Manisa Büyükşehir Belediyesi Katakekaumene Fotoğraf Yarışması

YARIŞMANIN AMACI VE KONUSU

Yarışma düzenlenmesinin amacı bölgeyi görsel olarak belgelemek ve oluşturulacak görsel hafıza öğeleriyle tanıtımına katkı sağlamaktır. Her yarışmacı bir gözlemci olarak bölgeyi her yönüyle fotoğrafla ifade etmiş olacaktır.

Özel bir coğrafya olan Kula’nın, evleriyle (hem maddi hem de manevi) zengin bir kültürün parçası olduğu, inanç ve sosyal yönden birlikte yaşama barışına sahip olduğu bilinmektedir. Önsözde de bahsedilen yörenin özelliklerin fotoğraf sayesinde sunumu ve teslim edilecek çalışmaların güzel olanının seçimiyle ortaya konacak enerji Kula’yı tanıtmak için bir başlangıç olacaktır. 

Kısaca yarışma, gören göz ve belgeleyen objektiflerin, IŞIKLA KULA’DA BULUŞMASINI ve Kula’yı adeta yeniden kamuoyuna sunmalarını amaçlar.

Konu kısıtlaması yoktur. Ancak çalışma yöreyle ilişkilendirilecek şekilde kendini belli etmelidir. Yarışmacının kurduğu bu ilişkiyi jüri anlamalı ve rahatlıkla seçebilmelidir.

Yarışma kapsamında hafta içi her gün saat 14.00’te Kula Belediye Hizmet Binası’nda, Kula Avrupa ve UNESCO Global Jeopark Koordinatörü Dr. Erdal Gümüş, 30 dakikalık bir sunumla Kula ve çevresi hakkında bilgi verecektir.

Yarışma ilanını takiben, fotoğraf kulüpleri ve dernekleriyle yapılacak işbirliğiyle, Ankara ve İstanbul’dan Kula’ya seferler düzenlenecektir. Ayrıca yarışmacıların alanın farklı noktalarına rahat ulaşımları için Kula Belediye Hizmet Binası ilk durak olmak üzere otobüs seferleri yapılacaktır. Duraklar sırasıyla; Belediye, Kula Kuzeyi, Peribacaları, Çakırca, Acısu, Gölde, Sandal, Belediye’dir.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

 • 18 yaşını doldurmuş olmak;
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak;
 • Jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi ile bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak;
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
 • Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi’nde yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak;

Bir yarışmacı birden fazla fotoğraf ile yarışmaya katılabilir. Bir yarışmacı birden fazla ödül alamaz. Yarışmacının birden fazla fotoğrafının ödül alması durumunda, yüksek ödül geçerli sayılır.

Fotoğraflarda aranacak koşullar:

 • Yarışma ilan tarihinden sonra çekilmiş olmalıdır.
 • 300 dpi çözünürlükte, kısa kenar minimum 2400 piksel, uzun kenar minimum 3600 piksel olmalıdır.
 • Daha önce başka bir yarışmada ödül ya da sergileme almamış ve herhangi bir mecrada sergilenmemiş olmalıdır.
 • Fotoğraf çekiminde Drone (insansız hava aracı) kullanımı ve benzeri her tür teknik serbesttir.
 • Filtrelerle başkalaştırılmış fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
 • Fotoğraf Sayısı: Her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eser ile yarışmaya katılabilecektir.
 • Fotoğrafın orijinal olması ve dijital ortamda değiştirilmemiş olması gerekmektedir. Keskinlik, kontrast, saturasyon, ışık ve renk ayarları gibi basit müdahalelerin dışında tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş; fotoğrafın belgesel değerini değiştirecek şekilde orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlali tespit edilen katılımcılardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
 • Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl süre ile kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan katılımcıların ikinci defa kural ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince süresiz olarak kısıtlanır.
 • Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kula Belediyesi’nin yarışmacının kural ihlalinden doğacak maddi ve manevi zararları tazmin hakkı saklıdır.

KULLANIM HAKLARI

 • Katılımcı, dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğrafların Manisa Büyükşehir Belediyesi yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Kullanım hakkı Manisa Büyükşehir Belediyesi ile fotoğrafçıya aittir. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/ muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Ödül ve sergileme alan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren yer ve muhteva sınırı olmadan Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
 • Ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kitap olarak basılabilecek; gazete, dergi, TV, internet vasıtasıyla eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir. 
 • Yarışmaya katılan fotoğrafların özgün olmamasından doğacak her türlü hukuki sorumluluk, yarışmacıya aittir.
 • Fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Manisa Büyükşehir Belediyesi, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Manisa Büyükşehir Belediyesi, ödül ve sergileme almış fotoğraflar üzerindeki haklarının aynısına, ödül veya sergileme almamış fotoğraflar için şartnamede sergileme bedeli olarak belirtilen ücreti ödemek koşuluyla sahip olabilir.
 • Yarışma sonuçları Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin www.manisa.bel.tr , Kula Belediyesi’nin http://www.kula.bel.tr web siteleri ile www.arkitera.com , TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org web sayfalarında duyurulacaktır. Ayrıca Ödül alan fotoğraflar Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org web sayfasında yayınlanacak, ayrıca TFSF yayını Almanak 2016’da yer alacaktır.
 • Yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın ilanı : 3 Eylül 2015, Perşembe
 • Son teslim tarihi : 5 Ocak 2016, Salı saat 23.00 (TSI)
 • Seçici kurul toplantısı : 8 Ocak 2016, Cuma
 • Sergi açılışı ve ödül töreni : 16 Ocak 2016, Cumartesi

JÜRİ ÜYELERİ

 • Azmi AÇIKDİL, Mimar – Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı
 • Gürkan AKAY, Mimar – Fotoğraf Sanatçısı
 • Murat GERMEN, Sanatçı – Akademisyen
 • Ahmet Turan KÖKSAL, Mimar
 • Ömer YILMAZ, Mimar

TFSF Temsilcisi: Zafer Gazi TUNALI

ÖDÜLLER

 • 1. Ödül : 7.500 TL (Brüt: 9.375 TL)
 • 2. Ödül : 3.000 TL (Brüt: 3.750 TL)
 • 3. Ödül : 1.500 TL (Brüt: 1.875 TL)
 • Mansiyon (10 adet) : 500 TL (Brüt: 625 TL)

Sergileme (Jürinin uygun gördüğü sayıda) : 100 TL (Brüt: 125 TL)

Ödüller, sonuçların ilanından itibaren en geç 30 gün içinde net olarak ödenir.

YARIŞMAYI AÇAN KURUMUN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışmayı Açan Kurum

Manisa Büyükşehir Belediyesi

 • Adres: Anafartalar Mah. 45020 Manisa, Türkiye  
 • Telefon: +90 236 231 45 80
 • Web: www.manisa.bel.tr

Yarışma Raportörlüğü

Arkitera Mimarlık Merkezi A.Ş.

 • Raportör: Başak ÇELİK, Mimar
 • Telefon: +90 216 355 07 22 / 2122
 • Web: www.arkitera.com
 • E-mail: [email protected]
Etiketler

Bir cevap yazın