Koçtaş İç Mekan Tasarım Yarışması

Koçtaş İç Mekan Tasarım Yarışması'nda proje son teslim tarihi 12 Aralık 2011.

YARIŞMANIN AMACI
Geleceğin iç mimar ve mimarlarına KOÇTAŞ ürünlerinin tanıtılması,

KOÇTAŞ ürünleri ile yaratıcı mimari çözümlerin geliştirilmesi.

YARIŞMANIN KONUSU
Öğrencilerin uygun göreceği ölçekteki konutların ihtiyaçlarına cevap verecek, farklı kültür ve yaşam biçimlerinin gerektirdiği düzenlemeleri içeren “banyo/banyoların” yarışmanın amaçları ile bağlarının kurularak ve Koçtaş’ta pazarlanan ürünler kullanılarak tasarlanmasıdır.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
“İç Mimarlık ve Mimarlık Lisans Öğrencileri” ile sınırlıdır. Yarışmaya Türkiye Cumhuriyetindeki İç Mimarlık ve Mimarlık Bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencileri bireysel ya da grup olarak katılabilirler.

Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya başka bir yarışmada ödül almamış olması şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Yarışmacılar ancak 1 proje ile yarışmaya katılabilirler.

Yarışma projeleri iade edilmeyecektir.

Yarışmaya sunulan çalışmaların mağaza içi uygulama ve yayınlama hakları KOÇTAŞ’a aittir.

Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

YARIŞMA TAKVİMİ
10 Ekim 2011 Yarışmanın İlanı

21 Ekim 2011 Soru Sorma için Son Tarih Saat 17.00

25 Ekim 2011 Yanıtların İlanı

12 Aralık 2011 Proje Teslimi Saat 17.00

16 Aralık 2011 Jüri Değerlendirmesi

20 Aralık 2011 Sonuçların İlanı

20-31 Aralık 2011 Sergi

Kolokyum tarihi daha sonra duyurulacaktır.

YARIŞMA SÜRECİ
Yarışma şartnamesi 10 Ekim 2011 tarihinden itibaren www.koctas.com.tr/yarisma adresinde yayınlanacaktır. Yarışmaya katılacak öğrencilerin sitedeki katılım formunu doldurması gerekmektedir.

Katılımcılar yarışma ile ilgili sorularını koctasyarisma@gmail.com e-mail adresine 21 Ekim 2011 saat 17.00’ye kadar ileteceklerdir. Sorular ve cevaplar 25 Ekim 2011 tarihinde www.koctas.com.tr/yarisma adresinde yayınlanacaktır. Telefonla yapılacak soru amaçlı başvurulara cevap verilmeyecektir.

Tüm projeler sonuçlar ilan edildikten sonra kitap olarak basılacak ve dağıtımı yapılacaktır.

1. Ödülü kazanan proje önerisi koşulların uygun olması halinde KOÇTAŞ tarafından uygulanarak sergilenecektir.

YARIŞMA JÜRİSİ
Danışman Jüri Üyeleri:

Arzu Aslan Kesimer (KOÇTAŞ Genel Müdür Yardımcısı)

Asli Jüri Üyeleri:
Ali Çiçek (Y. Doç. Dr., Bahçeşehir Üniv.)

Benhür Vahapoğlu (İç Mimar, DGSA)

Cem Altun (Y. Doç. Dr., İTÜ)

Erol Evgin (Y. Mimar)

Hasan Şener (Prof. Dr., İTÜ)

İnci Deniz Ilgın (Prof. Dr. M.Ü.)

Tayfun Kutlu (Mimar, Koçtaş)

Yedek Jüri Üyesi:
Bahadır Numan (Dr. Y. Mimar, İTÜ)

Raportör:
Banu Garip (Dr. Y. Mimar, İTÜ)

ÖDÜLLER
1. Ödül 5000 TL

2. Ödül 2500 TL

3. Ödül 1500 TL

5 Adet Mansiyon 1000’er TL

3 Adet Teşvik Ödülü 500’er TL

*Tüm katılımlar Aras Kargo tarafından bedelsiz gönderilebilecektir.

YARIŞMACILARA VERİLECEK BELGELER
Yarışma şartnamesi www.koctas.com.tr/yarisma web sitesinden temin edilebilir.

Yarışmada kullanılacak KOÇTAŞ ürün bilgilerine www.koctas.com.tr web sitesinden ve Koçtaş mağazalarından ulaşılabilir.

