“Mimarca Mekân Anlatımı” Metin Yarışması 2021

KTMMOB Mimarlar Odası tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Mekân Anlatımı Üzerine Metin Yarışması'na son başvuru tarihi 15 Ocak 2022.

Yarışmanın Amacı:

Mimarlık ve edebiyat, birinin özünde görsel, diğerininkinde ise metinsel olduğu düşünülürse, bu iki disiplin arasında ilk bakışta ilgi kurmak kolay olmayabilir. Lakin, şimdilerde sessizce bizimle yaşayan veya bir şekilde zamana yenik düşen ve yok olan birçok mimari yapıt hakkında bilgi alabilmek için tek başvurabileceğimiz yer, yazılı kaynaklardır. Günümüzde var olmayan kentler ve yapılar, o zamanlarda yazılmış her türlü edebiyat ürünü (günlükler, seyahatnameler, biyografiler, denemeler, resmî belgeler, mektuplar vs.) sayesinde mimarlık tarihi ve kültürüne kazandırılmıştır.

Günümüzde de aslında böylesi kaynaklara çokça ihtiyaç duymaktayız. Biz de, Mimarlar Odası Yayın Kurulu üyeleri olarak, akademik tezler ve makaleler dışında; mimarlık ve edebiyat disiplinlerinin ilişkilendirildiği farklı yazılı kaynaklara ve onların barındırdığı derin değerlere dikkat çekmek istedik. Bu düşünceyle ortaya çıkan yarışma ile KTMMOB Mimarlar Odası ve MİMARCA dergisi aracılığı ile mimarlık ve edebiyat alanına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Yarışma Kapsamı:

Yarışma, ilgili bölümlerden mezun KTMMOB ve TMMOB’a bağlı meslek örgütlerinden herhangi birine üye olan herkese açık olarak düzenlenmektedir.

Yarışma Konusu:

Katılımcılardan, bir mekânı ele alarak, mekânın tüm değerlerinin ve taşıdığı potansiyelin anlatıldığı bir metin yazması beklenmektedir. Bu mekân; farklı ölçeklerde, dünyanın herhangi bir yerinde var olabileceği gibi, bir hayal ürünü de olabilir.

Metinlerde:

– bir mekânın tasviri,
– kullanıcı-mekân ilişkisi,
– mekânsal dönüşümler,
– toplumsal değişim-dönüşümlerin mekâna ve / veya mekânsal değişimlerin topluma nasıl etki ettiği,

gibi konulardan birine veya birkaçına değinilmesi beklenmektedir.

Mimari bir mekânın, metin içerisinde temsil ediliş şekli ve yorumlanışı; mimarlık disiplininin edebiyat içerisinde kendine nasıl yer edindiği ve yazılan eserin ana temsiliyet aracı olarak mimarlığın yazıya neler kattığı, değerlendirme sırasında göz önünde bulundurulacaktır. Edebiyatın “yapısal” kurgusu ve mimarlığın “anlatı” gücünü birleştirip yaratıcı yazma egzersizi üzerinden, yazmaya hevesli olanları, mimarlık / edebiyat ara kesitine katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

SEÇİCİ KURUL

Asli Jüri Üyeleri:

 • Kozan Uzunoğlu (Oda Başkanı)
 • Büşra Kara (2020 Yarışma Birincisi)
 • Devrim Yücel Besim (Yayın Kurulu Üyesi)
 • Abdullah Can (Yayın Kurulu Üyesi)
 • Müge Cengizkan
 • Suha Özkan
 • Neşe Yaşın

Danışman Jüri Üyeleri:

 • Ceren Kürüm (Yayın Kurulu Başkanı)
 • Burhan Atun
 • Aliye Ummanel

Raportör:

 • Behçet Yenigüç

ÖDÜLLER:

 • Birincilik Ödülü*: 5000 TL
 • İkincilik Ödülü: 3000 TL
 • Üçüncülük Ödülü: 2000 TL
 • Özel Ödül ( 2020 Yarışma Birincisi Çelen MİRATA BİRKAN adına): 1000 TL

*Yarışma birincisi, bir sonraki “Mekân Anlatımı Metin Yarışması”nda, asli jüri üyesi olma hakkını elde edecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ:

 • Yarışma İlan Tarihi: 4 Ekim 2021, Dünya Mimarlık Günü
 • Son Katılım Tarihi: 15 Ocak 2022
 • Seçici Kurul Değerlendirilmesi: 16 Ocak- 14 Mart 2022
 • Sonuç Bildirim Tarihi: 15 Mart 2022
 • Ödül Töreni: 9 Nisan 2022, Mimar Sinan’ı Anma Günü

*Törenle ilgili detaylı bilgiler daha sonra duyurulacaktır.

Sonuçlar KTMMOB- Mimarlar Odasının internet sitesinden ve facebook sayfasından duyurulacaktır. Dereceye girenlere ayrıca telefonla / e-posta yoluyla ulaşılıp bilgi verilecektir.

Şartname için Oda’nın web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın