Kayseri Mimar Sinan Araştırma, Uygulama ve Tanıtım Faaliyetlerini İzleme Komisyonu Logo Tasarım Yarışması

Yarışmada tasarımların son teslim tarihi 27 Mart 2012.

Konu ve Amaç
Ünü ve çalışmaları uluslar arası boyuta ulaşmış Kayseri’nin yetiştirdiği değerli şahsiyet Mimar Sinan’ı layıkıyla anlamak eserlerini korumak ve yapılan çalışmaları kurumsallaştırmak adına Kayseri Mimar Sinan Araştırma, Uygulama ve Tanıtım Faaliyetlerini İzleme Komisyonu kurulmuştur. Komisyon aynı zamanda T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesine aldığı meskur konuda kurumlar arasında koordinasyonu sağlayan, iş paylaşımı yapan yol haritası ve çalışma planları oluşturan düzenleme ve tertip çalışmaları gerçekleştiren, yapılan çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendiren yapılan çalışmaları denetleyen ve sonuçları rapor haline getirerek cumhurbaşkanlığına sunan bir misyon üstlenmiştir.

Bu şartnamenin konusu “T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde kurulan Kayseri Mimar Sinan Araştırma, Uygulama ve Tanıtım Faaliyetlerini İzleme Komisyonu”nun kurumsal kimliğini ve vizyonunu yansıtacak şekilde, yaratıcı ve fonksiyonel olarak kullanımına imkan verecek logo /amblem için düzenlemeden yarışmanın usul ve esaslarını belirlemektir.

Değerlendirme Kriterleri
Logo, görsel anlamda çağdaş, akılda kalıcı, orijinal, anlaşılır ve özgün olmalıdır. Mimar Sinan’ın mimari yaratıcı, çağının öncüsü olma kimliğini ön plana çıkaran bir tasarım kurgusu beklenmektedir.

Yarışmaya katılan tasarımların özgün olması ilk koşuldur. Tasarlanan logonun / amblemin diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları gerekmektedir. Teslim edilen çalışmalar, patent enstitülerince daha önce korunmaya alınmamış, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Çalışmalar, estetik bütünlük ve konuya bağlılık acısından da değerlendirilecektir. Secici Kurul tarafından, değerlendirme sırasında ya da sonrasında kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı kalacaktır. Logo tasarımının kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir.

Amblem/Logonun Kullanım Alanları
Yarışma sonunda seçilecek amblem/logo tasarımı, kurumsal kimlik tanıtımına yönelik etkinliklerde, fuar ve toplantılarda, her turlu basılı ve görsel malzemede, web sayfası ve tanıtım filmi gibi alanlarda, kırtasiye malzemeleri, kutu, antetli kağıt, faks kağıdı, afis, internet ve benzeri ortam ve faaliyetlerde, yani tüm basılı ve yazılı malzemelerde ve komisyonun gerekli gördüğü takdirde kurulacak merkez bünyesinde kullanılacaktır. Tasarımda, kullanım alanlarındaki çeşitlilik göz önüne alınmalıdır. Kayseri Mimar Sinan Araştırma, Uygulama ve Tanıtım Faaliyetlerini İzleme Komisyonu logonun kullanım alanlarına karar verme yetkisine sahiptir.

Kimler Katılabilir
Yarışma, basta Türkiye ve K.K.T.C.’deki Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültelerinin öğretim kadroları ile lisans ve lisansüstü öğrencileri olmak üzere, tüm grafik tasarımcılara, mimarlara ve konuya ilgi duyan, 18 yasını doldurmuş herkese acıktır. Daha önce başka yarışmalarda ödül almış veya yayınlanmış çalışmalar yarışmaya kabul edilmeyecektir. Yarışmaya çalışmalarını gönderenler, tasarımların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Yarışmaya katılmak için Kayseri Mimar Sinan Araştırma, Uygulama ve Tanıtım Faaliyetlerini İzleme Komisyonu tarafından hazırlanmış başvuru formu, eksiksiz ve doğru olarak doldurularak, amblem/logo çalışmasıyla birlikte teslim edilmelidir. Yarışmaya her yarışmacı en fazla 3 tasarımla katılabilir. Bu yarışmaya, yarışmada jüri üyesi ve raportör olarak görev alanlar ile birinci derece yakınları katılamazlar.

Amblem/Logo Boyut ve Özellikleri
Logo tasarımı, renkli ve siyah–beyaz kullanıma uygun olarak büyütülüp küçüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir bicimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz

kullanılabilir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Her tasarım A4 (21 x 29,7cm.) ebadında, beyaz zemin üzerine uzun kenarı 15 cm’yi geçmeyecek şekilde yerleştirilecek, kağıdın alt kısmında tasarımın küçültülmüş renkli ve siyah-beyaz şekilleri, kısa kenarı 25 mm.den büyük

olmayacak şekilde yer alacaktır. Çıktılar, paspartusuz bicimde, karton, foto blok vb. malzemeye yapıştırılmadan teslim edilecektir. Çalışmalar ayrıca aşağıda belirtilen teslimat adresine CD’ye yüklenmiş Postscript (Freehand, Illustrator, Corel Draw, vb.) ve 300 dpi jpg olarak teslim edilmelidir.

Amblem/Logoların İşaretlenmesi
Katılım formu eksiksiz olarak doldurulup bir zarfa konacak ve zarf kapatıldıktan sonra üzerine

sadece 6 harf/rakamdan oluşan rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz, çalışmanın arka yüzünde ve

CD’nin ön yüzünde de yer almalıdır. Amblem/Logo tasarımının üzerinde isim, imza veya ayırıcı bir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.

