Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Mimari Proje Yarışması

Lüleburgaz Belediyesi tarafından serbest, ulusal ve tek kademeli olarak açılan yarışmada proje teslim tarihi 29 Haziran 2015.

Kırklareli ili, Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” esasları doğrultusunda Lüleburgaz Belediyesince serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır. Mevcut İmar Planlarına uyularak; doğal çevreye uyumlu, kentin kimliğine katkısağlayacak tasarımları yansıtan, bölge ve şehir halkının kullanımına yönelik toplum yararınıgözeten, kentsel yaşam kalitesine katkı sağlayan, çevre tasarımları ile desteklenen açık ve yeşil alanlar, çocuk parkları ile spor alanlarını içeren, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ile tüm Mühendislik alanlarında çağdaş ve ekonomik çözümler öneren, güzel sanatları teşvik eden özgün öneriler geliştiren projelerin elde edileceği 20.846,40 m2 lik alan için yarışma açılmıştır.

Bu yarışmaya TMMOB Mimarlar Odası üyeleri katılabilirler.

Yarışmayı Düzenleyen İdareye İlişkin Bilgiler

 • Adı: Lüleburgaz Belediyesi
 • Adresi: Özerler Mahallesi Hal Sokak No:1 Lüleburgaz/KIRKLARELİ
 • Telefon numarası: (0288) 417 10 12
 • Faks: (0288) 417 47 79
 • İnternet adresi: www.luleburgaz.bel.tr
 • Elektronik posta adresi: yarisma@luleburgaz.bel.tr

Yarışma Başvurusuna İlişkin Esaslar

Yarışmaya katılmak isteyenler 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında “LüleburgazBelediyesi Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Mimari Proje Yarışması ” şartnamesini alabileceklerdir. Yarışma şartname bedelinin “Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Mimari Proje Yarışması” açıklaması ile Lüleburgaz Belediyesine ait Ziraat Bankası Lüleburgaz Şubesi IBAN: TR 480001000103085703735001 no’lu TR hesabına yatırılacak ve dekontu isim ve adres ile birlikte yukarıdaki adrese elden teslim edilecek veya posta-faks (0288 417 47 79) ile gönderilecektir. Dekontu alan belediye, yarışmacı adresine şartnameyi iadeli taahhütlü olarak gönderecektir.

Şartname Temin Adresi:

”Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Mimari Proje Yarışması” Raportörlüğü

 • Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası Özerler Mahallesi Hal Sokak No:1 Lüleburgaz/KIRKLARELİ
 • Telefon numarası: (0288) 417 10 12
 • Elektronik posta adresi: yarisma@luleburgaz.bel.tr

Yarışmaya Katılma Esasları

 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin Mimarlar Odası veya Peyzaj MimarlarıOdası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda bulunmamak,
 • Ekip olarak katılımlarda Mimarlar Odası üyesi bir ekip başı belirlemiş olmak,
 • Jüri üyeleri ve raportörleri belirleyen ve atayanlar ile Belediye personeli ve Belediyeadına çalışan danışmanlar ve onların çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerin 1. Dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
 • Şartname alıp isim ve adres bilgilerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),
 • Yarışmayı açan İdarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek,sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,
 • Bu şartlara uymayanlar, yarışmaya katılmış olsalar dahi tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın İlanı: 28/04/2015
 • Son Soru Sorma Tarihi: 13/05/2015
 • Cevapların Gönderilme Tarihi: 18/05/2015
 • Proje Teslim Tarihi: 29/06/2015
 • Jüri Değerlendirme Başlangıç Tarihi: 03/07/2015
 • Yarışma Sonucu İlan Tarihi ve Sergi Başlangıcı: 06/07/2015
 • Sergi Bitiş Tarihi: 21/07/2015
 • Kolokyum Tarihi: 25/07/2015

Jüri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri

 • EMİN HALEBAK, Lüleburgaz Belediye Başkanı (Makine Mühendisi)
 • KEVSER ÖZKAN, Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı (Emekli Memur)
 • RASİM ASLAN, Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı (Elektrik Mühendisi)
 • GÜNSEL SOLAK, YKKED Lüleburgaz Şube Başkanı Lüleburgaz Belediyesi Meclis Üyesi (Öğretmen)
 • GÖKHAN KAYA ATAY, Lüleburgaz Belediyesi Plan Proje Müdürü (İnşaat Mühendisi)

Asli Jüri Üyeleri

 • HÜSEYİN SİNAN OMACAN, Yüksek Mimar (İstanbul Teknik Üniversitesi)
 • SENNUR AKANSEL, Dr.Mimar (Trakya Üniversitesi)
 • BERNA OCAK DÜNDARALP, Mimar (Dokuz Eylül Üniversitesi)
 • SERPİL MUALLAOĞLU, Yüksek Mimar (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
 • FERİDE ÖNAL, Dr. Mimar (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
 • AYÇA YEŞİM ÇAĞLAYAN KAPTANOĞLU, Dr. Peyzaj Mimarı (İstanbul Üniversitesi)
 • KANAT BURAK BOZDOĞAN, Dr. İnşaat Mühendisi (Ege Üniversitesi)

Yedek Jüri Üyeleri

 • YILDIRIM GİGİ, YüksekMimar (Yıldız Teknik Üniversitesi)
 • ÖZLEM BERBER, Dr.Mimar (Dokuz Eylül Üniversitesi)
 • MURAT ÖZYAVUZ, Dr.Peyzaj Mimarı (Ankara Üniversitesi)
 • KADİR KILINÇ, Dr. İnşaat Mühendisi (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Raportörler

 • BURCU BAĞCI, Mimar (Lefke Avrupa Üniversitesi)
 • DERYA KARADAĞ, Yüksek Mimar (Yıldız Teknik Üniversitesi)
 • ZEYNEP TÜFEKÇİOĞLU, Endüstri Mühendisi (Doğuş Üniversitesi)

Ödüller

 • Birincilik Ödülü 30.000
 • İkincilik Ödülü 25.000
 • Üçüncülük Ödülü 20.000
 • 1. Mansiyon 10.000
 • 2. Mansiyon 10.000
 • 3. Mansiyon 10.000
 • 4. Mansiyon 10.000

Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi

Etiketler

1 Yorum

Bir yanıt yazın