YARIŞMACILARDAN İSTENENLER
Kavramsal anlatımlar (yazılı-grafik sunumlu)

Kararları yeterince anlatan ölçekte plan, kesit, görünüşler

3 boyutlu anlatımlar

Farklı ölçeklerde detay anlatımları

Koçtaş ürün listesi (kullanılan Koçtaş ürünlerinin katalog işareti ve isimleri)

İfade tekniği serbesttir.

PROJELERDE ARANACAK NİTELİKLER
İç mekan tasarımı özgünlüğü,

Kullanılacak ürünlerin kendi aralarındaki ve mekanla olan uyumları,

Katalog verilerine uyma,

Uygulanabilirlik.

PROJELERİN TESLİM GÜNÜ VE YERİ
Proje teslim tarihi 12 Aralık 2011 Pazartesi günüdür. Projeler bu tarihte saat 17.00’ye kadar elden ya da kargoya teslim edilebilir. Projenin kargo ile gönderilmesi durumunda ilan edilen tarih ve saatten önce kargoya teslim edilip makbuzunda ve proje ambalajı üzerinde teslim saatinin belirtilmesine dikkat edilmelidir. Elden teslimde ya da kargo ile ulaştırılması durumunda gereken adres aşağıdadır:

KOÇTAŞ Merkez Genel Müdürlük

Pazarlama Departmanı – Dilek Akbulut

Taşdelen Mevkii, Şile Otobanı 11.km
Alemdar Sapağı Sırrı Çelik Bulvarı No:1 C Blok
34788 Çekmeköy/İSTANBUL
Telefon : +90(216) 430 03 00

Elden teslim edilen projeler 12 Aralık 2011 saat 17.00’den sonra; kargo ile gelen projeler ise en geç 14 Aralık 2010 Çarşamba günü saat 17.00’den sonra ulaştığı takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır.

Uyarı: Yarışmayı düzenleyen kurumlar, ilgili kişilere veya makamlara teslim edilmeyen, kargoda kaybolan projelerden sorumlu tutulamazlar.

PROJELERİN TESLİM ŞEKLİ
Her proje bir rumuzla tanımlanacaktır. Bu rumuz, teslim edilen her pafta, kağıt ve zarfın sağ üst köşesinde yer alacaktır.

Teslim edilen pafta, kağıt, zarf ve ambalajların üzerinde proje sahiplerinin kimliğini belli eden herhangi bir işaret (el yazısı, vb.) bulunması halinde proje yarışmadan elenecektir.

Projeler A1 boyutunda dikine kullanılan en fazla 3 pafta halinde fotoblok panolar üzerinde hazırlanmış olarak teslim edilecektir.

Projelerin çizim ve sunuş şekli serbesttir.

Açıklama raporu tasarımın kavramsal ve teknik açıklamalarını içerecek şekilde paftalar üzerinde yer alacaktır.

Cd-Rom:

Yarışma paftalarının tamamı (jpeg formatında) iki kopya Cd-Rom olarak da teslim edilecektir. CD’lerin üzerinde rumuz yazılması zorunludur.

Kimlik Zarfı:
Yarışmacılar, projenin teslim edileceği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde el yazısı olmamak koşulu ile yazılmış “KOÇTAŞ ÜRÜNLERİYLE İÇ MEKAN TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2011 KİMLİK ZARFI” başlığı yazılı A4 formatında kapalı bir zarf içine takımda yer alan her öğrencinin,

Ad,Soyad
Okudukları okul, kaçıncı sınıf öğrencisi oldukları (Üniversiteden onaylı öğrenci belgesi)

Adres, telefon numaraları ve e-posta adreslerini ve yarışma şartlarını kabul ettiklerini belirttikleri imzalı belgeyi koyarak teslim edeceklerdir.

Yarışmaya katılan tüm projelerin kimlik zarfı açılır, kimlikleri açıklanır ve bu durum yarışma tutanağına geçirilir.

Rumuz ve Ambalaj Esasları
Rumuz 5 rakamlı, 1X4 cm. boyutlarında olacak ve her paftanın, zarfın ve ambalajın sağ üst köşesine -el yazısı olmamak koşulu ile- yazılacaktır. Ambalaj üzerinde rumuz ile birlikte el yazısı olmamak koşulu ile yazılmış “KOÇTAŞ ÜRÜNLERİYLE İÇ MEKAN TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2011” başlığı yer alacaktır. Cd’ler de bu ambalajın içerisinde yer alacak ve üzerinde sadece rumuz bulunacaktır.

Kargo gönderilerindeki gönderen adresi, raportörler tarafından gizlenecektir.

Etiketler

Bir yanıt yazın