Kent Düşleri – 3 Zonguldak Merkez Lavuar Alanı Değerlendirme Projesi Ulusal Fikir Yarışması

Yarışmanın teslim tarihi 20 Haziran 2008.

Kentlerimizin ortak belleklerinin hızla silinmekte olduğu ve kimliksiz kentlere doğru emin adımlarla ilerlenen şu günlerde, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, yaşanmakta olan bu sorunlara karşı farklı seçenekler üreterek kentlerimizin sağlıklı gelişmesi için tüm ilgi gruplarının da çözüme ortak oldukları katılımcı süreçler oluşturmaya ve desteklemeye devam ediyor. Kentlilerin kendi kültür miraslarına ve kent belleğine duyarlılıklarının pekiştirilmesi ve kentte kullanılmayan boş alanların kente kazandırılması amacıyla başlatılan Kent Düşleri Ulusal Fikir Yarışmaları, Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi ve Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü Yerleşkesi’nden sonra üçüncü olarak Zonguldak’ta bulunan Lavuar (Yıkama) Tesisleri’nin değerlendirilmesi için açılıyor.

Zonguldak Lavuar (Yıkama) Tesisleri, Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenmiş bir endüstri mirası. Kömürle doğan ve kömürle kent kimliğini oluşturan Zonguldak’taki bu tesislerin kent yaşamının bir parçası haline getirilmesi hem Zonguldaklılar hem de tüm Türkiye için ülkemizin endüstrileşme tarihinin kayda değer yapıtlarından birinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından oldukça önem taşıyor.

Bu yarışmayla önceki yarışmalarda olduğu gibi, kent yaşamına ve geleceğine dair düşüncelerin çoğalması ve yaygınlaşması; kentlilerin, uzmanların, yerel yöneticilerin, demokratik kitle örgütlerinin, sivil girişimlerin, yerel yöneticilerin ve kamu yönetimde görev alan idarecilerin bir araya geldikleri katılımcı bir sürecin tanımlanıp çözüm önerilerinin tartışılması ve yaşadığımız hayatı ve mekânları sorgulayacak platformlar oluşturulmasını hedefliyor.

Yarışma, lisans ve yüksek lisans öğrencileri olmak üzere iki kategoride ulusal ve tek aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Yarışmaya katılan her fikir projesi kent açısından önemli olsduğundan yarışma sürecinde her önermenin tartışılabilir ve paylaşılabilir kılınmasını sağlayacak tartışma ortamları düzenlenecek. Yarışma katılımcılarının, önerdikleri projelerin düşünsel altyapılarını ortamla paylaşmaları ve projelerini sunulup tartışılacağı platformlara katılması bekleniyor.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi tarafından düzenlenen yarışma ile, Türkiye’nin mimarlık ve koruma gündeminde son yıllarda daha sık tartışılan endüstri mirası kavramının anlaşılması ve değerlendirilmesi, Zonguldak halkının belleğinde önem ve değeri olan kömür üretimine dair yapı ve alanların bu önem ve değere yakışır bir şekilde işlevlendirilmesi, Zonguldak Merkez Lavuar alanının tamamının, tescilli olan ve olmayan tüm yapı ve alanları ile birlikte, yarışmaya açılması ile bu alanın yeniden değerlendirilmesi sürecinde, yeni model ve organizasyon önerilerinin açığa çıkartılmasının teşvik edilmesi, mimarlık öğrencilerinin kentin bir dönem yoğun olarak işleyen fakat artık kullanılmayan alanlarına ilişkin fikirler üretmelerinin teşvik edilmesi, kentin tüm aktörlerinin kente dair fikir projelerinde ortak katılımının sağlanması, sanayi, kent ve yaşam konusunda farkındalık yaratılması ve yarışmaya açılacak alanların yeniden kullanılarak değerlendirilmesi için kamuoyu oluşturulması amaçlanıyor.

