“Mekân Anlatımı” Metin Yarışması 2022

KTMMOB Mimarlar Odası tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Mekân Anlatımı Üzerine Metin Yarışması'na son başvuru tarihi 13 Şubat 2023.

Yarışmanın Amacı:

Mimarlık ve edebiyat, birinin özünde görsel, diğerininkinde ise metinsel olduğu düşünülürse, bu iki disiplin arasında ilk bakışta ilgi kurmak kolay olmayabilir. Lakin, şimdilerde sessizce bizimle yaşayan veya bir şekilde zamana yenik düşen ve yok olan birçok mimari yapıt hakkında bilgi alabilmek için tek başvurabileceğimiz yer, yazılı kaynaklardır. Günümüzde var olmayan kentler ve yapılar, o zamanlarda yazılmış her türlü edebiyat ürünü (günlükler, seyahatnameler, biyografiler, denemeler, resmî belgeler, mektuplar vs.) sayesinde mimarlık tarihi ve kültürüne kazandırılmıştır. Günümüzde de aslında böylesi kaynaklara çokça ihtiyaç duymaktayız. Biz de, Mimarlar Odası Yayın Kurulu üyeleri olarak, akademik tezler ve makaleler dışında; mimarlık ve edebiyat disiplinlerinin ilişkilendirildiği farklı yazılı kaynaklara ve onların barındırdığı derin değerlere dikkat çekmek istedik.

Bu düşünceyle ortaya çıkan yarışma ile KTMMOB Mimarlar Odası ve MİMARCA dergisi aracılığı ile mimarlık ve edebiyat alanına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Yarışma Kapsamı:

Yarışma, ilgili bölümlerden mezun, KTMMOB ve TMMOB’ye bağlı meslek örgütlerinden herhangi birine üye olan herkese açık olarak düzenlenmektedir.

Yarışma Konusu:

Katılımcılardan, bir mekânı ele alarak, mekânın tüm değerlerinin ve taşıdığı potansiyelin anlatıldığı bir metin yazması beklenmektedir. Bu mekân; farklı ölçeklerde, dünyanın herhangi bir yerinde var olabileceği gibi, bir hayal ürünü de olabilir.

Metinlerde:

 • bir mekânın tasviri,
 • kullanıcı-mekân ilişkisi,
 • mekânsal dönüşümler,
 • toplumsal değişim-dönüşümlerin mekâna ve / veya mekânsal değişimlerin topluma nasıl etki ettiği,

gibi konulardan birine veya birkaçına değinilmesi beklenmektedir.

Mimari bir mekânın, metin içerisinde temsil ediliş şekli ve yorumlanışı; mimarlık disiplininin edebiyat içerisinde kendine nasıl yer edindiği ve yazılan eserin ana temsiliyet aracı olarak mimarlığın yazıya neler kattığı, değerlendirme sırasında göz önünde bulundurulacaktır.

Edebiyatın “yapısal” kurgusu ve mimarlığın “anlatı” gücünü birleştirip yaratıcı yazma egzersizi üzerinden, yazmaya hevesli olanları, mimarlık / edebiyat ara kesitine katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Katılım Koşulları:

1. Yarışmaya KKTC veya TC vatandaşı olup, KTMMOB ve TMMOB’ye bağlı meslek örgütlerinden herhangi birine üye olan herkes katılabilir. Yarışmaya, seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları katılamaz. Yarışma, öğrencilere açık olmadığından, TMMOB’de öğrenci üyeliği bulunanların da katılımı kabul edilmemektedir.

2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

3. Gönderilen düz metinler öykü, deneme gibi farklı yazı türlerinde de olabilir. Tüm gönderilen metinler tür ayırmaksızın tek bir kategori altında değerlendirmeye tabii tutulacaktır.

4. Her katılımcı sadece 1 (bir) yazı ile katılabilir ve her eserin sadece bir yazarının olması şartı aranır.

5. Yarışmaya katılan eserlerin yazı dili Türkçedir. Yazı dilinde Türkçe kelimelerin kullanılmasına özen gösterilmeli, özgün terimler ise yazının sonunda açıklanmalıdır. Metnin gönderilen hâli, yazarı tarafından gözden geçirilmiş son hâli olarak algılanacak ve bu hâlinde yazım yanlışları ve anlatım bozuklukları olmaması, noktalama işaretlerinde hata yapılmaması veya hatanın en az seviyede olması aranacaktır.

6. Metnin uzunluğu en fazla 2000 kelime olmalı ve mutlaka yazıya uygun bir başlık eklenmelidir.

7. Yazılar, bilgisayarda A4 boyutunda ve dikey, yazım kurallarına uygun, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde, bir satır aralığında yazılmalı ve Word (docx, doc) dosya formatında gönderilmelidir. El yazısıyla yazılan eserler ve pdf vb. formatlarda gönderilen metinler değerlendirilmeye kabul edilmeyecektir.

8. Metin içerisinde fotoğraf, resim, kara kalem çalışması ve çeşitli çizimler kullanılabilir. Bunlarla ilgili bir sınırlama yoktur. Sadece yazı dışında kullanılan her türlü görsel için referans gösterilmesi, tarih belirtilmesi ve bunların yazının haricinde de JPEG/ JPG dosya formatında gönderilmesi gerekmektedir.

9. Yazılan yazılarda dipnot kullanılmamalıdır. Metin içerisinde alıntı yapılmışsa, bunlar metnin sonunda KAYNAKLAR kısmında ve soyadı sırasına göre belirtilmelidir. Kaynaklar, metin uzunluğu sınırına dahildir. Ancak, belirtilmelidir ki, çok fazla kaynağa dayandırılarak; “akademik” sayılabilecek nitelikte düzenlenmiş metinler elenebilir.

