Kent Çalışmaları Ödülleri 2022

Zeytinburnu Belediyesi’nin kent yönetim sistemi içerisinde, daha kaliteli hizmet ve çözüm için akademik destek beklediği “Kent Çalışmaları Ödülleri” için son başvuru tarihi 31 Ağustos 2022.

AMAÇ

Kent Çalışmaları Ödülleri; fiziki, mimari, idari, ekonomik, toplumsal, kültürel, tarihî ve benzeri boyutlarıyla kenti konu edinen bilimsel çalışmaları, akademik uğraşlarını kent ve kent meseleleri üzerine yoğunlaştırmış bilim insanlarını ve kentlerin gelişimine katkısı bulunan kişileri ve kurumları / kuruluşları desteklemek ve teşvik etmek için Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenmektedir.

ÖDÜL KATEGORİLERİ VE KAPSAM

Kent Çalışmaları Ödülleri; kentlerin, kentleşme sürecinin ve kentsel yaşamın dinamiklerini açıklayan ve bu dinamiklerin yarattığı değişimlere ve sorunlara yeni bakış açıları ve çözümler geliştiren çalışmaları teşvik etmeyi, bu çalışmalar arasında iş birliğini geliştirmeyi ve bu çalışmaların görünürlüğünü arttırmayı amaçlamaktadır. Sosyoloji, coğrafya, ekonomi, siyaset bilimi, antropoloji, tarih, mimarlık, şehir planlama, kentsel tasarım, peyzaj mimarisi gibi farklı disiplinlere ve araştırma alanlarına ait farklı epistemolojiler ve metodolojiler ile inşa edilmiş; toplumsal, kültürel, fiziksel, ekonomik ve benzeri boyutlarıyla kentleri konu edinen ve kentlerin sorunlarına çözüm arayan tüm ampirik ve teorik çalışmalar Zeytinburnu Belediyesi Kent Çalışmaları Ödülleri’nin kapsamına girmektedir.

Kent Çalışmaları Ödülleri; makale, doktora tezi, kitap ve jüri özel ödülü olmak üzere toplam dört kategoride verilmektedir.

İlgili eserin kent çalışmaları alanında hazırlanmış olması başvurunun gerek ve yeter şartıdır.

TAKVİM

Her kategoride ödüle hak kazananlar ile ödül takdim töreninin yeri ve tarihi web sitesinde ilan edilir. Düzenleme Kurulu, gerekli gördüğü takdirde başvuru, ilan, değerlendirme, ödülün verilmesi ve benzeri iş ve işlemlerin takviminde ve kriterlerinde değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler web sayfasında ilan edilir.

 • Başvuru Tarihleri : 7 Mayıs 2022 – 31 Ağustos 2022
 • Değerlendirme : 1 Eylül 2022 – 30 Kasım 2022
 • Sonuçların İlanı : Aralık 2022

JÜRİ

 • Prof. Dr. Murat Gül
 • Prof. Dr. Çiğdem Dürüşken
 • Prof. Dr. Zeynep Tarım
 • Prof. Dr. Murteza Bedir
 • Prof. Dr. Gülden Erkut
 • Prof. Dr. İsmail Coşkun
 • Doç. Dr. Murat Şentürk

ÖDÜLLER

 • 30.000 TL Jüri Özel Ödülü
 • 25.000 TL Kitap Ödülü
 • 20.000 TL Doktora Tezi Ödülü
 • 15.000 TL Makale Ödülü

Başvuru Kılavuzu ve Şartname >>

Etiketler

Bir yanıt yazın