MCD Kısa Film Festivali

Son başvuru tarihi 15 Haziran 2012'ye kadar uzatıldı.

MCD Gençlik Kulübü ve MCD Ajans, bu projeyle, genç sinemacılara Avrupa’yı tanıma olanağı sağlamaktadır. Farklı kültürleri tanıma olanağı kazanan genç sinemacılar, hayatı çok daha farklı bakış açılarından yansıtabileceklerdir.

Katılım Koşulları
1. Festivale, 15 dakikadan uzun olmayan; kurmaca, animasyon ve deneysel kısa filmler katılabilir. Konu sınırlaması yoktur.

2. Yarışmaya 18-28 yaş aralığındaki kişiler başvurabilir.

3. 1 Ocak 2011 Tarihinden sonra yapılmış eserler yarışmaya katılabilir.

4. Başvuruda bulunan kişinin Türkiye vatandaşı olması gerekmektedir.

5. Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış olmak katılmaya engel değildir. Fakat bu yarışmalarda ödül almış olmak katılmaya engeldir.

6. Yarışmaya Dijital ve video formatındaki tüm yapımlar katılabilirler. Yarışmaya katılacak olan filmler, DVD sistemiyle kaydedilmiş olmalı ve 4 (Dört) ayrı kopya olarak gönderilmelidir.

7. Gönderilecek DVD kopyaların üzerine; filmin adı, yönetmenin adı, filmin süresi ve filmin türü yazılmalıdır.

8. Yarışmaya katılmak üzere başvuran filmler, bir ekip tarafından yapılmış olsa da, başvuru filmin tek bir yönetmeni tarafından yapılmalıdır. Bir film için birden fazla yönetmen adı ile başvuruda bulunulamaz.

9. Her yönetmen sadece bir eserle yarışmaya katılabilir.

10. Filmlerin İngilizce altyazılı olması ve diyalog listesinin gönderilmesi zorunludur.

11. Kopyaların gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Bozuk filmler, katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.

12. Yarışmaya katılan filmlerin DVD kopyaları festival arşivinde saklanmak üzere festival idaresinde kalır.

13. Yarışmaya gönderilen filmlerin, ticari amaç gözetmeksizin düzenlenen gösterimlerde yer alması; yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır.

14. Filmde kullanılan başka filmlere ait görüntüler, özgün müzik, görsel efekt ve animasyonlar gibi ilgili eserin sahibinin iznini gerektiren durumlarda bu izinlerin alınmış olması gerekmektedir.

15. Yarışmaya başvuru ücretli değildir.

16. Yarışmaya katılan yönetmenler, Başvuru Formu’nu imzalayarak, Yarışma Yönetmeliği ve Başvuru formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

17. Bu yönetmelik kapsamı dışında kalan tüm hususlarda ve doğabilecek anlaşmazlıkların çözüme bağlanmasında Yarışma Yönetimi yetkilidir.

18. Telif haklarıyla ilgili doğabilecek bir sorunda her ne sıfatla olursa olsun, herhangi bir nam adı altında yarışma yönetiminden maddi veya manevi tazminat ya da hak ve alacak talebinde bulunan ilgili üçüncü şahısların taleplerinden ve doğabilecek hukuki uyuşmazlıklardan sorumluluk tek başına başvuru sahibine (yönetmene) ait olacaktır..

19. Yarışmaya katılabilmek için son başvuru ve film kopyalarının teslim tarihi 15 Haziran 2012’ye kadar uzatıldı.

20. Katılımcılar en geç bu tarihe kadar yarışma yönetimine; – Doldurulmuş başvuru formu, – Eserin 4 adet DVD kopyası, CD’ye kayıtlı; – Yapıtla ilgili en az 5 adet siyah beyaz veya renkli fotoğraf, – Yönetmenin kısa özgeçmişi, (en fazla 50 kelime, İngilizce-Türkçe) – Filmin sinopsisi( İngilizce-Türkçe) Ulaştırması gerekir.

21. Yukarıdaki form ve belgeler “Gürsu Mah. 325. Sok. 3/2 Aytekin Villa Konyaaltı/Antalya” adresine, “Burak Avci” adına yollanacaktır. Kargoyla yollanacak form ve belgeler için, kargoda istenen telefon numarası bölümüne ” 0555 612 92 12″ yazılacaktır.

22. Filmler www.mcdajans.com adresinden paylaşılarak internet üzerinden oylamaya sunulacaktır. İnternet üzerinden yapılacak oylamalar %20 etkili olacaktır.

23. Ön seçici kurul ve jürinin yargısı kesindir.

24. Kargo ücreti gönderene aittir. Aksi halde geri gönderilir.

25. MCD Kısa Film Festivali neticesinde birinci seçilen genç yönetmen, Gençlik Otobüsü Projesi boyunca bütün kurallara uymayı ve yapılacak bütün etkinliklere katılmayı kabul etmiş sayılır.

Değerlendirme Takvimi
1. Son başvuru tarihi 15 Haziran 2012’dir.

2. Seçici kurul değerlendirmesi 16 Haziran 2012

3. İnternet sitesinde yapılacak değerlendirme 16 Haziran 2012 tarihinde başlayıp, 1 Temmuz 2012 tarihinde sona erecektir.

Ödül almaya hak kazananlar Temmuz başında gerçekleşecek olan MCD Kısa Film Festivali’nde açıklanacaktır.

Etiketler

Bir cevap yazın