Kayseri Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması

TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi ve Melikgazi Belediyesi’nin ortak çalışması ile  düzenlenen “Kayseri Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması” için yarışmacılardan, Kayseri’nin çağdaş kent yaşamını zenginleştirecek yeni bir buluşma noktası tarifleyen ve üreten, özgün bir öneri geliştirmeleri isteniyor. Son teslim tarihi 23 Ekim 2020.

YARIŞMANIN AMACI

Kayseri Melikgazi Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi kolektif katılımıyla duyuruya açılan “KAYSERİ MELİKGAZİ BULUŞMA NOKTASI ULUSAL FİKİR YARIŞMASI” ile, kentte yaşayanların yarışma alanı olarak belirlenmiş bölgede buluşmalarına olanak sağlayan, yerin özellikleri üzerinden geliştirilmiş, şu anda atıl olan alanın kullanımına farklı işlevler getirecek  çağdaş ve yenilikçi tasarımlar üretilmesi amaçlanmaktadır. Yarışma konusu çerçevesinde, güzel sanatların teşviki, kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin rekabet yoluyla geliştirilmesi ve ilgili mesleklerin gelişmesi için uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Melikgazi Belediye Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23 ve 53. maddeleri kapsamında, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Plânlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışması Yönetmeliği uyarınca; serbest, ulusal ve tek kademeli mimari fikir proje yarışması olarak belirlenmiştir.

YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi İlçe Belediyesi sınırları içinde olan yarışma alanı, Seyyid Burhaneddin Bulvarı ile Kayseri dış kale surları arasında kalan, surlara paralel uzanan alandır. Diğer bir anlatımla, Seyyid Burhaneddin Bulvarının güneybatısında, Yoğunburç Caddesinin kuzeybatısında, Seyyid Burhaneddin Bulvarının ve Yoğunburç Caddesinin kesiştiği noktada yer alan Yoğunburç Kavşağı ve Alaca Kümbet karşısında, dış kale surlarına ve Seyyid Burhaneddin Bulvarına paralel uzanan kapalı otopark alanının üzerinde kalan kısım yarışma alanı olarak belirlenmiştir. Bu alan, şartname eki, ‘’5. Uydu Fotoğrafları ve Yarışma Alanı’’ dosyası üzerinde işaretlenmiştir.

Kayseri kentinin iklimsel verilerle biçimlenmiş kentsel yaşantısı, yaz ayları dışında özel alanlara ve sınırlı saatlere sıkışmış olmakla birlikte; kış aylarında tercih edilen buluşma mekânları genellikle, iklimlendirilen yarı-kamusal nitelikteki alışveriş merkezleri ile sınırlıdır. Yarışmanın konusu, bu bağlamda, belirtilen yere özgü, günlük yaşamda kentlilerin ihtiyaç duyduğu; sadece ticari fonksiyonlarla sınırlanmamış, buluşma, bekleme, bir araya gelme gibi eylemleri karşılayacak tasarım önerilerinin geliştirilmesi olarak belirlenmiştir.

Yarışmacılardan, Kayseri’nin çağdaş kent yaşamını zenginleştirecek yeni bir buluşma noktası tarifleyen ve üreten, özgün bir öneri geliştirmeleri istenmektedir. Üretilecek tasarımların, içinde bulunduğu kentsel boşlukla ilişkilen(diril)mesi, mekânsal ve toplumsal iletişimi arttırabilecek özellikleri taşıması istenmektedir. Bunlarla birlikte, yarışma alanında yeni tür kamusallıklar üretilmesi, mekânsal pratiklerin sorgulanması ve bu kavramların kentin değişen kamusal yaşantısına yön verebilecek mekânsal üretimleri içermesi de beklenmektedir.

