Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası Ulusal Mimari Fikir Yarışması

Kayseri Ticaret Odası'nın Yarışma Şartnamesinde verilen 1/5.000 ve 1/1.000'lik imar paftalarında sınırları belirlenmiş alanda, yapımı düşünülen hizmet binasına ait mimari fikirlerin elde edilme işi, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu tarafından Mimarlar Odası Kayseri Şubesi koordinasyonunda, TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Mühendislik Şehircilik ve Kentsel Tasarım Proje Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca serbest ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır. Amaç, kentte nitelikli fiziksel çevrenin oluşmasına katkı sağlayabilecek günümüz mimarlık, mühendislik, şehircilik ve sanat anlayışına uygun en ekonomik ve çağdaş çözümlerin araştırılması ve güzel sanatların özendirilmesidir.

1. YARIŞMANIN KONUSU, AMACI VE BİÇİMİ

Kayseri Ticaret Odası’nın Yarışma Şartnamesinde verilen 1/5.000 ve 1/1.000’lik imar paftalarında sınırları belirlenmiş alanda, yapımı düşünülen hizmet binasına ait mimari fikirlerin elde edilme işi, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu tarafından Mimarlar Odası Kayseri Şubesi koordinasyonunda, TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Mühendislik Şehircilik ve Kentsel Tasarım Proje Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca serbest ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır. Amaç, kentte nitelikli fiziksel çevrenin oluşmasına katkı sağlayabilecek günümüz mimarlık, mühendislik, şehircilik ve sanat anlayışına uygun en ekonomik ve çağdaş çözümlerin araştırılması ve güzel sanatların özendirilmesidir.

Yarışma TMMOB Mimarlar Odası üyelerinin katılımına açık, ulusal, serbest ve tek kademelidir.

2. KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya katılacak olan yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin, bu maddelerin g bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur.
Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacak olanlarda aranacak koşullar:
a. TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
b. Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
c. Jüri üyelerinin (danışman, asil, yedek) ve raportörlerin 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
d. Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
e. Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
f. Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
g. Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
h. Yarışmacıların TMMOB Mimarlar Odasına kayıtlı olmaları, şartname alarak adres bırakmış olmaları zorunludur. Yarışmacılar, “Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Yıldırım Cad. No:30 Kocasinan/KAYSERİ” adresine başvurarak şartnameyi temin edebileceklerdir. Şartname bedeli 100 TL’dir. Yarışmacılar, bu tutarı, Kayseri Ticaret Odası’nın Halk Bankası, Kayseri Merkez Şubesi’ndeki TR10 0001 2009 4870 0022 0000 02 IBAN no’lu hesaba yatırdıklarına ilişkin belgeyi elden ya da faks (0352.2228695) ile sunduklarında şartname, kendilerine verilecek ya da taahhütlü olarak postalanacaktır.

3. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDARENİN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

İdare: Kayseri Ticaret Odası
Adres: Cumhuriyet Mahallesi, Tennuri Cad. No: 6 Melikgazi / KAYSERİ
Yarışma Raportörlüğü İletişim Bilgileri: TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Sahabiye Mh. Yıldırım Cad. No: 30 Kocasinan/KAYSERİ
E-posta: projeyarismasi@kayserito.org.tr

Tel : 0352 232 61 49
Fax : 0352 222 86 95

4. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ

Danışman Jüri Üyeleri

 • Mahmut HİÇYILMAZ, Tekstil Müh. (Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı)
 • Eda VELİBAŞOĞLU, Y. Mimar (TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı)
 • Yavuz ÖNEM, Mimar (Kayseri Ticaret Odası Danışmanı)
 • Mustafa DULDA, Mimar (Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi)
 • Mehmet UZUN, İnşaat Y. Müh.
 • Kemalettin TEKİNSOY, Mimar (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı)
 • Mehmet EVEREKLİ, İnş. Müh. (Kocasinan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü)

Asıl Jüri Üyeleri

 • Zafer AKDEMİR (Yrd. Doç. Dr. Mimar / YTÜ) (Jüri Başkanı)
 • Beyhan HİSARLIGİL (Doç. Dr. Mimar / EÜ)
 • Fehmi KOBAL (Mimar / UVA, University of Virgina)
 • Hakan MAHİROĞLU (Mimar / İTÜ)
 • Mehmet KÜTAHNECİ (Mimar / İTÜ)

Yedek Jüri Üyeleri

 • Füsun ÇİZMECİ (Yrd. Doç. Dr.Mimar / YTÜ)
 • Hikmet ELDEK (Araş. Gör. Mimar / EÜ)
 • Bülent ERBAKIRCI (Mimar / EÜ)

Raportörler

 • Hakan KILINÇ (Mimar / EÜ)
 • Ayşegül KIDIK (Y. Mimar / EÜ)
 • Aydan BAŞYAZICIOĞLU (Mimar / İTÜ)
 • Emrah NAZLIKOÇ (Mimar / EÜ)

Raportör Yardımcısı

 • Türkan Kaya (Mimar / KTÜ)

5. ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

 • Üç Adet Eşdeğer Ödül : 25.000 TL (her birine)
 • Beş Adet Mansiyon : 10.000 TL (her birine)
 • Satın alınacak projeler için jüri takdirine : 5.000 TL ayrılmıştır.

6. PROJENİN TESLİM GÜNÜ, YERİ VE ŞARTLARI

Projelerin en geç 23/05/2014 günü saat 17.00’e kadar,
Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası Ulusal Mimari Fikir Yarışması Raportörlüğü,
Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Sahabiye Mahallesi, Yıldırım Caddesi, No: 30 Kocasinan/ KAYSERİ adresine imza karşılığı elden teslim edilmesi ya da kargo ile gönderilecek projelerin aynı tarih ve saate kadar kargoya teslim edildiğine dair kargo teslim tutanağının “Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası Ulusal Mimari Fikir Yarışması Raportörlüğü Dikkatine” 0 352 2228695 numarasına fakslanması şarttır. Kargoyla gelen projelerden 26/05/2014 günü, saat 17.00’dan sonra gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışmanın sonucu ülke genelinde dağıtımı yapılan bir günlük gazete ile Kayseri Ticaret Odası’nın ve TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi’nin web sitelerinde 04/06/2014 tarihinde ilan edilecektir.

Etiketler

Bir yanıt yazın