Kırsal Değerleriyle Yaşayan Kentler Ulusal Öğrenci Fikir Projesi Yarışması

Yaşayan Kentler Platformu’nun öncelikli çalışma konularından biri olan, “Sürdürülebilir Kentsel ve Kırsal Kalkınma Projeleri”ni oluşturma başlığı kapsamında; bulunduğu coğrafyanın doğal, tarihsel, kültürel ve ekonomik değerlerini koruyarak kalkınan, Kır-Kent Birlikteliği Modelinin oluşturulması amacıyla, Yaşayan Kentler Platformu "Kırsal Değerleriyle Yaşayan Kentler Ulusal Öğrenci Fikir Projesi Yarışması"nı açtı. Proje teslimi için son tarih ve saati 20 Kasım 2020 (saat: 23.59 GMT +3).

YARIŞMANIN GEREKÇESİ

Kent ve kentleşme açısından, toplumsal, ekolojik, ekonomi-politik ve kır-kent ilişkilerine dair bilinenler ya da olup bitenin yanı sıra, son günlerde, yerel yönetimlerin kırsalı farklı planlama eğilimi ile, yerel değerler üzerinden sektörel ekonomik faaliyet girişimlerinde bulunduğu gözlemlenmektedir. Bu bağlamda, günümüz yerleşmelerinde kendi kendilerine yetebilme gerekliliği, yerleşimlerin çeperindeki kırsal alanları ile bütünleşen fiziksel ve işlevsel bir disiplinlerarası organizasyonun kurulması ve model önerilerinin geliştirilmesi gereği ortaya çıkmaktadır.

YARIŞMANIN KONUSU

Yaşayan Kentler Platformu’nun öncelikli çalışma konularından biri olan, “Sürdürülebilir Kentsel ve Kırsal Kalkınma Projeleri”ni oluşturma başlığı kapsamında; bulunduğu coğrafyanın doğal, tarihsel, kültürel ve ekonomik değerlerini koruyarak kalkınan, Kır-Kent Birlikteliği Modelinin oluşturulması amacıyla, Yaşayan Kentler Platformu “KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER ULUSAL ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI”nı açmıştır.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın İlanı: 05/08/2020
Sorular İçin Son Tarih: 16/09/2020 (saat: 23.59 GMT +3)
Cevapların İlanı: 23/09/2020
Proje Teslim Son Tarih ve Saati: 06/11/2020 (saat: 23.59 GMT +3) ==> Güncellendi: 20/11/2020 (saat: 23.59 GMT +3)
Jüri Değerlendirme Tarihi: 20/11/2020 ==> Güncellendi: 04/12/2020
Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 27/11/2020 ==> Güncellendi: 11/12/2020
Kolokyum ve Sergi Açılış Tarihi: 05/12/2020 ==> Güncellendi: 19/12/2020

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Yarışma Şartnamesi’ni PDF formadında buradan indirebilirsiniz.

JÜRİ ÜYELERİ

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ
Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ / Mimar, Şehir Plancısı (Jüri Başkanı)
Bahattin YÜCEL / 54. T.C. Hükümeti Turizm Bakanı
Neptün SOYER / İzmir Köy-Koop. Yönetim Kurulu Başkanı
Feridun DUYGULUER / Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı
Prof. Dr. Yusuf KURUCU / Ziraat Mühendisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dr. Ayşegül ORUÇKAPTAN / TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Başkanı
Ayşe ÜNAL / Şehir Plancısı, Türkiye Belediyeler Birliği İmar ve Şehircilik Danışmanı.

JÜRİ DANIŞMAN ÜYELERİ
Mine AŞCI / Mimar, Yaşayan Kentler Platformu Kurucusu
Başak KAMACI BUDAK / Sanat Tarihçisi, Yaşayan Kentler Platformu Kurucusu
Mehmet Nazım ÖZER / Yüksek Şehir Plancısı
Bekir ILICALI / Yüksek İnşaat Mühendisi, Ulaşım Uzmanı
Ahmet ALTAN / Ekonomi Uzmanı
Çetin GÜRCÜN / Turizmci, FİJET (Dünya Seyahat Yazarları Birlikleri Federasyonu) Üyesi
Merih Feza YILDIRIM / Mimar
Doç. Dr. Mustafa ARTAR / Peyzaj Mimarı, Bartın Üniversitesi
Murat SARAÇ / Turizmci, İtalya Fahri Muhabir Konsolos
Dr. Öğr. Üyesi Elif ÖRNEK / Şehir Plancısı, Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Tarık YAŞAR / Peyzaj Mimarı

RAPORTÖRLER
Fatma Çağla ŞEVİK / Şehir Plancısı
Gülendal CİLLİ AR / Yüksek Mimar
Taha Enes ÖLMEZ / Şehir Plancısı

RAPORTÖR YARDIMCILARI
Sümeyye BABAYUSUF / Şehir Plancısı
Esat YILDIRIM / Şehir Plancısı
Büşra SOYLU / Şehir Plancısı

YARIŞMA ÖDÜLLERİ

1. Ödül: 5.000 TL
2. Ödül: 2.500 TL
3. Ödül: 1.500 TL
1. Eşdeğer Mansiyon Ödül: 1.000 TL
2. Eşdeğer Mansiyon Ödül: 1.000 TL
3. Eşdeğer Mansiyon Ödül: 1.000 TL

Etiketler

Bir cevap yazın