Kent Düşleri 9: Atatürk Orman Çiftliği Alanları Değerlendirme Projesi Uluslararası Fikir Yarışması

Mimarlar Odası Ankara Şubesi AOÇ'de Uluslararası Kent Düşleri Fikir Proje yarışmasını ilan etti.

KENT DÜŞLERİ YARIŞMALARININ KONUSU VE AMACI

Atatürk Orman Çiftliği Alanları’na dair düzenlenen Kent Düşleri Yarışması ile;

 • Taşıdığı kültürel ve doğal değerlerle, Ankara kentinde mekânsal ve çevresel olarak özellikli olan yapı ve alanları içerisinde barındıran Atatürk Orman Çiftliği’nin kente kazandırılması ve tahribatlarının onarılmasına yönelik alternatif önermelerin fikri boyutta oluşturulması, kültürel peyzaj değeri taşıyan alanın evrensel bir miras olarak değerlendirilerek yeniden biçimlendirilmesi,
 • Yarışmaya açılacak alanların yeniden kullanılarak değerlendirilmesi için kamuoyu oluşturulması,
 • Ulusal ölçekten evrensel ölçeğe uzanan geniş yelpaze ile, tüm aktörlerin Atatürk Orman Çiftliği’ne yönelik alternatif proje oluşturma süreçlerine katılımlarının sağlanması,
 • Mekânların fiziksel dönüşümlerinin sosyal yaşama ve kente olan etkilerinin açığa çıkartılması,
 • Atatürk Orman Çiftliği’nin tahribatına karşı verilen mücadele sürecinin evrensel boyuta taşınması
 • Atatürk Orman Çiftliğine ilişkin kültürler arası bir etkileşim yaratılması
 • Her şeyin yaralarının sarılabileceğini, umudun bitmediğinin göstergesi olarak Atatürk Orman Çiftliği’nin yeniden özgürleşme projesi haline gelmesi amaçlanmaktadır.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE BİÇİMİ

Atatürk Orman Çiftliği Alanlarının korunarak, onarılarak yeniden işlevlendirilmesi amacıyla fikir projelerinin elde edilmesi serbest, uluslararası ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın İlanı: 20 Nisan 2015
 • Yarışmaya ilişkin soruların sorulması: 11 Mayıs 2015, 17:00’a kadar
 • Sorulan soruların tümünün cevaplarının ilanı: 18 Mayıs 2015
 • Atatürk Orman Çiftliği Buluşması: 31 Mayıs 2015
 • Projelerin Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne teslimi için son tarih: 14 Ağustos 2015, saat 17.00’a kadar
 • Değerlendirme Konferansı’na çağrılacak projelerin açıklanması: 24 Ağustos 2015
 • Değerlendirme Konferansı: 12 Eylül 2015
 • Sonuçların açıklanması: 14 Eylül 2015
 • Kolokyum ve Ödül Töreni: 19 Eylül 2015

ÖDÜLLER

Öğrenci Kategorisi

 • 1. ÖDÜL : 3000 Euro
 • 2. ÖDÜL : 2000 Euro
 • 3.ÖDÜL : 1000 Euro

Profesyonel Kategori

 • 1. ÖDÜL : 3000 Euro
 • 2. ÖDÜL : 2000 Euro
 • 3.ÖDÜL : 1000 Euro

JÜRİ ÜYELERİ

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

 • Emel Akın, Yrd. Doç Dr.,Atılım Üniversitesi Mimarlık Bölümü
 • Selçuk Atalay, Dr, Ankara Tabip Odası
 • Elif Selena Ayhan, Öğr. Gör.,Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
 • Aydan Balamir, Prof. Dr.,Mimarlar Derneği 1927
 • Erdoğan Balcıoğlu, İnşaat Müh.,Mimarlar Odası Ankara Şubesi KİM Danışma Kurulu
 • Hale Bandik, Kavaklıderem Derneği
 • Yeşim Bek, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
 • Hayrettin Onur Bektaş, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
 • Vuslat Bektaş, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
 • İsmail Boyraz, İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi
 • Gökhan Bulut, Çağdaş Gazeteciler Derneği
 • Funda Baş Bütüner, Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü
 • Tezcan Karakuş Candan, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
 • Güven Dinçer, Avukat, Anayasa Mahkemesi Eski Başkan Yardımcısı
 • Ahmet Demirtaş, Orman Mühendisi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi KİM Danışma Kurulu Üyesi
 • Murat Doğan, Çankaya Belediyesi
 • Cemalettin Erol, Sanat Kurumu Derneği
 • Cevat Geray, Prof. Dr.,Ankara Üniversitesi Kentleşme ve Çevre Sorunları Bölümü
 • Meltem Gürel, Doç Dr., Bilkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü
 • Güneş Gürseler, Av.,Türkiye Barolar Birliği
 • Yeşim Hatırlı, Türk Serbest Mimarlar Derneği
 • Nusret Kaya, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
 • Ruşen Keleş, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Kentleşme ve Çevre Sorunları Bölümü
 • Çağatay Keskinok, Prof. Dr.,Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
 • Aziz Konukman, Prof. Dr., Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü
 • Eyüp Muhçu, TMMOB Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı
 • Erhan Öncü, Şehir Plancısı-Ulaşım Uzmanı, Mimarlar Odası Ankara Şubesi KİM Danışma Kurulu Üyesi
 • Murat Sönmez, Yrd. Doç Dr., TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi
 • Halim Perçin, Prof. Dr., TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
 • Cemal Taluğ, Prof. Dr., Ziraat Mühendisi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi KİM Danışma Kurulu
 • Mehmet Tuncer, Prof.Dr. Şehir Plancısı, Mimarlar Odası Ankara Şubesi KİM Danışma Kurulu
 • Ethem Torunoğlu, Çevre Müh., Mimarlar Odası Ankara Şubesi KİM Danışma Kurulu Üyesi
 • Zeynep Uludağ, Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
 • Ayşe Betül Uyar, Yenimahalle Belediyesi
 • Burak Yandımata, Ankara Diş Hekimleri Odası
 • Nesrin Yatman, Kavaklıderem Derneği