10. Daha önce yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış eserler yarışmaya katılamaz. Aksine davranış, kural ihlali sayılır.

11. Metin dosyası, doc / docx formatında; eksiksiz doldurulan başvuru formu dosyası ve Telif Hakkı ve Etik Sorumluluk beyanı, metin dosyasından ayrı olarak, PDF veya doc / docx formatında gönderilmedilir. Ayrıca, yarışmacı, JPEG/ JPG formatında bir adet vesikalık fotoğrafını da gönderisine eklemelidir. Tüm gönderiler, tek bir e-posta içerisinde iletilmelidir.

12. Yarışmaya gönderilen eserlerin, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Yerli ve yabancı hiçbir yazıyla bariz benzerlikler taşımamalıdır. Yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır. Eserlerin üzerinde katılımcının isim, imza ve iletişim vb. bilgileri bulunmamalı; sadece, sayfanın sağ üstünde KKTC/ TC kimlik numarasının ilk beş karakteri yer almalıdır. Kimlik numarasının ilk beş karakteri, eser sahibinin rumuzu yerine geçecektir. Kişisel bilgiler, başvuru formunda eksiksiz doldurulup aynı e-posta içerisinde gönderilmelidir. Eğer metin birden fazla sayfadan oluşuyorsa, sadece ilk sayfanın sağ üst köşesine rumuz yazılmalıdır. Metnin herhangi bir yerinde, rumuz dışında eserin sahibini belli edecek bir işaret bulunan çalışmalar jüri kararı ile ve tutanağa geçmek şartıyla yarışmadan çıkartılır.

13. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği metinlerin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya yayımlanmaya değer bulunan katılımcılardan; bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılan, kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcılardan ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır.

14. Yarışma Düzenleme Komitesi, şartnamedeki maddelerde değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar.

15. Katılımcıların tümü, bu şartları kabul etmiş sayılır.

DEĞERLENDİRME:

Yazılar, en geç 13 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar, eksiksiz doldurulan başvuru formu, telif hakkı beyanı ve etik sorumluluk beyanı ile birlikte, e-posta yoluyla KTMMOB Mimarlar Odasının mimarcayarisma@mimarlarodasi.org adresine gönderilecektir. Son teslim tarihinden sonra gelecek çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirme, oluşturulan seçici kurul tarafından, belirtilen tarihe kadar yapılarak dereceye giren eserler seçilecektir. Seçici Kurul, uygun görürse mansiyon ödülü / ödülleri de verebilir. Dereceye giren ve yayımlanmaya hak kazanan eserler, KTMMOB Mimarlar Odası tarafından bir seçki kitabı olarak yayımlanacaktır. Değerlendirme dışında kalan eserlerden bazıları, uygun görüldüğü takdirde MİMARCA dergisinde yayınlanmak üzere yayın kurulu arşivinde tutulacaktır.

SEÇİCİ KURUL

Asli Jüri Üyeleri:

 • Kozan UZUNOĞLU (Oda Başkanı)
 • Özge KIRÇIL (2021 Yarışma Birincisi)
 • Abdullah CAN
 • Devrim YÜCEL BESİM
 • Müge CENGİZKAN
 • Neşe YAŞIN
 • Suha ÖZKAN

Danışman Jüri Üyeleri:

 • Münevver ÖZGÜR ÖZERSAY (Yayın Kurulu Başkanı)
 • Anber ONAR
 • Ekrem BODAMYALIZADE

Raportör:

 • Behcet YENİGÜÇ

Yarışma Düzenleme Komitesi:

 • Abdullah CAN
 • Devrim YÜCEL BESİM
 • Emine GÖKBÖRÜ
 • Münevver ÖZGÜR ÖZERSAY

ÖDÜLLER:

 • Birincilik Ödülü*: 9000 TL
 • İkincilik Ödülü: 6000 TL
 • Üçüncülük Ödülü: 3000 TL
 • Özel Ödül (2020 Yarışma Birincisi Çelen MİRATA BİRKAN adına): 2000 TL

*Yarışma birincisi, bir sonraki “Mekân Anlatımı Metin Yarışması”nda, asli jüri üyesi olma hakkını elde edecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ:

 • Yarışma İlan Tarihi: 3 Ekim 2022, Dünya Mimarlık Günü
 • Son Katılım Tarihi: 13 Şubat 2023
 • Seçici Kurul Değerlendirilmesi: 14 Şubat – 8 Mayıs 2023
 • Sonuç Bildirim Tarihi: 9 Mayıs 2023
 • Ödül Töreni*: 5 Haziran 2023, Dünya Çevre Günü

*Törenle ilgili detaylı bilgiler daha sonra duyurulacaktır.

Sonuçlar KTMMOB – Mimarlar Odasının internet sitesinden ve sosyal medya sayfalarından duyurulacaktır. Dereceye girenlere ayrıca telefonla / e-posta yoluyla bilgi verilecektir.

TELİF HAKKI:

 • Yarışmada dereceye giren ve yayımlanma amacıyla seçilen eserler; baskı, kullanım ve kopyaları, bütün telif haklarıyla KTMMOB Mimarlar Odası tarafından satın alınmış gibi işlem görecektir.
 • KTMMOB Mimarlar Odası Yayın Kurulu, ödüle ya da yayımlamaya değer bulunan eserlerin orijinalini ve üzerinde değişiklik yapılmış hâlini; seminer, sempozyum, fuar vb. eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde ayrıca metin, katalog, broşür, ilan panoları, billboard vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve sergileme, yazılı ve görsel medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere, eser sahibinin ismini belirterek, tüm telif haklarına sahip olacaktır. Başvuru Formu ile Telif Hakkı ve Etik Sorumluluk Beyanı’nın her katılımcı tarafından eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

 

Etiketler

Bir cevap yazın