Kırşehir Gezegenevi ve Kültürparkı Mimari Proje Yarışması

Kırşehir'de bir gezegenevi ve kültür parkı tasarlanması amacıyla açılan yarışmanın proje teslim tarihi 18 Temmuz 2016.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Kırşehir Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23.maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği çerçevesinde ulusal, serbest, mimari proje yarışması olarak “Kırşehir Gezegenevi ve Kültür Parkı Mimari Proje Yarışması” düzenlenmiştir.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışma arsası Kırşehir ili, merkez ilçe sınırları içinde yer alan ve mülkiyeti Kırşehir Belediyesi’ne ait olan 4407 ada / 1 parsel ve 4408 ada / 1 parselde bulunmaktadır.

Yarışma konusu açıklanan yerde yapılacak gezegenevinin ve kültür parkının tasarımıdır.

Yarışmaya Katılma Koşulları

 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın ilanı: 17 Mart 2016, Perşembe
 • Soru sormak için son tarih: 25 Nisan 2016, Pazartesi
 • Cevapların ilanı: 29 Nisan 2016, Cuma
 • Projelerin teslimi: 18 Temmuz 2016, Pazartesi
 • Kargoyla gönderimin son teslim alım tarihi: 20 Temmuz 2016, Çarşamba
 • Jüri çalışması başlangıcı: 23 Temmuz 2016, Cumartesi
 • Kolokyum: 30 Temmuz 2016, Cumartesi

Jüri Üyeleri

Danışman Jüri Üyeleri

 • Yaşar BAHÇECİ, Kırşehir Belediye Başkanı
 • Levent POLAT, Kırşehir Belediyesi İmar Müdürü
 • Şirvan ÇELEBİ BABAOĞLU, Kırşehir Belediyesi Başkan Danışmanı
 • Belemir DALOKAY, Peyzaj mimarı
 • Ömer YILMAZ, Mimar

Asli Jüri Üyeleri

 • Can ÇİNİCİ, Mimar
 • Orçun ERSAN, Mimar
 • Celal Abdi GÜZER, Mimar (Jüri Başkanı)
 • Meral ÖZDENGİZ BAŞAK, Mimar
 • Sinan GÖMCÜ, İnşaat mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri

 • Burak PELENK, Mimar
 • Onur ÖZKOÇ, Mimar
 • Fatih KAYA, İnşaat Mühendisi

Raportörler

 • Behice Merve ALTUNTAŞ, Mimar (Kırşehir Belediyesi)
 • Ahmet TEMEL, Mimar

Ödüller ve Ödeme Şekli

 • 1. Ödül: 30.000 TL
 • 2. Ödül: 20.000 TL
 • 3. Ödül: 15.000 TL
 • 1. Mansiyon: 8.000 TL
 • 2. Mansiyon: 8.000 TL
 • 3. Mansiyon: 8.000 TL
 • 4. Mansiyon: 8.000 TL
 • 5. Mansiyon: 8.000 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Şartname ve Eklerinin Temini

Şartname ve ekleri www.kirsehir.bel.tr adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır. Yarışmaya katılmak isteyenler 20 TL (Yirmi Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

Banka hesap bilgisi: Kırşehir Belediyesi, Halkbank Kırşehir Şubesi
IBAN: TR92 0001 2009 5020 0007 0000 20

Şartname ve ekleri buradan indirebilirsiniz.

Yer Görme

Bu yarışmada yer görmek zorunlu değildir.

İdarenin Adı ve İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum: Kırşehir Belediyesi
Adres: Kırşehir Belediyesi, Kırşehir
Telefon: +90 386 213 10 23
E-posta: gezegenevi@kirsehir.bel.tr
Web: www.kirsehir.bel.tr

Etiketler

Bir yanıt yazın