Manisa Belediye Hizmet Binası Ticaret Merkezi ve Kentsel Mekan Düzenlemesi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Projelerin son teslim tarihi 3 Mart 2006'dır.

Manisa kentinin; Laleli mevkiinde, yapılması düşünülen “Manisa Belediyesi Hizmet Binası – Ticaret Merkezi ve Kentsel Mekan Düzenlemesi’nin projeleri “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” esasları doğrultusunda yarışma yoluyla yaptırılacaktır.

Yarışma Konusu Hizmetin
a) Türü : Serbest, ulusal ve tek aşamalıdır.

b) Yeri ve Konusu : Manisa kenti Laleli semtinde Saruhan Oteli önünde İzmir – Bursa Karayoluna cepheli alan.

Bu alanda Manisa halkının günlük gereksinimlerini karşılayacak; halka açık, alışveriş olanakları sağlayacak özel toplantı salonları, sergi – gösteri yerleri gibi kültürel etkinliklerin gerçekleştirilebileceği tüm hizmet birimlerinin tek alanda toplanacağı bir belediye hizmet yapısının gerçekleştirilmesi istenmektedir.

Yarışmaya Katılma Koşulları
Yarışmaya yarışma şartnamesinin IV. bölümünde belirlenen esaslar dahilinde Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliğinin Mimarlar Odası üyeleri katılabilirler.

Yarışma Takvimi

a) Yarışma Süresi : Yarışmanın ilk ilan günü 25 Kasım 2005 ile başlar.Tasarımların son teslim günü 3 Mart 2006 günü saat 17:00’de biter.

b) Soru Sormak İçin Son Gün : 19 Ocak 2006 günü saat 17:00 ”e kadar .

c) Yer Görme Belgesi almanın son tarihi: 19 Ocak 2006

d) Son Teslim Tarihi : Yarışma Projelerinin son teslim tarihi 3 Mart 2006 günü saat 17:00”dir.Hazırlanan projeler Manisa Belediyesi Yarışma Raportörlüğüne elden alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir.

Jüri Üyeleri (Danışman, Asli ve Yedek) ve Raportörlerin İsimleri

a) Danışman Jüri Üyeleri

1- Bülent Kar, Manisa Belediye Başkanı
2-Zafer Ünal Mimar
3-Kemal Sevinç İnşaat Mühendisi
4-Tülay Yesugey Mimar
5-Can Mercül Mimar
6-Necati Uyar Şehir Plancısı
7-Hakan Bulgun Makine Müh.

b) Asıl Jüri Üyeleri
1-Cengiz Bektaş Mimar
2-Çetin Türkçü Mimar
3-Bünyamin Derman Mimar
4-H.Murat Günaydın Mimar
5-Tuğrul Erdem Mimar
6-Ahmet Nuri Köse Mimar
7-Nurettin Balatlı İnşaaat Mühendisi

c) Yedek Jüri Üyeleri
1-Fehmi Doğan Mimar
2-Dürrin Süer Kılıç Mimar
3-Mahmut Kılınç İnşaaat Mühendisi
4-Abdullah Yetişen Mimar

d) Raportörler
1-Saniye Örenli Altay Mimar
2-Müge Türkeli Kuğu Mimar

Verilecek Ödüllerin Sayısı ve Tutarlar

1. Ödül Net: 30.000.-YTL
2. Ödül Net: 25.000.-YTL
3. Ödül Net: 20.000.-YTL

1. Mansiyon Net: 7.000.-YTL
2. Mansiyon Net: 7.000.-YTL
3. Mansiyon Net: 7.000.-YTL
4. Mansiyon Net: 7.000.-YTL
5. Mansiyon Net: 7.000.-YTL

Şartname ve Ekleri
Manisa Belediyesi Yarışma Raportörlüğünden 50,00.-YTL bedel karşılığında sağlanabilir. Yarışmaya katılacakların şartname ve eklerini satın almaları zorunludur.

Yarışmaya katılacakların proje konusu yeri ve çevresini görmeleri ve gerekli incelemeleri yapmaları zorunlu olup yer görme belgesi Manisa BelediyesiYarışma Raportörlüğünden alınacaktır.

Etiketler

Bir cevap yazın