Kayıt ve katılımı ücretsiz olan yarışma Türkiye’de ve KKTC’de öğrenim gören tüm lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açık. Mühendislik, mimarlık, şehir planlama, güzel sanatlar ve sosyal bilimler dalında öğrenim gören tüm lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin bir arada çalışmasının önemli olduğu ve bunun aynı zamanda disiplinler arası yabancılaşmayı da ortadan kaldırabilecek bir deneyim yaratacağı öngörüsüyle, yarışmaya çeşitli meslek dallarından ekip olarak girilmesi de öneriliyor. Ekip içerisinde en az bir mimarlık öğrencisinin olması ve katılımcıların yer görmesi zorunlu olarak belirtiliyor. Ekip olarak katılınması durumunda ekip içerisinden 1 kişinin yer görmesi yeterli kabul ediliyor.

Yarışmaya Katılmak için Gerekli Koşullar

– Kayıt yaptıran yarışmacı adaylarının adı, soyadı, açık adresi, telefon ve faks numaraları, e-posta adresi;
– Kayıt yaptıran lisans ve yüksek lisans öğrencileri için, okullarından alınacak öğrenci olduklarına ilişkin belge,
– Kayıt yaptıran mimarlık ve TMMOB’ye bağlı diğer meslek dallarında öğrenim gören öğrencilerin öğrenim gördükleri bölgede faaliyet gösteren TMMOB’ye bağlı ilgili meslek Odalarına “öğrenci üyelik” için başvurduklarını gösteren başvuru belgesi, yüksek lisans öğrencilerinin ise ilgili meslek Odalarına “üye” olduklarını belirten belge. KKTC’de öğrenim gören mühendislik ve mimarlık öğrencileri için öğrenci üyelik koşulları aranmaz.
– Yarışmaya diğer disiplinlerde öğrenim gören öğrencilerden oluşan bir ekiple katılınması durumunda, yarışmaya katılan ekibin içerisindeki tüm üyelerin ayrı ayrı kayıt yaptırmış olması aranmayacaktır. Kayıt sırasında ekip olarak başvuru yapmaya gerek yoktur. Yarışmacılar tek tek kayıt olabilirler ancak proje tesliminde ekip olarak katıldıklarını kimlik zarfında belgeleyeceklerdir. Her iki kategoride de ekipte mimarlık lisans/yüksek lisans öğrencisi olması zorunludur.
– Yarışmaya katılan tüm ekip üyelerinin web üzerinde kayıt yaptırmaları ve katılımla ilgili kendi disiplinleri açısından gerekli olan tüm belgeleri tamamlamaları gerekmektedir.
– Kayıt için gereken belgeler tamamlanarak proje teslimi sırasında verilecek kimlik zarfı içerisine koyulacaktır.
– Yarışmaya kayıt işlemleri TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin web sayfası www.mimarlarodasiankara.org üzerinden yapılacaktır.
– Yer görme ve inceleme gezisi kaydı yaptırabilmek için yarışmaya kayıt zorunludur.
– Yarışmacılar, web üzerinden kayıt formunu eksiksiz doldurduktan sonra kendilerine verilen şifre ile TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sayısal Sistem Dönüşüm Projesi Mim-ağ üzerinden yarışma ile ilgili verilere ulaşabilecektir.

Yarışma Takvimi

24 Mart 2008: Yarışmanın ilanı
24 Mart 2008: Yarışmaya ilişkin kayıtların başlaması
22 Nisan 2008: Zonguldak gezisi kaydı için son tarih
26 – 27 Nisan 2008: Zonguldak yer görme gezisi
19 Mayıs 2008: Yarışmaya ilişkin soruların sorulması için son tarih
20 Mayıs 2008: Web üzerinden yarışmaya kayıt için son tarih
26 Mayıs 2008: Sorulan soruların tümünün cevaplarının ilanı
20 Haziran 2008, 18:30: Projelerin Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne ulaşması veya teslimi için son tarih
24 Haziran 2008: Değerlendirme Konferansı
26 Haziran 2008: Kazananların açıklanması
27 Haziran 2008: Projelerin sergilenmesi, kolokyum ve ödül töreni

Soru ve Cevaplar

Yarışmacılar, yarışma ile ilgili soruları 19 Mayıs 2008 Pazartesi günü saat 18:30’a kadar ele geçecek şekilde posta, faks veya e-posta ile “Kent Düşleri 3 – Sorular” başlığı altında TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne iletebilirler.

