Mimarlar Odası 50. Yıl Parkı Proje Yarışması

Yarışmanın Amacı
Günümüz kentlerinde açık ve yeşil alanlar kentin diğer alanları kadar önem taşımaktadır. Bu kamusal alanların peyzaj anlayışları, parkları pasif dinlenme alanları olmaktan çıkarmıştır. Parklar, gündelik yaşamın canlı bir sahnesi olarak yorumlanmaktadır. Parkların dinamik bir ortama dönüşmesi ve dinamik bir ortam olarak şekillenmesi önemsenmektedir. Doğa / doğal ve yapılı çevrenin birlikteliğinde yeni açılımlara kucak açmak, gelenek ve keşiften aynı anda yararlanmak, kentsel buluşma mekanları yaratmak, aktif bir araçsallıkla doğanın kent yaşamıyla buluşmasına önayak olmak hedeflenmektedir. Parklarda açık ve yeşil alanlarda yeniden yorumlanan doğa, kültürel gelişimin bir aracı olarak, gündelik yaşamı farklılaştırıp, kentsel yaşamı renklendirmektedir. Bu bağlamda parklar salt işlevsel ya da doğal alanlar olarak değerlendirilmemektedir. Bireyi eğiten, düşündüren, soyutlama yetisini geliştiren düzenlemelerle doğal varlıkların birlikteliği öne çıkarılmış olmaktadır.

Yarışmanın Konusu
Yarışmanın amacı, Mimarlar Odası’nın kuruluşunun 50. yılı nedeniyle Kayseri kent merkezinde bir ‘anı’ parkı tasarlanmasıdır.

Kayseri kentinde İnönü Parkı adıyla düzenlenmiş bir alanda doğuda 30 Ağustos Caddesi, güneyde Bozantı Caddesi, batıda Tuna Caddesi ve kuzeyde Çevreyolu (Kocasinan Bulvarı) ile sınırlı yaklaşık 2.5 hektar alana ilişkin park tasarlanması ve projelerinin elde edilmesi, bu yarışmanın konusunu oluşturmaktadır. Yarışmacılardan İnönü Parkı’nın ilk bölümleri ile ilgili görüş ve öneriler de beklenmektedir.

Bugünün park anlayışı, parkların tematik bir çerçeve içerisinde ele alınmasını, mekansal niteliklerinin bu yönde biçimlendirilmesini öngörmektedir. Parkın kendi niteliklerinden çok, “Mimarlar Odası 50. Yıl Parkı” adıyla ön plana çıkacağı düşünülmektedir.

Yarışma, TMMOB Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu’nun 07/Ocak/2005 gün ve 14 sayılı kararı ile Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu tarafından “TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık, Mühendislik, Şehircilik ve Kentsel Tasarım Proje Yarışmaları Yönetmeliği” esasları çerçevesinde düzenlenmektedir.

Yarışmaya Katılım Koşuları ve Yarışmanın Biçimi
Yarışmaya katılacak ekip başının mimar olması ve ekipte yer alan tüm yarışmacıların ilgili meslek odalarına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Şartname alarak adres bırakmış olmaları gerekmektedir.

Yarışma serbest, ulusal ve tek kademelidir.

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri
Oktay Ekinci (Yük. Mimar, Mimarlar Odası Genel Başkanı)
Kemalettin C. Tekinsoy (Mimar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yrd.)
Mehmet Sağıroğlu (Yük. Mimar)
Mehmet Kasap (Mimar, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Bşk.)

Asıl Jüri Üyeleri
Sevgi Lökçe (Mimar, Prof. Dr.)
Zühal Özcan (Mimar, Prof. Dr.)
H. Sencer Erkman (Mimar, Yrd. Doç Dr.)
Banu Öztürk Kurtaslan (Peyzaj Mimarı, Dr. Ar.Gör.)S. Mehmet Polat (Mimar)

Yedek Jüri Üyeleri
Beyhan Bolak Hisarlıgil (Mimar, Ar. Gör.)
Orhan Say (Mimar)

Raportörler
Tuğba Sevilay (Mimar, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
Pembegül Selman (Mimar,Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Mesleki Denetim Uzmanı)

Raportör Yardımcısı
Hayriye Sayıcı (Mimarlar Odası görevlisi)

Ödül ve Mansiyonlar
1. Ödül: 10.000 YTL
2. Ödül: 6.000 YTL
3. Ödül: 3.000YTL

1.Mansiyon: 2.000 YTL
2.Mansiyon: 2.000 YTL

Süreler, Teslim ve Diğer Konular
Yarışmanın İlanı: 15 Şubat 2005
Kayıtların Başlaması: 15 Şubat 2005
Sorular için son gün: 04 Mart 2005
Soruların Cevaplanması: 18 Mart 2005
Teslim Tarihi: 20 Mayıs 2005
Jüri Değerlendirmesi: 27 Mayıs 2005

Sonuçların İlanı
Jüri, çalışmaları sonucunda hazırlayacağı raporunu Mimarlar Odası Kayseri Şubesi’ne verecek, Şube, sonucun yayın organlarında ilan edilmesinden sonra, meslek bülten ve dergilerinde bu raporun yayınlanmasını, çoğaltılarak bütün yarışmacılara gönderilmesini sağlayacaktır.

Projenin Sergilenmesi
Eser sahibi, yarışmaya katılmakla eserinin sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak yayında eserinin yer almasını kabullenmiş sayılır. Yarışma sonucunun duyurulmasından sonra, projeler iki hafta süreyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi Giriş Holü’nde sergilenecektir. Serginin açılış ve kapanış tarihleri ayrıca duyurulacaktır.

Kolokyum
Projelerin, Kayseri’de sergilenmesinin ardından bir kolokyum düzenlenecektir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak, kolokyumun tarihi ayrıca duyurulacaktır.

Şartname almak için, yarışmacılar dekontlarıyla birlikte ad ve açık adreslerini belirterek, “Mimarlar Odası Kayseri Şubesi”nin Sahabiye Mah. Boylar Sokak Mavi Çam Apt. No:13/1 Kocasinan-Kayseri adresine şahsen başvurabilirler. Kayseri dışından başvurular için, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Garanti Bankası Sanayi Şubesi 6298943 nolu hesabına şartname bedelinin yatırılması ve yarışma raportörlüğüne dekontun, adresleri ile birlikte gönderilmesi halinde şartname ve ekleri kendilerine posta ile iletilecektir. Şartname bedeli 75,00- YTL dir.

Yarışma Şartnamesini almayan kişi veya ekipler yarışmaya katılamazlar.

İletişim İçin İrtibat Telefonları
Raportörler Telefon
0352 2326149
Fax
0352 2228695
Adres
Sahabiye Mahallesi
Boylar Sokak Maviçam Apartmanı No:13/1Kocasinan/Kayseri

Etiketler

Bir cevap yazın