Küçükçekmece Lagünü Havzası Fikir Projesi Yarışması

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Küçükçekmece Lagünü Havzası Fikir Projesi Yarışması ile Küçükçekmece lagünü havzası ve kentsel etkileşim bölgesini tanımlanan ilkeler çerçevesinde yeniden ele alan fikir projesinin hazırlanması amaçlanıyor. Projelerin son teslim tarihi 17 Ekim 2022.

Yarışmanın Adı
Küçükçekmece Lagünü Havzası Fikir Projesi Yarışması

Yarışmanın Şekli ve Türü
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, fikir yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu
Yarışma alanı İstanbul ili Avcılar, Küçükçekmece, Esenyurt, Başakşehir ve Arnavutköy ilçeleri içinde yer alan Küçükçekmece lagünü havzasıdır. Yarışmanın konusu Küçükçekmece lagünü havzası ve kentsel etkileşim bölgesini tanımlanan ilkeler çerçevesinde yeniden ele alan fikir projesinin hazırlanmasıdır.

Yarışmaya Katılma Koşulları
Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılınabilir. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şu şekildedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve T.C. Kimlik Numarası sahibi olmak ve 1 Ocak 2004 tarihinden önce doğmuş olmak.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bu kişilerin 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
 • Şartname alıp, yarışmanın web adresinden kayıt yaptırmak (Ekip olarak katılanlardan, müelliflerden bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) şartname bedeli ödeyerek yarışmanın web adresindeki kayıt bölümünden (konkur.istanbul/kucukcekmece/kayit) kayıt yaptıracaklardır.

Yarışma şartname bedelinin “KUCUKCEKMECE, 99010 EDTS, TC XXXXXXXXXXX” açıklaması ile idareye ait banka hesabına müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Bu dekont yarışmanın web adresindeki kayıt bölümüne ek olarak yüklenecektir.

Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde “Projelerin Son Teslim Tarihi “ olarak belirtilen gündür.

Yukarıdaki şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır.

Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın İlanı: 27 Temmuz 2022, Çarşamba
 • Soru Sormak için Son Tarih: 18 Ağustos 2022, Perşembe, 23.59 GMT+3
 • Soruların Yanıtlarının İlanı: 22 Ağustos 2022, Pazartesi
 • Projelerin Son Teslim Tarihi: 17 Ekim 2022, Pazartesi, 23.59 GMT+3
 • Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 22 Ekim 2022, Cumartesi
 • Kolokyum ve Ödül Töreni: 5 Kasım 2022, Cumartesi

Jüri Üyeleri

Danışman Jüri Üyeleri

 • Arif Gürkan ALPAY, İBB Genel Sekreter Yardımcısı
 • Yasin Çağatay SEÇKİN, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı
 • Meriç ALBAY, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi, Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Öğretim Üyesi
 • Şengül AYDINGÜN, Bathonea Antik Liman Kenti Kazı Başkanı
 • Doğanay TOLUNAY, Orman Mühendisi

Asli Jüri Üyeleri

 • Ömer Selçuk BAZ, Mimar
 • Meltem ERDEM KAYA, Peyzaj Mimarı (Jüri Başkanı)
 • Süreyya İSFENDİYAROĞLU, Doğa Bilimci
 • Nüket SİVRİ, Deniz Bilimci
 • Azime TEZER, Şehir Plancısı

Yedek Jüri Üyeleri

 • Elif ÇELİK TANGÖR, Mimar
 • Eda EKİM YILMAZ, Peyzaj Mimarı
 • Emrah ÇORAMAN, Doğa Bilimci

Raportörler

 • Mutlu BAŞVER, Peyzaj Mimarı
 • Başak ÇELİK, Mimar
 • Hadiye Nur ERK, Çevre Mühendisi

Raportör Yardımcıları

 • Zühal ATALAY, Çevre Mühendisi
 • Halenur Hande BABACAN, Orman Mühendisi
 • Salime Benan KAYA, Şehir Plancısı

Ödüller
Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, aşağıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir. Ödemeler ekip temsilcisine yapılacaktır. Ödenecek net tutarlardan damga vergisi kesilecektir.

 • Eşdeğer Ödül: 120.000 TL (3 adet)
 • Eşdeğer Mansiyon: 60.000 TL (3 adet)

Şartname ve Eklerinin Temini
Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) şartname bedeli ödeyerek yarışmanın web adresindeki kayıt bölümünden (konkur.istanbul/kucukcekmece/kayit) kayıt yaptıracaklardır.

Banka hesap bilgisi: Şubeden yapılacak ödemeler;
ING ve Denizbank şubelerinden 99010 EDTS koduyla

Havale, EFT veya FAST ile yapılacak ödemeler;
ING, TR47 0009 9004 5746 4000 100008, 99010 EDTS koduyla
Denizbank, TR64 0013 4000 0032 0927 300036, 99010 EDTS koduyla

(Banka alıcı adının gerektiği durumlarda “İstanbul Büyükşehir Belediyesi” kullanılabilir.)

Yer Görme
Bu yarışmada yer görme zorunlu olmamakla birlikte jüri tarafından tavsiye edilmektedir.

İdarenin İletişim Bilgileri
Yarışmayı Açan Kurum: İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı
Adres: İBB Kasımpaşa Ek Hizmet Binası,
Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürlüğü
Hacıahmet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 1
34440 Kasımpaşa Beyoğlu / İSTANBUL
E-posta: kucukcekmece@konkur.istanbul
Web adresi: konkur.istanbul/kucukcekmece

Etiketler

Bir cevap yazın