Yeni ortak yaşam biçimleri, bina programlarının yanında toplum, aile ve arkadaşlık kavramlarını da dönüştürüyor. Sosyal konut artık farklı anlamlar ifade ediyor. Finansal araçlardan bağımsız, ürün, zaman ve bilgi paylaşımı odaklı müştereklik, beraber tasarlama-üretme pratikleri, kooperatifler ve imece hiç olmadığı kadar gündemde.

İklim. Dünyanın farklı yerlerinde farklı düzeyde ve etkilerle kendini hissettiren küresel iklim değişikliği, soğuk iklimsel bölgeleri daha ılıman ve verimli, hali hazırda ılıman olan bölgeleri ise yaşanması daha zor, bugünün iklimsel yoksunluk alanlarını da neredeyse yaşanması imkânsız yerler haline getiriyor. Yükselen deniz seviyesi, aşırı yağışlar ve taşkınlar, ılıman iklimlerde tropik hortumlar bir yanda, eriyen buzullarla madenciliğin ve tarımın daha mümkün hale geldiği kutup alanına yakın alt kutup alanları bir yanda, iklim krizi felaketleri ve fırsatları bir arada sunuyor.

Kaynaklar. Küresel nüfus artışı, büyüme odaklı ekonomi ve kısıtlı kaynaklar, yoksunluk bölgelerini daha yoksun, zenginlik bölgelerini de daha egemen hale getirirken; sınır, insan hareketi, ulaşım ve barınma kavramları değişiyor. Alternatif enerji kaynaklarının yarattığı yeni bölgeler, düşey tarım, rüzgar enerjisi, güneş tarlaları ve alternatif enerji araştırmaları altyapılara ve kaynaklara dair bildiğimiz her şeyi yeniden düşünmeye zorluyor.

Gezegen. Milyonları barındıracak yörünge kolonileri, Mars’ın kolonileştirilmesi ve dünyalaştırılması hedefleri ve tüm bunları finanse eden küçük bir grubun ve bazı ülkelerin imtiyazları bugünün gerçeği. Onların yanında garajlarda inşa edilen araştırma füzeleri, vatandaş uzay araştırmaları, kitlesel fonlanan uzay projeleri de hayalleri tetikliyor.

Konunun yukarıda belirtilen kimi açılımları ve daha fazlası, birbiri ile sürekli etkileşim halinde, mimarlık alanının iklimini belirliyor. Değişimin giderek hızlandığını farklı şekillerde hissettiğimiz bu zamanda, mimarlık öğrencilerini yeni normaller üzerine düşünmeye ve yeni normallerin mimarlığını ifade eden temsiller üretmeye davet ediyoruz.

1927 Mimarlar Derneği Fotoğraf Yarışmalarının sekizincisi, farklı ortamlarda hazırlanmış yaratıcı görsel çalışmaların katılımına olanak sağlayacak ve mimari üretimin ifadesi olan mimari çizimi de kapsayacak şekilde ‘Mimari Çizim ve Fotoğraf Yarışması’na evriliyor. Katılımcılardan, kavramsal, edebi ve görsel ifadenin kendi özerk yollarının farkında olarak, kendi estetik düzeyine odaklanan, bildiğimiz, aşina olduğumuz araçlarla (fotoğraf, mimari çizim, eskiz, kolaj) mimarlığa dair yeni, taze bir katkı, bakış ve duygu yaratabilecek, geniş bir alandan beslenen eserler bekliyoruz. Dijital, geleneksel ve karma her türlü teknik kullanımına açık olan yarışmada, eserin taşıdığı estetik/mimari değerler, ifade ettiği fikir, mimari ifadenin sınırlarının araştırılması ve tüm bunların bütünlüğü önem taşıyor.

Başvuru Şekli

  1. Değerlendirme süresince eser kimliklerinin gizli kalması için katılımcılar kendilerine 6 rakamdan oluşan bir rumuz seçeceklerdir. Bu rumuz; teslim edilen tüm zarfların sağ üst köşesine okunabilir şekilde yazılacaktır.
  2. Ekteki katılım formu; eksiksiz ve okunaklı bir şekilde doldurulup, imzalanarak katılımcının onaylı öğrenci belgesi ile birlikte kapalı zarfa konulup; zarfın sağ üst köşesine sadece “Kimlik Zarfı” ve katılımcının rumuzu yazılacaktır.
  3. Eserin arka tarafında sağ üst köşeye katılımcının rumuzu, eserin adı ve eserde kullanılan teknikler yazılacaktır.
  4. Sözü edilen bu iki kapalı zarf; postada/kargoda zarar görmeyecek şekilde paketlenerek üzerine katılımcının rumuzu ve “1927 Mimarlar Derneği – Fotoğraf ve Mimari Çizim Yarışması – 2019” başlığı yazılarak; “1927 Mimarlar Derneği – Cinnah Caddesi 19/3-4; 06680 Çankaya – ANKARA” adresine ulaştırılacaktır.
  5. Ayrıca, eserin ve açıklama yazısının dijital kopyaları belirtilen formatlarda aşağıda URL adresi verilen Google Forms bağlantısına yüklenecektir.

– Eserin iki dijital kopyası:

  1. PDF formatında: 300 dpi çözünürlükte, maksimum 30 MB boyutunda
  2. JPG/JPEG formatında: maksimum 2000×1414 piksel boyutunda

– Açıklama yazısının dijital kopyası: .DOCX formatında, 12 punto karakter büyüklüğünde

URL adresi: https://forms.gle/GGyVz5gLB1mhMYWJ7

Yarışma Takvimi

– Yarışmanın Duyurulması : 04 Ekim 2019

– Soru Sorulması İçin Son Tarih : 28 Ekim 2019

– Soruların Yanıtlanması : 04 Kasım 2019

– Teslim Tarihi ve Saati : 20 Ocak 2020, 17:00’a kadar

– Sonuçların Duyurulması : 07 Şubat 2020

– Kolokyum, Ödül Töreni ve Sergi Açılışı : Şubat 2020

Değerlendirme Kurulu Üyeleri

– Erdal Sorgucu (Atölye E, Ankara)

– İnci Kale Basa (ODTÜ, Ankara)

– Yiğit Acar (Bilkent Üniversitesi, Ankara)

– Hasan Cenk Dereli (NOBON, İzmir)

– Melek Pınar Uz Baki (Başkent Üniversitesi, Ankara)

– Pınar Yazdıç (Kahraman Mimarlık, Ankara)

– Neris Parlak Temizel (1927 Mimarlar Derneği, ODTÜ, Ankara)

Dernek Yönetim Kurulu, çalışmaları yürütmesi için bir raportör görevlendirilecektir. Raportör başvuru dosyalarını saklayacak, eserler Değerlendirme Kurulu üyelerine eser sahibinin kimliği belirtilmeden iletilecektir.

Ödüller

Birincilik Ödülü : 3000 TL

İkincilik Ödülü : 2000 TL

Üçüncülük Ödülü : 1000 TL

Yukarıdaki ödüllere ek olarak eşdeğer düzeyde 3 adet mansiyon verilecektir. Her mansiyon için ödül 500 TL dir.

 

Başvuru formu ve şartname için tıklayınız >>

Etiketler

Bir cevap yazın