Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması

İller Bankası tarafından serbest, ulusal ve iki aşamalı olarak açılan yarışmada birinci aşama proje teslim tarihi 23 Mayıs 2017.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

İller Bankası Anonim Şirketi tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. ve 53. maddeleri ile “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” doğrultusunda düzenlenen serbest, ulusal ve iki aşamalı; mimarlık, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı meslek disiplinlerinin katkısını gerektiren bir fikir yarışmasıdır.

YARIŞMANIN AMACI

Tarihi, doğal ve sosyo-kültürel bağlam içerisinde, yerleşmeye özgü geleneksel değerlere ait yaşam tecrübesini, mekânsal öğeler ile sosyal ilişkileri özgün ve kimlikli bir değer olarak yeniden yorumlayan bir projenin oluşturulması hedeflenmektedir. Bunun yanında, günümüz kentsel ihtiyaçları doğrultusunda, güncel mimarlık, mühendislik, şehircilik, kentsel tasarım, peyzaj ve sanat anlayışına uygun, çağdaş çözümlerin araştırılması ve mahalle kavramının geliştirilmesine imkân verecek planlama, kentsel tasarım, mimari ve peyzaj düzenleme ilkelerinin elde edilmesi amaçlanmaktadır.

YARIŞMANIN KONUSU

Sosyal, ekonomik ve kültürel değişimlerden kaynaklanan hızlı kentleşme ve nüfus artışı sonucu, ülkemizdeki bazı şehirlerde; planlama ve tasarım süreçlerinde problemler yaşanmaktadır. Bu duruma yönelik gerekli çözümlerin üretilememesi, ihtiyaçların doğru algılanamaması ve talebin yönlendirilememesi gibi nedenlerle şehirler, kimliğini ve ruhunu kaybetme riski ile karşı karşıya kalmaktadır.

Hızlı değişimle birlikte şehirlerimizdeki, dolayısıyla mahallelerimizdeki gereksinim ve beklentiler farklılaşmıştır. Kentsel dokuda görülen eskimişlik ve deprem riski gibi etmenler ile mahallelerin yenilenmesi zorunlu hale gelmiştir.

“Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması” ile yukarıda bahsedilen sorunların aşılması ve daha yaşanılabilir mahalle kurgusunun oluşturulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, geçmişten beslenen ve günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan, şehirlerin geleneksel kimliklerini koruyarak yaşatan ve onları sosyo-kültürel miras olarak gören bir bakış açısıyla geleceğe dönük özgün mekânsal çözümlerin geliştirilmesi beklenmektedir.

Mahalle, Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde yaşam biçimi ve zenginliğinin mekâna ve hayata yansımış güçlü bir sosyo-kültürel yapı ürünüdür. Yarışma, bu süreci ‘mahalle’ ölçeğinde yeniden tanımlamayı, kurgulamayı farklı boyutları da içerecek biçimde planlama ve tasarımı yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda yarışmacıların sosyal, kültürel, ekolojik, teknolojik boyutlardaki bakışları da önem taşımaktadır.

Belirtilen hedef ve beklentiler doğrultusunda; göç alan, kıyı, sanayi veya üniversite kenti; kentleşme oranı ve ulaşım potansiyeli yüksek; özgün tarihsel ve kültürel değerlere sahip olması gibi kriterler çerçevesinde farklı coğrafi bölgelerden seçilmiş aşağıdaki iller belirlenmiştir:

 • Bursa, Çanakkale, Samsun, Kayseri, Konya, Erzurum, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Aydın, Rize.

Yarışmacı ekipler çalışma alanlarını bu şehirlerin arasından kendileri seçeceklerdir.

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

 • Refik TUZCUOĞLU (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı V.)
 • Yusuf BÜYÜK (İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü)
 • Banu Aslan CAN (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

 • Y. Erdal KAYAPINAR (Y. Şehir Plancısı)
 • Tuncer ÇAKMAKLI (Y. Müh. Mimar)
 • Hasan ÖZBAY (Y. Mimar, Atılım Üniversitesi)
 • Doç.Dr. Koray VELİBEYOĞLU (Şehir Plancısı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
 • Yrd.Doç.Dr. Olgu ÇALIŞKAN (Şehir Plancısı, Kentsel Tasarım Uzmanı ODTÜ)
 • Prof.Dr. Adnan KAPLAN (Peyzaj Mimarı, Ege Üniversitesi)
 • Prof.Dr. Köksal ALVER (Kent Sosyoloğu, Selçuk Üniversitesi)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

 • Doç.Dr. Emine MALKOÇ TRUE (Peyzaj Mimarı, Ege Üniversitesi)
 • Yrd.Doç.Dr. Murat SÖNMEZ, (Mimar, TOBB Üniversitesi)
 • Tolga HAZAN (Mimar, TOBB Üniversitesi)
 • M. Nazım ÖZER (Y. Şehir Plancısı)

Raportörler

 • Belma YAMAN (Mimar)
 • S. Ahu DEMİRALP (Mimar)
 • Birgül SÜER (Mimar)

Raportör Yardımcıları

 • Onur ORUÇ (Y. Mimar)
 • Gülay EMERCE (Uzman)
 • İrfan DURUM (Uzman)
 • Gökçe HACIBEKİROĞLU (Şehir Plancısı)

SORU VE CEVAPLAR

Yarışmacılar, Şartname ve ekleri hakkındaki sorularını [email protected] adresine “sorular” başlığı yazılarak e-posta ile yarışma raportörlüğüne iletebilirler.

Sorular ve cevapları www.mahalletasarim.com adresinde yayınlanacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın ilanı 15 Mart 2017
 • 1.aşama sorular için son gün 05 Nisan 2017
 • 1.aşama cevapların İlanı 07 Nisan 2017
 • 1.aşama proje teslim tarihi ve saati 23 Mayıs 2017 Saat 17.00
 • Jüri toplanma tarihi 27 Mayıs 2017
 • 1.aşama sonuçların açıklanma tarihi 31 Mayıs 2017

 

 • 2.aşama başlangıç tarihi 05 Haziran 2017
 • 2.aşama sorular için son gün 28 Haziran 2017
 • 2.aşama için cevapların ilanı 30 Haziran 2017
 • 2.aşama proje teslim tarihi ve saati 15 Ağustos 2017 Saat 17.00
 • Jüri toplanma tarihi 18 Ağustos 2017
 • 2.aşama sonuçların açıklanma tarihi 22 Ağustos 2017

SONUÇLARIN İLANI

Yarışmanın sonucu İller Bankası Anonim Şirketi tarafından Resmi Gazete’de ve ilgili meslek oda ve kuruluşları yayın organlarında ayrıca “www.mahalletasarim.com” ve “www.ilbank.gov.tr” internet sayfasında yayınlanacaktır.

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

 • 3 Adet Eşdeğer Ödül : 75.000-TL (Net)
 • 5 Adet Eşdeğer Mansiyon : 15.000-TL (Net)

Ödül alamayan projelerden uygun görülenler satın alınabilir. Satın alınacak her proje için 5.000 TL ödenecektir.

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı eşdeğer ödül tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara net olarak en geç 30 gün içinde ödenecektir. Ödemeler, banka hesabına yapılacaktır.

İDARENİN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı: İller Bankası Anonim Şirketi
Adresi: Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:12 Çukurambar, Çankaya / ANKARA
Telefon Numarası: +90 312 508 70 00
Faks Numarası: +90 312 508 73 99
Web Adresi: www.mahalletasarim.com
Elektronik Posta Adresi: [email protected]

Etiketler

4 yorum

Bir cevap yazın