Soruların cevapları, son soru sorma tarihinden itibaren 10 gün içerisinde, tüm yarışmacılara, e-posta ve web sitesi aracılığı ile iletilecektir.

Danışman Jüri Üyeleri

– Ali Aslankılıç (Kilimli Belediye Başkanı)
– Atıf Mete (TMMOB Makine Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Başkanı)
– Aysun Özköse (Mimar,Doç.Dr.)
– Bektaş Açıkgöz (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörü, Prof.Dr.)
– Ekrem Murat Zaman (Maden Mühendisi)
– Emre Madran (Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Doç.Dr.)
– Erdoğan Kaymakçı (TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Başkanı, Dr.)
– Mahmut Avsar (Kimya Mühendisi)
– Orçun Köken (Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi)
– Osman Sav (Karaelmas Gazeteciler Derneği Başkanı)
– Raif Toker (Eğitimci, Zonguldak Eski Turizm İl Müdürü)
– Ramazan Denizer (GMİS Genel Başkanı)
– Rıfat Dağdelen (Maden Yüksek Mühendisi, TTK Genel Müdürü)
– Salih Demir (TSO Yönetim Kurulu Başkanı)
– Secaattin Gonca (Zonguldak Belediye Başkanı)
– Turhan Demirtaş (Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Zonguldak Temsilcilik Başkanı)
– Vedat Didari (Maden Yüksek Mühendisi, Prof.Dr)
– Yavuz Erkmen (Zonguldak Valisi)

Asıl Jüri Üyeleri

– Çetin Uygur (Maden Mühendisi)
– Dilek Topuz Derman (Mimar)
– Erdal Kurttaş (TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Başkanı)
– Fahri Bozbaş (Emekli Maden İşçisi, Tiyatrocu-Yazar)
– Haluk Zelef (Mimar)
– Gül Köksal (Mimar)
– Nuri Arıkoğlu (Mimar)
– Osman Tutal (Mimar)
– Ümit Velioğlu (Y.Mimar)

Yedek Jüri Üyeleri

– Çiğdem Sivri (Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü Projefikir Yarışması Yüksek Lisans Birincisi Ekibin Üyesi)
– Gürem Özbayar (Mimar,Ulucanlar Cezaevi Projefikir Yarışması Yüksek Lisans Birincisi Ekibin Üyesi)
– Manolya Tokalı (Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Yedek Üyesi)
– Muhsin Maden (Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Zonguldak Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi)
– Mustafa Yücesan (Mimar)
– Remzi Sönmez (TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Üyesi)
– Semra Ener (KORDER – Koruma ve Restorasyon Uzmanları Genel Sekreteri)

Raportörler

– Ayşem Kılınç (Mimar)
– B.Nilgün Öz (Y. Mimar)
– Ece Bakioğlu (Mimar)
– Hüseyin Toraman (Makina Mühendisi)
– Nihan Arısoy Polat (Mimar)
– Rahmi Üder (Maden Mühendisi)
– Zehra Velioğlu (Mimar)

Ödüller

1. Ödül: 5.000 YTL
2. Ödül: 4.000 YTL
3. Ödül: 3.000 YTL

Özel Ödüller

Maden Mühendisleri Odası Özel Ödülü: 1.000 YTL
İnşaat Mühendisleri Odası Özel Ödülü: 1.000 YTL
Çevre Mühendisleri Odası Özel Ödülü: 1.000 YTL
Jeoloji Mühendisleri Özel Ödülü: 1.000 YTL
Petrol İş Sendikası Özel Ödülü: 1.000 YTL
Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Özel Ödülü: 1.000 YTL
Makine Mühendisleri Odası Özel Ödülü: 1.000 YTL

Etiketler

Bir yanıt yazın