Marka Kent Logo ve Slogan Yarışması

Marka Kent Logo ve Slogan Yarışması'na son başvuru tarihi 25 Kasım 2011 saat 17:00 olarak uzaltıldı.

1. Konu ve Amaç
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), 2010-2013 TR 42 Doğu Marmara Bölge Planı Kapsamında yürütülen “Marka Kent Stratejik Kalkınma Planının” geniş kitlelere duyurulması, tanıtımı, kamuoyunda benimsenmesini sağlamaktır. Değerlendirme neticesinde başarılı bulunacak tasarım ya da tasarımlar, söz konusu illerin resmi ve genel kabul görür logo ve sloganları olarak kullanılacaktır.

2. Yarışma Koşulları
Yarışma, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinde “Logo ve Slogan” olarak tek kategoride organize edilmektedir.

Logo ve slogandan oluşan tasarımlar bölgesel değil illeri kapsayacak şekilde olacaktır.

Yarışmaya amatör ve/veya profesyonel herkes katılabilir.

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

İstekliler yarışmaya, her il için en fazla 2 (iki) çalışma ile katılabilecektir.

Bir yarışmacı birden fazla il için başvuruda bulunabilecektir.

Yarışma katılımcıları web sitemizde yer alan başvuru formunu doldurarak çalışmalarının özgün ve kendilerine ait olduğunu, daha önce hiçbir yarışma için kullanılmadığını, logo ve sloganların hiçbir yerde sergilenmediğini ve bu yarışma sonuçlanıncaya kadar başka bir mecrada kullanılmayacağını ve bu başvuru rehberinde yer alan hükümleri eksiksiz olarak kabul ettiklerini belirtirler.

Daha önce kullanılan herhangi bir çalışmadan kopya olduğu ya da küçük değişiklikler ile yeniden yapıldığı, veya başka logo ya da sloganları çağrıştırdığı, yahut mevcut tasarımlarla benzerlik taşıdığı tespit edilen çalışmalar Seçici Kurul tarafından değerlendirme dışı bırakılırlar. Bu durumun yarışma sonrasında tespit edilmesi halinde, söz konusu çalışma ödül almış ise, katılımcı ödülünü iade etmek zorundadır. İptal edilen ödül, diğer katılımcıların durumunu hiçbir şekilde etkilemez.

Hukuka, ahlaka ve kamu düzenine aykırılık teşkil eden tasarımlar yarışma dışı bırakılırlar. Yarışmacıların, tasarımın mahiyetine ilişkin değerlendirmeye itiraz hakkı söz konusu değildir.

Seçici Kurul, yarışmayı sebep göstermeksizin sonlandırabileceği gibi, liyakat usulüne göre tasarımların hiçbirine ödül vermeyebilir.

Logo ve Slogan yarışması için aranan koşullar şunlardır:

Tasarlanacak logo ve sloganlar, “EK 1″de açıklanan kapsama uygun olmalıdır.

Tasarlanacak logo ve sloganlar Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illeri için ayrı ayrı tasarlanmalıdır.

Slogan en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır.

Tasarımlarda renk, form ve unsur sayısı yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur. Öte yandan, logoların farklı boyutlarda ve farklı materyaller üzerinde kullanılabilir olması göz ardı edilmemelidir. Tasarımlar, her türlü basılı materyal (antetli kağıt, faks, dergiler, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, v.b.) üzerinde kullanılmak üzere dört renkli baskı tekniğine (ofset-trigromi) uygun olmalı ve dijital ortamlarda da kalite kaybı olmadan kullanılabilmelidir. Ayrıca, tasarımlar şapka, tişört, çanta, havlu, rozet, bayrak, anahtarlık, plaket/şilt ve benzeri her türlü tanıtım/promosyon ürünü ile pankart, poster gibi açık hava materyalleri üzerine de uygulanabilir olmalıdır.

Logo Tasarımlar siyah-beyaz ve gri tonlama baskıda görünüm/çözünürlük kaybına uğramamalı, leke dengesi olarak anlaşılır sonuç vermelidir.

Logo ve slogan tasarımları web sitesine yüklenirken, logo ve sloganı anlatan kısa bir açıklama eklenecektir.

