Mekan 2012 İç Mimarlık Ulusal Öğrenci Yarışması

Projelerin teslimi için son tarih 5 Ekim 2012.

Amaç
Bu yarışmanın temel amacı iç mimarlık eğitiminde yarışmacı bir ortamın oluşturulmasına katkı yapmaktır. Hızla bir eğitim alanının kendi özellikleri ve dinamikleri içinde bir gelenek oluşturmak okullar arası rekabet ortamını verimli hale getirerek her yıl bir heyecan yaratmak genel amaçtır. Her eğitim kurumunun katılımını sağlamak üzere yarışmanın her yıl bir üniversite tarafından organize edilmesi amaçlanmakta, meslek odasının da her yarışmada etkin görev alması istenmektedir.

Katılım Şartları
Türkiye ve KKTC Üniversitelerinin İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinde lisans eğitimi gören öğrenciler diploma / bitirme projeleriyle yarışmaya bireysel olarak katılabilir.

Projelerin Teslimi
Projeler, sergileme kolaylığı açısından, en fazla 2 adet düşey A1[59,4cm. X 84,1cm.] boyutunda karton veya fotoblok pano üzerinde teslim edilecektir. Teslim edilecek projeye ait her bir paftanın üst kısmında 3 cm.lik bir bant oluşturulacaktır. Bu bantın sağ köşesinde 1x5cm. ebatlarında oluşturulacak bir kutuda, 5 rakamdan oluşan rumuz yer alacaktır. Bantın sol köşesinde ise “MEKAN2012” ifadesi yer alacaktır. Projelerin paftalarıyla birlikte “Kimlik Zarfı” ve “CD” teslim edilecektir. Kapalı ve içini göstermeyen A4 boyutundaki kimlik zarfının sağ üst köşesinde yarışmacının belirlemiş olduğu ve projeye ait her bir paftada da yer alan beş rakamdan oluşan rumuz yazılı olmalıdır. Yarışmaya katılan projelerin yayınlanabilmesi ve dijital ortamda saklanabilmesi amacıyla sunum paftalarının psd, pdf, jpg formatlarında kopyalarını içeren ve üzerinde proje sahibinin isim ve soyisminin yazılı olduğu bir CD, A4 boyutundaki “kimlik zarfı” nın içerisinde teslim edilecektir.

Danışman Jüri Üyeleri
Zafer Ertürk
Orhan Hacıhasanoğlu
Şebnem Hoşkara
Ahmet Eyüce
Hasan Şener
İnci Deniz Ilgın

Jüri Üyeleri
Meltem Eti Proto
Ali Çiçek
Levent Tümer
Adil Öngel
Yalçın Özel
Galip Kaynar
Banu Çavuşoğlu

Yedek Jüri Üyeleri
Banu Garip
Osman Demirbaş

Raportörler
Orkan Zeynel Güzelci
Ali Kemal Terlemez
Pınar Sunar
Emine Görgül

Ödüller
1. Ödül 3.000 TL
2. Ödül 2.000 TL
3. Ödül 1.000 TL
Mansiyonlar ise 500’er TL

Takvim
Projelerin Teslimi 5 Ekim 2012
Jüri Değerlendirmesi 20-21 Ekim 2012
Ödül Töreni ve Kolokyum 20 Aralık 2012
Proje Sergisi 20-30 Aralık 2012

İletişim
Orkan Z. Güzelci [email protected]
Ali Kemal Terlemez [email protected]

Etiketler

Bir cevap yazın