Merhaba – İzmir SMD Öğrenci Bitirme Projesi Ödülleri 2022

2017 yılından bu yana İzmir kenti mimarlık okulları arasında en iyi bitirme projesini seçmek, yeni/genç mimarları teşvik etmek ve özendirici bir ortam oluşturmak amacıyla düzenlediği "Merhaba" yarışmasının başvuruları başladı.

Amaç

“İzmir SMD Öğrenci Bitirme Projesi Ödülleri”, İzmir Serbest Mimarlar Derneği tarafından 2017 yılından bu yana İzmir kenti mimarlık okulları arasında en iyi bitirme projelerini seçmek, yeni / genç mimarları teşvik etmek ve özendirici bir ortam oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir.

Biçim Ve Türü
“İzmir SMD Öğrenci Bitirme Projesi Ödülleri”, mimarlık alanında İzmir kenti mimarlık okullarında eğitim görmüş lisans öğrencilerine açık ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş, mimarlık öğrencileri bitirme projesi yarışmasıdır.

Katılım Şekli
Ödül programına, mimarlık lisans eğitimini İzmir’deki mimarlık okullarında sürdürmüş öğrenciler, güz ve bahar yarıyıllarına ait bitirme projeleri ile katılabilir. Yarışmanın dili Türkçe’dir. Yarışma başvuruları web sitesi üzerinden tek aşamalı ve online olarak, herhangi bir ön kayıt yapılmaksızın alınmaktadır. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Projeler A1 formatında dikey kullanılmış 2 pafta halinde dijital olarak teslim edilir. Sergilenmeye değer görülen ve ödül alan projeler İzmir SMD tarafından panolara basılarak ödül töreninde sergilenir. Ödül alan projeler SMD’nin basılı ve/veya online tüm yayın ortamlarında yayımlanır. Programa katılan tüm projeler İzmir SMD’nin web sitesinde arşivlenir.

Yarışmacılardan İstenenler
Yarışmaya gönderilecek başvurular 2021 – 2022 öğretim yılı bitirme projelerine ait olmalıdır.

Başvuru Formu eksiksiz bir biçimde doldurulmalı, proje yürütücüsü tarafından onaylanmalıdır. Mezuniyet Belgesi veya proje başarı notunun yazılı olduğu transkript Proje Dikey kullanılmış 2 adet A1 pafta(3507,9 x 4960,6 piksel boyutlarında / jpg veya pdf formatında)

Dijital paftaların dosya isimleri, örnekteki gibi 5 rakamdan oluşan bir rumuz ile katılım yılını ve pafta sırasını gösterir sayıdan oluşmalıdır. Örnek: RUMUZ _ YIL _ PAFTA SIRA NO ( 18579 _ 2022 _ 01 ve 18579 _ 2022 _ 02 )

Rumuz 5 rakamdan oluşmalı ve rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı, sıralı olmamalıdır. Paftalardaki tüm yazılar Türkçe olmalıdır. Teslim edilen dijital paftaların üzerinde, proje sahiplerinin kimliğini belli eden (okul adı, isim, soyisim, dersin kodu, vb.) herhangi bir işaret, yazı, sembol kullanılmayacak; paftalar üzerinde rumuz kesinlikle yer almayacaktır.

Başvurular, üzerinde rumuzun yazılı olduğu sıkıştırılmış (*.zip / *.rar) bir klasör içinde wetransfer ile [email protected] adresine gönderilecektir.

Takvim
“Merhaba – İzmir SMD Öğrenci Bitirme Projesi Ödülleri” her yıl düzenlenir. Yarışma İzmir’deki mimarlık okullarında eğitim öğretimin sona ermesi ile birlikte ilan edilir. Duyuru, İzmir SMD web sayfasından yapılır. Başvuru formuna İzmir SMD web sayfasından ve ilgili okulların Mimarlık Bölüm Başkanlıkları’ndan erişilebilir.

Son Başvuru Tarihi: 06.07.2022 saat: 23.59
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 22.07.2022-23.07.2022

Seçici Kurul
Seçici Kurul, beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. TSMD, İstanbul SMD ve İzmir SMD Yönetim Kurulu Başkanları, Seçici Kurul’un doğal asil üyeleridir, bir asil üye ödüllendirme döneminde İzmir’deki üniversitelerde görev almamış akademisyenler arasından seçilir, bir asil üye de İzmir SMD üyeleri arasından seçilir. Yedek üyeler ve raportör ve/veya raportörler İzmir Serbest Mimarlar Derneği tarafından belirlenir.

Asil Üyeler:
Tamer Aksüt, Y. Mimar (İzmir SMD)
M. Burak Altınışık, Doç. Dr. (PAÜ))
Durmuş Dilekçi, Y. Mimar (İstanbul SMD)
Ali Osman Öztürk, Y. Mimar (TSMD)
Melis Varkal, Y. Mimar (İzmir SMD)

Yedek Üyeler:
İlker Özdel, Y. Mimar (İzmir SMD)
Dürrin Ulema, Y. Mimar (İzmir SMD)

Raportörler:
Yağmur Kaya, Mimar(*) İsimler soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

Ödüller
Jüri tarafından katılımcılar arasından, 3 adet proje Eşdeğer Ödül ile ödüllendirilir. Ayrıca 3 adet proje sergilenmek üzere seçilir.

2022 Yılı Ödülleri: Eşdeğer Ödüller 3 x 7.000 TL ve Sergileme Ödülleri 3 x 4.000 TL olarak belirlenmiştir.

 

Etiketler

Bir cevap yazın