ASIL JÜRİ ÜYELERİ

 • Kumru Arapkirlioğlu,Dr.,Şehir Plancısı, Bilkent Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım Bölümü
 • Oya Atalay Frank, Prof. Dr., Mimar, İsviçre ZHAW,
 • Müfit Bayram, Şehir Plancısı
 • Cengiz Bektaş, Mimar
 • Güven Bilsel, Prof. Dr., Mimar-Kentsel Tasarımcı, Selçuk Üniversitesi Şehircilik Bilim Dalı6
 • Ali Cengizkan, Prof.Dr., Mimar, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı
 • Dania Gonzalez Couret, Prof.Dr., Mimar, Küba José Antonio Echeverría Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü
 • Clemens Deilmann Prof.Dr., Mimar-Ekolojik Tasarım ve Yapı Uzmanı Leibniz Ekolojik Kalkınma Enstitüsü
 • Ali Hakkan, Öğr. Gör.,Mimar, Atılım Üniversitesi
 • Duygu Kaçar,Doç.Dr, Mimar,Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Mimarlık Bolümü
 • Redife Kolçak, Peyzaj Mimarı, Mimarlar Odası Ankara Şubesi KİM Danışma Kurulu Üyesi
 • Ege Yıldırım, Dr.,Şehir Plancısı- Koruma Uzmanı

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

 • Yiğit Acar, Araş. Gör., Mimar-Kentsel Tasarımcı, ODTÜ Mimarlık Bolümü
 • Tonguç Akış, Yar. Doç. Mimar, İYTE Mimarlık Bölümü
 • Mehmet Cemil Aktaş, Peyzaj Mimarı
 • Tuğba Akyol, Peyzaj Mimarı
 • Olgu Çalışkan, Yar. Doç. Dr., Şehir Plancısı, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Selin Çavdar,Araç Gör.,ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Gülseren Oray, Mimar-Şehir Plancısı
 • Songül Üzgün, Mimar
 • Fadime Yılmaz, Mimar

(Jüri değerlendirme sürecinde ilk toplantısını ve değerlendirme projesine davet edilecek projeleri danışman jüri üyeleri yedek jüri üyeleri ile birlikte belirler. Değerlendirme konferansı yapıldıktan sonra jüri son kararı vermek üzere en az yedi üye ile çalışmalarını tamamlar. Herhangi bir nedenle üye sayısının yedinin altına düşmesi durumunda sırayla yedek jüri üyelerinden çağrılarak jüri çalışmaları tamamlanır.)

RAPORTÖRLER

 • Burcu Ateş, Mimar, Mimarlar Odası Ankara Şubesi
 • Aslı Ekiztepe, Mimar
 • Özlem Özdener, Mimar
 • Özlem Dengiz Uğur,Mimar
 • Ece Yoltay, Araş. Gör., ODTÜ Mimarlık Bolümü

SORU VE CEVAPLAR

Yarışmacılar yarışmaya ait soruları, 11 Mayıs 2015 günü saat 17.00’ye kadar ele geçecek şekilde “ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ALANLARI DEĞERLENDİRME PROJESİ” Raportörlüğü’nün aşağıda yer alan iletişim adreslerine posta, faks veya e-posta ile iletebilirler.

Adres: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Konur Sokak 4/3 Kızılay/Ankara/Türkiye
Faks: 0 (312) 417 18 04
E-posta: [email protected]

Soruların cevapları, http://www.aocmucadelesi.org adresinde yayınlanacaktır.

Şartnameyi detaylı olarak buradan inceleyebilirsiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın