Köroğlu Heykeli ve Kaide Binası Uluslararası Tasarım Yarışması

Köroğlu Festivali kapsamında Bolu Belediyesi ve TÜRKSOY (Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı) tarafından düzenlenen yarışmanın son başvuru tarihi 1 Ağustos 2016.

Yarışmanın Amacı

 • Türk Tarihinde ve Türk Kültüründe yeri ve büyük önemi olan, aynı zamanda Türki Cumhuriyetleri’nin geneli ile ortak değerimiz olarak kabul edilen halk kahramanımız Köroğlu’nun, anıt heykelini ve bu heykeli taşıyacak kaide binasını (kaide binası; araştırma merkezi- konferans salonu ve müze olarak kullanılacaktır) oluşturmak, böylece tarihinde ve kültüründe Köroğlu olan ülkemiz ve Türk Cumhuriyetlerdeki mimar ve heykeltıraşların katkılarına başvurarak, en yüksek sanatsal eseri ortaya çıkartmak.
 • Yapılacak olan kaide binasında Mimarların da yeteneklerinden faydalanarak; heykelin oturacağı kaide binasını oluşturmak, bu sayede bu kaide binasını, Köroğlu ve Türk Dünyasına ait eserlerin sergileneceği sunumların ve çalışmaların yapılacağı müze ve kültür merkezi haline getirmek.
 • Yarışmaya açılan Köroğlu Heykelinin ve kaide binasının bulunacağı alanın çevresi Uluslararası Köroğlu Parkı olarak tasarlanacak olup, Türk Cumhuriyetlerine ait, kendi kültürlerini yansıtacağı alanlar da tahsis edilecek, bu sayede Bolu Şehrini Köroğlu’nun merkezi haline getirmek amaçlanacaktır.
 • Şehrimizde her yıl yapılan Uluslararası Köroğlu Festivalinin katkısı sayesinde; şehrimize, Türki Cumhuriyetlerden gelen misafirlerimiz ve ülkemiz arasında kültür ve sanat bağı kurmak, Türki Cumhuriyetler ile İlişkilerimizi güçlendirmek, böylece park alanındaki Köroğlu heykeli, kaide binasının içinde bulunan müze, ve kongre merkezini Türk Dünyasının buluşma noktası haline getirmek.

Yarışmanın Konusu, Türü ve Şekli

 • Bolu Belediyesi tarafından “Köroğlu Heykeli ve Kaide Binası Uluslararası Tasarım Yarışması” adı altında 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 23.maddesine göre, “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir Ve Bölge Planlama Ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” esas alınarak açılan uluslararası ve tek aşamalı, mimari ve heykel tasarım yarışmasıdır.
 • Yarışmanın türü; yukarıda anılan yönetmeliğin 7.maddesinin (h) bendinde yer alan Ortakçıl Yarışma olarak; Birden fazla meslek disiplininin ve/veya sanat dalının birbirine yakın ağırlıkta katkısını gerektirecek türden konularda yapılacak yarışma olup mimari ve güzel sanatlar tasarım yarışmasıdır.

Jüri Üyeleri

Danışman Jüri Üyeleri

 • Alaaddin YILMAZ (Bolu Belediye Başkanı- İnş. Müh.)
 • Dusen KASEİNOV (TÜRKSOY Genel Sekreteri)
 • Prf. Dr. Fırat PÜRTAŞ (TÜRKSOY Gnl. Sekr. Yrd.- Uluslararası İliş. Uzm. )
 • Emine DAVARCIOĞLU (Bolu Bld. Başk. Yard.-Ekonomist)

Asli Jüri Üyeleri

 • Akif ASGAROV (Heykeltıraş) (Azerbaycan)
 • Alymbek ABDRAİMOV (Kırgızistan Mimarlar Birliği Bşk. Mimar)
 • Atanas KARAÇOBAN (Heykeltıraş )
 • Nigora AKHMEDOVA (Özbekistan, Sanat Eleştirmeni )
 • Akmurza RUSTAMBEKOV (Kazakistan Mimarlar Birliği Bşk. Mimar)
 • İbrahim AKSOY (Mimar)
 •  Prof Dr. Ferit ÖZŞEN (Heykeltıraş)

Yedek Jüri Üyeleri

 • Basri GÖKDEMİR (Mimar)
 • Metin ÇAKMAK (İnşaat Mühendisi)
 • Osman ASLAN (İnşaat Mühendisi)
 • Burak BALABAN (İnşaat Mühendisi)

Raportörler

 • Timur B. DAVLETOV (TÜRKSOY İletişim ve Bilgilendirme Sorumlusu)
 • Çağlar KOCADEMİR (Peyzaj Mimarı)
 • Nuh ÖZDEMİR (Mimar)

Raportör Yardımcısı

 • Güler MERT (Kalem Elemanı)
 • İsmail ŞENTÜRK (Kalem Elemanı)
 • Arif ÖNDER (Kalem Elemanı)
 • Sadık KAYMAZ (Kalem Elemanı)

Ödüller

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödüller net olarak verilecektir.

 • Birinci Ödül: 50.000 TL.
 • İkinci Ödül: 30.000 TL.
 • Üçüncü Ödül: 20.000 TL.
 • Mansiyon (3 adet) :5000 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, İdare, yukarıda yazılı ödülleri, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29.maddesine göre yarışmacılara net olarak ödeyecektir. Ödemeler, yarışma sonucunun ilanını izleyen 30 gün içinde sahiplerinin veya vekillerinin banka hesabına yapılacaktır.

Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın İlanı: 2 Mart 2016
 • Son soru sorma tarihi ve cevapların gönderilme tarihi: İlanın yayımını takiben 60′ ıncı gün
 • Tasarımların Son Teslim Tarihi: 1 Ağustos 2016
 • Jürinin toplanma tarihi: 15 Ağustos 2016 (Son teslim tarihini takip eden en fazla 15 gün içinde)
 • Jüri değerlendirme tarihi: 16 Ağustos 2016 (Jürinin toplanma tarihini takip eden en fazla 15 gün içinde)
 • Yarışma Sonucu ilan tarihi: 19 Ağustos 2016 (Jürinin Değerlendirme sonucunun İdareye tesliminden sonraki gün içinde)
 • Sergi Başlangıç ve Bitiş Tarihi: Yarışma sonuçlarının ilanını takiben 15 gün süre ile Bolu Belediyesi Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi (Bolu Kent Meydanı)’ nde sergilenecektir.

Belirlenen tarihlerin resmi tatile rastlaması halinde müteakip ilk iş günü esas alınacaktır.

Şartname ve Ekler

Şartname ve ekleri buradan inceleyebilirsiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın