Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi Mimari Proje Yarışması

Lüleburgaz Belediyesi tarafından iki aşamalı düzenlenen yarışmanın 1. aşaması için proje teslim tarihi 24 Mart.

Yarışmanın Adı

“Lüleburgaz Belediyesi, Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi Mimari Proje Yarışması”

Yarışmanın Türü ve Şekli

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda Lüleburgaz Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen serbest, ulusal ve iki aşamalı, mimari proje yarışmasıdır.

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Lüleburgaz, Trakya Bölgesinde Edirne-İstanbul D 100 Karayolu üzerinde İstanbul’u Trakya’nın iç bölgelerine bağlayan yolların önemli bir kavşak noktasındadır. Lüleburgaz bu bağlamda ara durak olmasının yanı sıra çevredeki yerleşimlerin de merkezi olacak şekilde önem kazanmaktadır.

Belediyelerin var oluş nedenlerinden biri de insan hayatının kalitesini arttırmaktır. Hayat kalitesini arttırmak sadece altyapı hizmetleriyle değil, kültürel, eğitim ve sosyal hizmetlerle gerçekleştirilen plan, program ve projelerle mümkündür. Lüleburgaz Belediyesi olarak “Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi” projesinin hayata geçirilmesi amacıyla “Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi Mimari Proje Yarışması” açılmıştır.

Yarışmanın konusu; İmar Planında tanımlanan ve yaklaşık 82.391,99 m2 büyüklüğünde olan yapı adasında, “Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi” nin tasarlanmasıdır.

Yarışmanın amacı; mevcut İmar Planlarına uygun, çevreye uyumlu, kentin kimliğini yansıtan, bölge ve şehir halkının kullanımına yönelik toplum yararını gözeten, kentsel yaşam kalitesine katkı sağlayan, güzel sanatları teşvik eden, peyzaj tasarımları ile desteklenen açık alanlarıyla çevrenin yeşil alan kullanımını geliştiren ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ile tüm Mühendislik alanlarında çağdaş, ekonomik çözümler öneren özgün projelerin elde edilmesidir.

Yarışmanın Yeri

Yarışmaya konu olan alan; Lüleburgaz İlçesi Edirne Caddesi çamlık ve eski devlet hastanesi olarak yer alan taşınmazdır. Alanın sınırları şartname eklerinde verilmiştir.

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri

 • EMİN HALEBAK Makine Mühendisi, Lüleburgaz Belediye Başkanı
 • KEVSER ÖZKAN Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı
 • RASİM ASLAN Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı
 • NECMİ İNCİ Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı
 • GÖKHAN KAYA ATAY Plan Proje Müdürü

Asli Jüri Üyeleri

 • HÜSEYİN SİNAN OMACAN Mimar (İTÜ)
 • ALİ CENGİZKAN Mimar (Prof. Dr., ODTÜ)
 • FERİDE ÖNAL Mimar (Dr., MSGSÜ)
 • YAKUP HAZAN Mimar (Prof. Dr., ODTÜ)
 • DENİZ DOKGÖZ Mimar (Doç. Dr., DEÜ)
 • A.YEŞİM ÇAĞLAYAN KAPTANOĞLU Peyzaj Mimarı (Dr., İÜ)
 • ERDİNÇ KESKİN İnşaat Mühendisi (Dr., EÜ)

Yedek Jüri Üyeleri

 • OZAN ÖZTEPE Yüksek Mimar (YTÜ)
 • YILDIRIM GİGİ Yüksek Mimar (YTÜ)
 • MURAT ÖZYAVUZ Peyzaj Mimarı (Doç. Dr., AÜ)
 • SAADET GÖKÇE GÖK İnşaat Mühendisi (İTÜ)

Raportörler

 • ZEYNEP TÜFEKÇİOĞLU Endüstri Mühendisi (DÜ)
 • BURCU BAĞCI Mimar (LAÜ)
 • GİZEM PİLAVCI Mimar (MSGSÜ)

Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın İlanı 22 OCAK 2016
 • Birinci Aşama Son Soru Sorma Tarihi 9 ŞUBAT 2016
 • Birinci Aşama Cevapların Gönderilme Tarihi 13 ŞUBAT 2016
 • Birinci Aşama Proje Teslim Tarihi 24 MART 2016
 • Birinci Aşama Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi 30 MART 2016
 • Birinci Aşama Sonucunun Bildirimi 4 NİSAN 2016
 • İkinci Aşama Son Soru Sorma Tarihi 14 NİSAN 2016
 • İkinci Aşama Cevapların Gönderilme Tarihi 18 NİSAN 2016
 • İkinci Aşama Proje Teslim Tarihi 17 MAYIS 2016
 • İkinci Aşama Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi 23 MAYIS 2016
 • Sonuçların İlanı 27 MAYIS 2016
 • Sergi Tarihi: 30 MAYIS 2016
 • Kolokyum ve Ödül Töreni: 4 HAZİRAN 2016

Yarışma Ödülleri ve Ödeme Şekli

 • Birincilik Ödülü 60.000 TL
 • İkincilik Ödülü 50.000 TL
 • Üçüncülük Ödülü 40.000 TL
 • Mansiyon 30.000 TL
 • Mansiyon 30.000 TL
 • Mansiyon 30.000 TL
 • Mansiyon 30.000 TL
 • Mansiyon 30.000 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir. Ödemeler, banka hesabına yapılacaktır.

1. Aşama sonunda eşdeğer 10.000 TL ödeme yapılacaktır.

Satınalma opsiyonu jürinin değerlendirme sürecine bırakılarak ayrıca bütçelendirilecektir / değerlendirilecektir.

TMMOB Mali İşler Yönetmeliği’nin 8. maddesi uyarınca, ödül, mansiyon , satınalma ve jüri bedellerinin %5’leri tutarındaki kesintiler Lüleburgaz Belediyesi tarafından bloke edilerek ilgili meslek odaları hesabına aktarılacaktır.

Proje Teslim Adresi ve Raportörlük İletişim Bilgileri

“Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi Mimari Proje Yarışması” Raportörlüğü
Telefon numarası: (0288) 417 10 12 Dahili: 1229
Teslim Yeri: Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi Kapalı Salonu Lüleburgaz/KIRKLARELİ
Adres: Sevgi Mahallesi İstasyon Caddesi Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi Kapalı Spor Salonu
Elektronik posta adresi: yarisma@luleburgaz.bel.tr
Raportör :BURCU BAĞCI
Raportör: GİZEM PİLAVCI
Raportör: ZEYNEP TÜFEKÇİOĞLU

Etiketler

Bir yanıt yazın