Amblem/Logoların Gönderilmesi
Başvurular elden, postayla veya online olarak yapılabilecektir. Logolar, katılım formu ve CD hasar görmeyecek şekilde paketlenip, 23 Mart 2012 saat 17.00’ye kadar, aşağıdaki adrese posta ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir. Elden getirilen çalışmalar, belge karşılığında teslim alınır. Postayla gelen çalışmalar için alındı belgesi gönderilir. Postadaki gecikme ve hasardan Kayseri Mimar Sinan Araştırma, Uygulama ve Tanıtım Faaliyetlerini İzleme Komisyonu sorumlu değildir. Postayla ve elden yapılan başvurularda iletişim bilgileri belirtilmeyen katılımcıların çalışmaları değerlendirme dışı tutulacaktır.

Teslimat Adresi:
Mimarlar Odası Kayseri Şubesi
Sahabiye Mh. Yıldırım Cad. No:30
E-posta : [email protected]

Tel :0352 232 61 49
Fax:0352 222 86 95
Kocasinan/KAYSERİ

Amblem/Logo Hakları
Yarışmada birincilik ödülü alan amblem/logonun telif ve yayın hakları Kayseri Mimar Sinan Araştırma, Uygulama ve Tanıtım Faaliyetlerini İzleme Komisyonu ait olacaktır. Secici Kurul, değişiklik isteme şartıyla bir amblem/logoya birincilik ödülü vermeye yetkilidir. Yarışmacılar, yarışmaya gönderdikleri tasarımların telif ve yayın haklarını,kazanmış olduğu ödül ile, suresiz olarak Kayseri Mimar Sinan Araştırma, Uygulama ve Tanıtım Faaliyetlerini İzleme Komisyonu devrettiklerini ve buna bağlı olarak, gerek Fikri Sınai Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince, sözü edilen tasarım(lar)ın çoğaltma, isleme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma, pay ve takip hakları da dahil olmak üzere umuma arzında gerekli bilumum haklar için Kayseri Mimar Sinan Araştırma, Uygulama ve Tanıtım Faaliyetlerini İzleme Komisyonu’na münhasıran izin / muvafakatname verdiklerini kabul ederler. Bu şekilde kullanılan amblem/logolar için tasarım sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve amblem/logonun yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rucu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili (kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her turlu hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur. Kayseri Mimar Sinan Araştırma, Uygulama ve Tanıtım Faaliyetlerini İzleme Komisyonu amblem/logolar için katılımcının yukarıda verdiği izin/muvafakat karşılığında ayrıca bir bedel ödemeyecektir. Kayseri Mimar Sinan Araştırma, Uygulama ve Tanıtım Faaliyetlerini İzleme Komisyonu ödül almayan bir çalışmayı satın almak isterse, yarışmacı ile anlaşarak saptanacak bir bedel karşılığında tasarımın kullanım hakkını devralabilir. Fotoğraf içeren tasarımlar ve elle yapılan çizimler yarışmaya kabul edilmeyecektir. Kayseri Mimar Sinan Araştırma, Uygulama ve Tanıtım Faaliyetlerini İzleme Komisyonu, teknik koşullar nedeniyle gerekli gördüğü halde proje üzerinde değişiklik yapılmasını talep edebilir. Bunun için, ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz. Katılımcılar, tasarımlarını değerlendirme amaçlı eserlerini göndererek, is bu sözleşmede belirtilen tüm hususları kabul etiklerini beyan ederler.

Ödüller:
3 adet ödül-2 adet mansiyon
Birincilik Ödülü : 5.000 TL
İkincilik Ödülleri : 3.000 TL
Üçüncülük Ödülü : 2.000 TL
1.Mansiyon : 1.500 TL
2.Mansiyon : 1.500 TL

Yarışma Sekretaryası: Nuriye Tetik

Adres: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı
No: 15 38010 Kocasinan / KAYSERİ
Tel: 0352 2071608
Email: [email protected]

Yarışma Takvimi
Yarışma başlangıç tarihi: 09 Mart 2012
Son Teslim: 27 Mart 2012
Seçici Kurul değerlendirmesi: 31 Mart 2012
Sonuçların ilan edilmesi: 3 Nisan 2012
Ödül Töreni: 9 Nisan 2012

Seçici Kurul:

Asil Jüri Üyeleri
Prof.Dr. Adnan Tepecik, Grafik Tasarımcı (GÜ)
(Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Doç.Dr. Gonca Büyükmıhçı, Mimar (MSÜ)
(Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi)

Doç.Dr. Nurdan Karasu Gökçe, Ressam (GÜ)
(Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi)

Serdar Altuntuğ, Mimar (KTÜ)
(Kayseri Büyükşehir Belediyesi)

İsmail Ruhlukürkçü, Mimar (YTÜ)
(Mimarlar Odası Kayseri Şubesi)

Yedek Jüri Üyeleri
Onur Toprak, Grafik Tasarımcı (GÜ)
(Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi)

Hatice Köseler, Mimar (YDÜ)
(Mimarlar Odası Kayseri Şubesi)

Raportörler
Hikmet Eldek, Mimar (ERÜ)
(Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi)

Özlem Sümengen Mimar(İTÜ)
(Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi)

Nuriye Tetik, Mimar (ÇÜ)
(Kayseri Büyükşehir Belediyesi)

Etiketler

Bir cevap yazın