Yarışma alanının altında bir otopark olduğu göz önünde bulundurularak, önerilen buluşma noktasının kent hayatına pozitif katkı yapması, alandaki kamusal kullanımı arttırması ve tanımlı boşluğu dönüştürmesi beklentiler arasında yer almaktadır. Önerinin, mimari tasarım etkinliğini kentsel dinamikler üzerinden yeniden irdelemesi ve kentin fiziki olduğu kadar kültürel, sosyal ve tarihsel bağlamını da tasarım sürecinin içine katması beklenmektedir.

İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kayseri Melikgazi Belediyesi
Adres: Hunat Mah. Nuh Naci Yazgan Cad. Melikgazi / KAYSERİ
Telefon: (0352) 252 13 33
E-posta: [email protected]
Web Adresi: www.melikgazi.bel.tr/yarisma
Banka Hesap Numarası : HALK BANKASI KAYSERİ ŞUBESİ TR02 0001 2009 4870 0007 0000 66

JÜRİ ÜYELERİ ve RAPORTÖRLER

Danışman Jüri Üyeleri

 • Dr. Mustafa PALANCIOĞLU — Harita Mühendisi, Melikgazi Belediye Başkanı
 • Halil ÇEVİK — Mimar, Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı
 • Gökhan KÖMÜRCÜ — Mimar, Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı
 • Furkan ERGÜNEŞ — Şehir Plancısı, Melikgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürü

Asli Jüri Üyeleri

 • Prof. Dr. Burak ASİLİSKENDER — Mimar (Jüri Başkanı ) (YTÜ)
 • Dr. Öğr. Üyesi Murat Çağlar BAYDOĞAN — Mimar (ERÜ)
 • Melike ALTINIŞIK — Yüksek Mimar (İTÜ)
 • Ramazan AVCI — Mimar (DEÜ)
 • Dr. Öğr. Üyesi Sevince BAYRAK — Mimar (İTÜ)

Jüri Üyeleri

 • Alper AKSOY — Yüksek Mimar (ERÜ)
 • Fatih BOYDAK — Mimar (ERÜ)
 • Hakan MAHİROĞLU — Mimar (İTÜ)

Raportörler

 • Canan FARAŞOĞLU — Mimar (YTÜ)
 • Kaan ZONTUL — Mimar (ERÜ)
 • Yasemin YAĞMUR — Yüksek Mimar (GÜ)

Raportör Yardımcıları

 • Eda TAVACIGİL — Yüksek Mimar (GÜ)
 • Ezgi ŞAHİN — Mimar (BAÜN)
 • Musa KÖSE — Mimar (ERÜ)
 • Yaşar Gürkan SEHAR — İnşaat Yüksek Mühendisi (ERÜ)

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışma ilanı: 14 Ağustos 2020
 • Soru sormak için son gün: 28 Ağustos 2020
 • Soruların yanıtlarının ilanı: 4 Eylül 2020
 • Projelerin son teslim tarihi: 23 Ekim 2020
 • Jüri değerlendirmesi başlangıcı tarihi: 30 Ekim 2020
 • Sonuçların ilanı: 9 Kasım 2020
 • Kolokyum ve ödül töreni: Yarışma sonuçlarının ilanıyla birlikte duyurulacaktır.

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

 • Eşdeğer Ödül : 30.000 TL
 • Eşdeğer Ödül : 30.000 TL
 • Eşdeğer Ödül : 30.000 TL
 • 1. Mansiyon : 10.000 TL
 • 2. Mansiyon : 10.000 TL
 • 3. Mansiyon : 10.000 TL

Yarışmacılara ödenecek ödül bedelleri, yarışma sonucunun duyurulmasını izleyen otuz (30) gün içinde, yarışmacılara ya da yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine göre net olarak ödenir. Yarışmada, bir kişi bir kere ödül alır, başkasıyla birlikte olsa dahi ikinci bir ödül almışsa bu ödül hükümsüz sayılır. Yarışmayı açan kurum, kazananların maddi ödüllerini “Ekip Başı“ olarak katılımcı tarafından belirlenen isme ödeyecektir.

ŞARTNAME

Etiketler

3 yorum

Bir cevap yazın