Logo Tasarımlar, yukarıda bahsedilen çıktıların yanı sıra, Adobe Photoshop, Corel Draw ve Adobe Illustrator gibi yaygın kullanımda olan yazılımlardan biri ile hazırlanmış dosyaları ve azami çözünürlükte kaydedilmiş JPEG/GIF/PNG uzantılı versiyonları ile birlikte www.marka.org.tr adresine yüklenecektir. Logonun yükleme esnasında teknik nedenlerle değişime uğraması halinde yarışmacının itiraz hakkı söz konusu değildir.

3. Seçici Kurul
Seçici Kurul, MARKA tarafından her il için aşağıda isimleri belirtilen kurumlardaki temsilcilerden oluşturulacaktır. MARKA, değerlendirme toplantısına katılmayan seçici kurul üyesi yerine kurum gözetmeksizin bir başka üye belirleme ve yarışma sonucunun açıklanma gününü değiştirme hakkına sahiptir. Yarışmacıların kurulun yapısı, üye sayısı ve üyeler hakkında itiraz hakkı söz konusu değildir.

Seçici Kurul
İl Kültür Turizm Müdürü
İl Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi
İl Genel Meclisi Temsilcisi
Belediye temsilcisi
Üniversite Öğretim üyesi
STK temsilcisi
MARKA Temsilcisi
Logo ve Slogan Konsept Danışmanı

4. Çalışmaların Teslimi
www.marka.org.tr adresinde yer alan başvuru formunu eksiksiz olarak dolduran yarışmacılar çalışmalarını ilgili yere zipli dosya olarak yükleyeceklerdir.

Katılımcılar www.marka.org.tr adresine yükledikleri çalışmaları (CD veya DVD formatında) başvuru formu ile beraber en son başvuru tarihi olan 30 Eylül 2011 Cuma günü saat 17.00‟a kadar Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Destek Hizmetleri Birim Başkanlığı’na ya da illerde bulunan Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlükleri’ne elden veya posta yolu ile teslim edeceklerdir. Posta veya kargoda yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5. Telif Hakları
Katılımcılar, dereceye girsin ya da girmesin, ödüle layık görülsün ya da görülmesin tüm logo ve sloganların Doğu Marmara Kalkınma Ajansına süresiz olarak tam kullanım haklarını verdiklerini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdikleri logo ve slogan çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve benzeri umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Ajansa tam ve süresiz lisans verdiklerini kabul eder.

MARKA’nın ayrıca herhangi bir çalışmadaki sloganı başka bir logo ile birlikte kullanma veya bir çalışmadaki sloganı başka bir çalışmadaki logo ile kullanma hakkı mahfuzdur.

Ayrıca, eser sahibi verdiği lisansı daha sonra kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini, bahse konu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

Logo ve slogan için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödenmeyecektir.

Katılımcı, ödül alan logo ve sloganın Doğu Marmara Kalkınma Ajans’nın kendi adına tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

Tasarımların özgünlüğü hususundaki her türlü tekeffül yarışmacının sorumluluğundadır. Bu husustaki itiraz, talep ya da hukuki işlemlerin tek muhatabı, tasarım kullanılmaya başlanılsa dahi yarışmacıdır.

6. Ödüller
Teslim edilen çalışmalar her ilde yer alan Seçici Kurullar tarafından değerlendirilecek ve halk oylamasına sunulmak üzere 5 çalışma seçilecektir. Bu 5 çalışma halk oylamasına sunulacak ve halk oylaması sonucunda dereceye giren yarışmacılara verilecek ödüller aşağıdaki gibi olacaktır. Halk oylamasının yapılma usul ve şartları Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği tarafından belirlenecektir.

Her il için Birinci çalışmaya 7.500 TL,

Her il için İkinci çalışmaya 5.000 TL,

Her il için Üçüncü çalışmaya 3.000 TL

7. Yarışma Takvimi
Son Teslim Tarihi : 25 Kasım 2011 saat 17.00

Sonuçlar, belirtilen tarihten itibaren MARKA’ nın resmi internet sitesinde (www.marka.org.tr) duyurulacaktır.

8. Teslim Adresleri:
Yarışma Sekretaryası : Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Destek Hizmetler Birimi
Tel : 0.262. 332 01 44
Faks : 0.262. 332 01 45
E-Posta : dhb@marka.org.tr

Etiketler

Bir yanıt yazın